Ticari Davada Yetkili Mahkeme Neresidir?

Ticari davalarda yetkili mahkeme 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 5 ve 6’ncı maddelerinde; davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir….

Yerleşim yeri kavramı ise Türk Medeni Kanununda belirtilen yerleşim yeridir….

Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 19. maddesi’nde: “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir…” şeklinde tanımlanmak suretiyle düzenlenmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun konuyla ilgili maddesi aşağıda gösterilmiştir….

“İKİNCİ AYIRIM

Yetki

Genel kural

MADDE 5-(1) Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanundaki hükümlere tabidir.

Genel yetkili mahkeme

MADDE 6-(1) Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. (2) Yerleşim yeri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre belirlenir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.