İnşaat Muhasebesi / Maliyet MuhasebesiKAMU İHALE MEVZUATI

Yurtdışı İnşaat Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarda Vergi İstisnası

Bütçe-5

Yurtdışı İnşaat Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarda Vergi İstisnası

25.05.1995 tarihli 4108 sayılı kanunun 32.Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 24.Maddesine göre “ yurtdışında yapılan, inşaat, onarma montaj işleri ve teknik hizmetlerinden sağlanan ve 01.01.1994-31.12.2003 tarihleri arasında Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançları, bu işlerle ilgili hasılatın en az % 15’nin kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye’ye döviz olarak getirildiğinden teşvik edilmesi şartıyla kurumlar vergisinden müstesnadır.” Denilmektedir.
Yasa maddesinde de anlaşılacağı üzere bu istisna, şartlı bir istisnadır. İnşaat işletmelerinin bu istisnadan yararlanabilmeleri için;
• Yurtdışından inşaat- taahhüt, onarım ve montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağladıkları kazançları Türkiye’ye getirmiş olmaları
• Bu kazançlarını 01.01.1994-31.12.2003 tarihleri arasında elde etmiş olmalıdır.
• Yabancı ülkelerde vergilendirilen kazançlara uygulanan vergi oranının yetkili kurumlardan sağlanan belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
K.V.K. geçici 24.madde, yurtdışı inşaat faaliyetlerinden elde edilen kazancın yeterli olmaması veya faaliyetin zararla sonuçlanması durumunda da uygulanabilecektir. Diğer yandan kurumun ilgili yılda indirim konusu yapılmayan yurtdışı kazançlar izleyen yıl kazançlarından indirilmek üzere cari yıl zararı olarak devredilecektir. Diğer yandan kurumun ilgili yıl faaliyetlerinin (yurtiçi) zararla sonuçlanması halinde istisna kazancın, kurum zararına eklenmesi gerekir (Ermin, 1995:18-22).
31.12.2003 tarihinde sona eren yurt dışı inşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançlarla ilgili bu istisna uygulaması 4842 sayılı yasa ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8/7. maddesinde yapılan düzenleme ile 01.01.2004 tarihinden itibaren beli bir süre olmaksızın sürekli istisna olarak düzenlenmiş ve yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye’de genel netice(sonuç) hesaplarına intikal ettirilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.
Yine bu düzenlemeye göre hasılatın belli bir oranda Türkiye’ye getirilme şartı da kaldırılmıştır. Bu kazançlarla ilgili stopaj kesintisi de kaldırılmış, tevfikat uygulaması kar dağıtımına bağlanmıştır. 2003 yılından önce elde edilen kazançlar dağıtılsın veya dağıtılmasın stopaja tabi tutulmuş olduğundan, bunların izleyen dönemlerde dağıtılması halinde kar dağıtımı stopaja tabi tutulmaması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.