SGKSOSYAL GÜVENLİK

2015-27 Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında SGK Genelgesi

SGK-1

2015-27 Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında SGK Genelgesi

Sayı   : 25029274-1093-37-287/  15/12/ 2015

Konu : Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası

ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında

GENELGE

                                                                     2015/27 

Bilindiği üzere, 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması başlıklı 26 ncı maddesinde yapılan düzenleme idari para cezalarının uygulanması hususunda değişikliğe gidilmiş olup yapılan değişikliğin kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında meydana getirdiği farklılık konusunda 01/09/2015 tarihli, 2015/22 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu genelgenin 4.2. “İş Kazası ve Meslek Hastalığının Sağlık Hizmet Sunucuları/Yetkilendirilen Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Bildirilmemesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanması” başlıklı kısmında;

“Sağlık hizmet sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını poliklinik tarihi itibariyle sigortalı bazında 10 gün içinde Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu bildirimin süresi içerisinde yapılmaması halinde idari para cezası uygulanırken vaka sayısı esas alınacaktır. Ancak bir işyerinde meydana gelen iş kazasından birden fazla kişinin etkilenmesi ve farklı sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde kendilerine intikal eden iş kazası hakkında süresinde bildirimde bulunmayan her bir sağlık hizmet sunucusuna idari para cezası uygulanacaktır.

İş kazasına uğrayan sigortalının, ilk müracaat edilen sağlık hizmet sunucusu tarafından başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilmesi halinde, iş kazası bildirimini müracaat edilen ilk sağlık hizmet sunucusu yapacaktır. Sevk edilen hastane tarafından iş kazası bildirimi yapılmasına gerek bulunmamakta olup anılan bildirimin yapılmaması halinde idari para cezası ilk müracaat edilen sağlık hizmet sunucusuna uygulanacaktır.

İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Kurum tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevk eder. Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Kuruma bildirir. Söz konusu sağlık hizmet sunucularınca süresinde bildirim yapılmayan her meslek hastalığı için sigortalı bazında ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır.”

Aynı Genelgenin 3.3. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirim Şekli başlıklı kısmında;

“İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi, genelge ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile yapılacaktır.

Bildirim Formu (e-Bildirim) elektronik ortamda gönderilebileceği gibi, kağıt ortamında da doğrudan ya da posta yoluyla da Kurumun ilgili ünitesine gönderilebilecektir.”

ifadesine yer verilmiştir.

Ancak, sağlık hizmet sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları, Kurumumuza bildirme şekli ve bildirim tespiti ile ilgili olarak değişikliğe gidilmiş olup, sağlık hizmet sunucularında, iş kazası vakaları için ilgili ekrandan iş kazası provizyonu alınması, yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularında ise meslek hastalığı vakası için meslek hastalığı provizyonu alınması, iş kazasının veya meslek hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yerine geçecektir. Bu şekilde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

23/04/2015 (dahil) tarihinden sonra iş kazası veya meslek hastalığı provizyon seçiminin aynı zamanda bildirim yerine geçmesi yönünde yazılım programı hazırlanmakta olup programın uygulamaya açıldığı tarihe kadar bu konuda uygulanmış olan idari para cezaları ile ilgili olarak yukarıda belirtildiği şekilde iş kazası veya meslek hastalığı provizyonu alınmış olduğunun MEDULA üzerinde ilgili ekrandan yapılan kontrol ile tespit edilmesi halinde sağlık hizmet sunucularına uygulanan idari para cezaları kaldırılacaktır.

Uygulamaya açılacak olan programın işletime açılma tarihi itibariyle, provizyon seçimi ile birlikte aynı zamanda Kuruma bildirim yapılması, yapılan bildirimlerin listelenmesi, işveren bildirimleri ile karşılaştırılması ve idari para cezası uygulanmasına yönelik işlemler hakkında ayrıca talimat yayımlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.