Gelir/Kurumlar Vergisi

Üye Olunan Meslek Örgütlerine Ödenen Aidatlar Gider Kaydedilebilir