Zimmet suçu işleyen kefilli memur hakkında saymanlarca yapılacak işlemler nelerdir?

Çevre Temizlik Vergisi-3

Zimmet suçu işleyen kefilli memur hakkında saymanlarca yapılacak işlemler nelerdir?

Tüzüğün 35. ve 37nci maddeleri, Teftiş ve tahkikat sonucunda zimmet ve ihtilasları anlaşılan kefilli memurların derhal açığa alınarak haklarında kanuni takibat yaptırılması, mal varlığı ve alacaklarına ihtiyati tedbir kararı aldırılması ve söz konusu kişilerin zimmete konu para, menkul kıymet ve ayniyatı teslim etseler dahi bir daha kefilli işlerde çalıştırılmaması ve durumun ilk aşamasında Sandığa bilgi verilmesi yönünde Sayman (Muhasebe Yetkilisince) ve Harcama birimi yetkilisini sorumlu kılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.