Trafik Tescil Belgesi Nedir? Trafik Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
Noter satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi Trafik Sigortası Eski plakalar gelecek Vergi numarası Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.den) İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Şoförler cemiyetinden) Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden
Not: Noter satış senedi tarihinden 1 ay içerisinde müracaat etmek zorunluluğu vardır
ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
Şahadetname Çevre kirliliği makbuzu (10 yaş ve daha küçükler için) Uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından çizilir) Gümrük vezne alındı makbuzu Aracın muayenesi yapılacak (Karayolları Muayene istasyonundan) Trafik Sigortası Tescil Belgesi ve Trafik belgesi Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet araç trafik müracaat formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi numarası Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)
Not: 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.
ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
FATURALI ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
Fatura Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) Fatura kesme yetki belgesi Taşıt alım vergi makbuzu Çevre kirliliği ödendiğine dair makbuz Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.ve Br.A.den) alınacak Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) şoförler cemiyetinden alınacak) Araç Tescil dosyası (2 adet boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak Vergi Numarası
Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene istasyonundan tespit yaptıracaklardır.
ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
Noter Satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi ( muayenesi bitenler için) Otomobillerde 2 , diğer araçlarda 3 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1) Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi Numarası (Alıcının) Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek
Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket yetkilisi veya vekili
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden) Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Sigorta (varsa zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için) Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak)
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden ) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı Karayollarından motor – şase tespiti (muayene) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak <değiştirilecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak.
</değiştirilecek
TRAFİKTEN ÇEKME (YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAK)
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Plakaları getirilecek
Not: Belgeler daktilo ile yazılacak
ARACIN HURDAYA AYRILMASI
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) 3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı Eski Trafik ve Tescil belgeleri Plakalar getirilecek
Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek.
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden) Dilekçe Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak) Renk faturası ve örneği Sigorta Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak

NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
Noter satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi Trafik Sigortası Eski plakalar gelecek Vergi numarası Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.den) İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Şoförler cemiyetinden) Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden
Not: Noter satış senedi tarihinden 1 ay içerisinde müracaat etmek zorunluluğu vardır
ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
Şahadetname Çevre kirliliği makbuzu (10 yaş ve daha küçükler için) Uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından çizilir) Gümrük vezne alındı makbuzu Aracın muayenesi yapılacak (Karayolları Muayene istasyonundan) Trafik Sigortası Tescil Belgesi ve Trafik belgesi Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet araç trafik müracaat formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi numarası Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)
Not: 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.
ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
FATURALI ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
Fatura Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) Fatura kesme yetki belgesi Taşıt alım vergi makbuzu Çevre kirliliği ödendiğine dair makbuz Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.ve Br.A.den) alınacak Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) şoförler cemiyetinden alınacak) Araç Tescil dosyası (2 adet boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak Vergi Numarası
Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene istasyonundan tespit yaptıracaklardır.
ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
Noter Satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi ( muayenesi bitenler için) Otomobillerde 2 , diğer araçlarda 3 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1) Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi Numarası (Alıcının) Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek
Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket yetkilisi veya vekili
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden) Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Sigorta (varsa zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için) Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak)
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden ) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı Karayollarından motor – şase tespiti (muayene) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak <değiştirilecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak.
</değiştirilecek
TRAFİKTEN ÇEKME (YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAK)
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Plakaları getirilecek
Not: Belgeler daktilo ile yazılacak
ARACIN HURDAYA AYRILMASI
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) 3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı Eski Trafik ve Tescil belgeleri Plakalar getirilecek
Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek.
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak
ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden) Dilekçe Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak) Renk faturası ve örneği Sigorta Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VE GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Mdl.ve Br.A.liğinden) İki adet Araç tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Sigorta Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecekNot: Belgeler daktilo ile doldurulacak
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ – İSİM VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus örneği Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için) Şirketler için Resmi Gazete ilanı, Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza Sirküleri (Yeni ünvana göre) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değişecekNot: Belgeler daktilo ile doldurulacak
ARAÇLARDA YURDU TERK İŞLEMİ
MA-MB ve Diplomatlara ve Natoya tahsis edilen araçlara işlem yapılır Beş adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Beş adet ilişik kesme belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) Plakalar getirilecek Trafik belgesi ve Tescil belgeleri getirilecek Dilekçe Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı (Nato personeli ve diplomatlar hariç) Kimlik veya ikamet tezkeresi örneğiNot: Belgeler daktilo ile doldurulacak
GEÇİCİ PLAKA (A)İSTENEN BELGELER
Verildiği yıl için geçerlidir Şirketlere verilir İki adet geçici Trafik belgesi Şirketin faaliyet yetki belgesi İstenilen sayıda karton plaka Harç makbuzu Araçlara plakaları ve ruhsatları şirketler tahsis eder Araçlara plaka tahsisi için Noterlikçe tasdikli taahhütname belgesi yaptırılır Şirketin Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri getirilirNot: Belgeler daktilo ile doldurulur
GEÇİCİ PLAKA (B)İSTENEN BELGELER
Bir ay süre için verilir Aracın faturası-Gümrük Şahadetnamesi-Satış Senedi ve örneği Sigorta Yabancı Menşeli araçlar için Karayollarından muayenesi yaptırılacak Dilekçe Harç makbuzu Bir ay sonra plakaları ve geçici Trafik belgeleri iade edilecek Plakalar madeni plaka olacak Araca ait tüm belgeler Trafik Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliğine iade edilecek Süre bitiminde ise belgeler araç sahibine iade edilecek
GEÇİCİ PLAKA (C YOL BELGESİ)İSTENEN BELGELER
İki adet Geçici Trafik belgesi İki adet Karton geçici plaka Aracın satın alındığı belge örneği Sigorta Maliyeden Harç makbuzu Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi En fazla 6 (altı) gün yol izni verilir Araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVAN İHTİVA EDEN TESCİL PLAKA İŞLEMLERİ
Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri uygulanır. Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir. Araç başka İl’den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x10.000 +%17 KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir. Yıllık Vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
LPG İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARDA ARANAN BELGELER
Fatura Montaj tespit raporu İmalat yeterlilik belgesi Karayolları uygunluk belgesi Aracın Karayolları muayene istasyonundan tespit yaptıracaklar Dilekçe 2 adet Ek-1 formu Trafik ve tescil belgesi, Trf.Tes.Şb. veiya Br.Aliğinden alınacak Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE:Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket yetkilisi veya vekaletli vekili
İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARDA İSTENİLEN BELGELER
İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde satış tutanağı ile birlikte Taşıt alım vergi makbuzu Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Harç makbuzu Trafik Sigortası Trafik belgesi(Muayenesi bitenler için) Tescil belgesi Otomobillerde iki, diğer araçlarda üç adet müracaat işlem formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi veya Noter tasdikli örneği Plakalar TR rumuzlu olacak, değil ise, eski plakalar gelecek İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır.
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE:Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket yetkilisi veya vekil
MOTOR VE ŞASE DEĞİŞİMİNDE İSTENİLEN BELGELER
Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler. Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak Motor bloğunun tespiti için araç karayollarına tespite gidecek Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet) Trafik Tescil belgesi, Trafik Tescil Şube veya Bürosundan alınır.
ÇALIŞMA KARNESİ TASDİK İŞLEMLERİ
Çalışma Karnesinin tasdik işlemleri için, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt kullanma belgesi (Bağlı olduğu Şoförler Derneğinden) alınır, ve şahsın şahsen Trafik Şube veya Bürosuna müracaat ederek tasdik edilir. Çalışma karne tasdik işlemlerinde plaka yazılı olmadığından, her İl veya İlçe Trafik Tescil Şube ve Bürosunda çalışma karnesi tasdik işlemleri yapılabilir.
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE
Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Oto hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir. Araç sahibinin isteği halinde, l ay geçince bir dilekçe ile aracın Taşıtlar Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir.
ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN
Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge getirilerek, Taşıtlar vergi Dairesine yazı yazılır ve kaydı açılır. Bulunan araç sahibi bağlı bulunduğu Sigorta şirketinden para almış ise, ilgili sigorta şirketinden kendi adına ruhsat çıkması için bir vekil tayin eder.
LOGO
Şirketlerin ve Ticarethanelerin ünvanı veya yan kuruluşları adına tescilli araçlara şahıs adına tescilli araçlar için Logo taşınacak şirket ile Noter tasdikli sözleşme (Logo taşıma süresi ve tutarı TL olarak belirtilecektir) Logo daki marka, şirket ünvanında geçmiyor ise, marka tescil belgesi aranacak. Trafik ve Tescil belgesi alınacak Trafik Sigortası nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket yetkilisi veya vekil
SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAAT
Sürücü kursundan alınan belgelerin fotokopisi Sertifikanın aslı. nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi Diploma aslı. Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.) Kan grubu belgesi Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre İki adet fotoğraf Sürücü belgesi ücreti
YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi Şoförler derneğinden dosya Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi. İki adet fotoğraf Sabıka kaydı. Sağlık raporu (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından) Kan grubu belgesi. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere) Sürücü belge ücreti 18.500.000.-TL Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir) Sürücü Belgesi ücreti
KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.  Bir adet fotoğraf Şoförler derneğinden TR-SF-l formu ve Ek-30 kartı Sürücü belgesi ücreti.
YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi Şoförler Derneğinden TR-SF-1 formu ve Ek-30 kartı Bir adet fotoğraf Eski Sürücü belgesi. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi) Sürücü belge ücreti –NOT: Sürücü belgesi ile ilgili tüm işlemler için G.B.T tahkikatı yapılmaktadır

YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER NETCİSİNDE KAÇ ÇEŞİT TRAFİK TESCİL BELGESİ VARDIR?

TRAFİK TESCİL KURULUŞLARINDA TESCİL İŞLEMİ YAPILACAK

ARAÇLAR İÇİN MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

 A-     YENİ KAYIT (FATURALI) TESCİL İŞLEMİ YAPILACAK ARAÇLAR:            1-      Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi,2-      Uygunluk belgesi3-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi4-      Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesi,5-      Nüfus cüzdanı,6-      Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,7-      Sadece ÖTV’den muaf olan araçlar için araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),8-      Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,İbraz edilmesi gerekmektedir.NOT: Uygunluk belgesi ve matbu formaların aslı ile diğer ibraz edilecek belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopileri trafik tescil kuruluşları tarafından alınmaktadır. ·         Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,·         Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,Yapılmaktadır.Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.Fatura tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil işlemi yapılmadığı takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-a maddesi gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.  B- MÜNFERİT İTHAL EDİLEN ARAÇLAR: 1-      Gümrük trafik şahadetnamesi  (ilgili gümrük müdürlüğü tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),2-      Uygunluk belgesi,3-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,4-      Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesi,5-      Nüfus cüzdanı,6-      Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,7-      Sadece ÖTV’den muaf olan araçlar için araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),8-      Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,İbraz edilmesi gerekmektedir.NOT: Uygunluk belgesi ve matbu formaların aslı ile diğer ibraz edilecek belgelerin aslı görülmek suretiyle fotokopileri trafik tescil kuruluşları tarafından alınmaktadır.·         Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,·         Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,Yapılmaktadır.Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.Fatura tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil işlemi yapılmadığı takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-a maddesi gereğince cezai işlem uygulanmaktadır.              C- KENDİ ADINA NAKİL VEYA NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ: 1-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,2-      Nüfus cüzdanı,3-      Şoförler odasından alınan araç tescil dosyası,4-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)İbraz edilmesi zorunludur.·         Eski araç tescil ve motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları ilgili trafik tescil kuruluşuna iade edilir. ·         Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.·         Gerçek kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,·         Tüzel kişiler adına yeni kayıt tescil işlemleri ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunda,Yapılmaktadır.·         Kendi adına nakil veya noterden plaka değişikliği için bir ay içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat zorunludur. Aksi takdirde plaka değişikliği yapılmamaktadır. ·         Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.              D- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA SATILAN ARAÇLAR: 1-      Satış tutanağı (ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),2-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,3-      Nüfus cüzdanı,4-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1),5-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri (zayi ise satış tutanağında belirtilmesi gerekmektedir),6-      Araç ülkemizde ilk defa tescil edilecek ise ÖTV ödeme belgesi ve münferit araç uygunluk belgesi,7-      Araç tüzel kişilik adına tescil edilecek ise ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün,İbraz edilmesi gerekmektedir.·         Gerçek kişilerin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiliklerin ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yer trafik tescil kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir. ·         Araç tescil işlemi için araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı zorunludur.·         Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur.·         Araç ülkemizde daha önce tescil edilmemiş ise 3 ay, tescilli ise bir ay içerisinde müracaat edilmediği takdirde Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/1-e maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.·         TASİŞ tarafından satışı yapılan araçlara ilişkin belgeler satışı yapan birimden yazılı teyit alındıktan sonra tescil işlemi yapılmaktadır.             E- VERASET YOLUYLA İNTİKAL EDEN ARAÇLAR: 1-      Veraset ilamı veya mirasçılık belgesinin,2-      Nüfus cüzdanı aslının (varislerin),3-      Vergi dairesinden alınan veraset intikali yönünden borcu olmadığına dair belgenin, 4-      Vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden alınan ilişik kesme belgesinin,5-      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin (varis/varisler adına),6-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,7-      Araç özelliklerine ve sahibinin/sahiplerinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)Varisler tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu trafik tescil kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Tescil işlemi için aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur. Aracın tescil birimi ile varislerin yerleşim yeri adresi farklı ise, varislerin yerleşim yerinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunda mevcut plakası üzerinden araç tescil edilebileceği gibi, yerleşim yerinin bulunduğu trafik tescil kuruluşunun plakasına da tescil edilebilmesi mümkündür. Trafik tescil kuruluşuna tüm varisler müracaat edebileceği gibi, vekalet vermeleri halinde vekilleri de müracaat edebilirler. Ayrıca, noterden miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi veya noterden düzenlenen feragatname ile müracaat edilmesi halinde feragat edilen mirasçı adına araç tescil edilebilir. F- ÜLKEMİZDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE BULUNAN YABANCI KİŞİLER İLE YABANCI ŞİRKETLERİN ARAÇLARI:             Çeşitli nedenlerle ülkemizde bulunan yabancı kişiler ile yabancı şirket adına araç tescillerinde de ülkemiz vatandaşları için istenen belgeler istenmekte olup, yabancı kişinin kimlik numarasının bulunması zorunludur. Bu araçlar MA’dan MZ’ye kadar ikili harf, üçlü rakam grubu plakalara tescil edilmekte olup, bu araçları araç sahibinin eş ve çocukları haricinde bir başkasının kullanması mümkün olmamaktadır. Araç yabancı şirket adına tescilli ise şirketin yetkilendireceği 3 kişi tarafından kullanılabilmesi mümkündür.              G- TADİLAT İŞLEMLERİ: 1-      Yapılan tadilata ilişkin fatura,2-      T.S.E’ce onaylanmış tadilata ilişkin belgeler,3-      Nüfus cüzdanı,4-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),5-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri,6-      LPG tadilatında yukarıda belirtilen belgelere ilaveten ayrıca montaj tespit raporunun, LPG dönüşümü için mühendis yetki belgesinin, tip onayı belgesinin, TSE hizmet yeterlilik belgesininİbraz edilmesi zorunludur. ·         Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.·         Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.·         30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.·         Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.             H- RENK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ: 1-      Renk değişikliğine ilişkin fatura,2-      Nüfus cüzdanı,3-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan bir adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1)Ekleneceği bir dilekçe ile herhangi bir trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin müracaat etmesi gerekmekte olup, renk değişikliği işlemlerinde aracın tespit muayenesinin yaptırılması zorunludur.             I- MOTOR VE ŞASİ DEĞİŞİKLİĞİ/TADİLATI İŞLEMLERİ: 1-      Sahiplik belgesi (fatura veya noter satış senedi),2-      Nüfus cüzdanı,3-      Sınırlı tadilat bildirimi (motor değişikliği için),4-      Tadilat projesine ilişkin belgeler (şasi değişikliği için), 5-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin6-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),İbraz edilmesi gerekmektedir. ·         Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.·         Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.·         30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.·         Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.·         Komple şasinin veya araç tanıtım numarası bölümü olan kısmının yenisiyle değiştirilmesi gereken durumlarda tadilatın imalatçı firmanın bu konuda yetkilendirdiği servis tarafından yapılması gerekmektedir. İ-ARAÇLAR ÜZERİNE LOGO İŞLENMESİ VEYA LOGONUN SÖKTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ: Araç işleticisinin ticari ad veya unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik logo, amblem ve benzeri mahiyetteki yazı, resim ve işaretler aracın camları, tekerlekleri, ön ve arka kısımları dışındaki alanlar üzerinde bulunabilmekte olup, otobüs ve minibüslerin ayrıca ön ve arkalarına işleticinin kısa ticari ad veya unvanı da yazılabilmektedir.Herhangi bir trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçe ile müracaat etmesi halinde, araçlar üzerine logo işlenmesi veya söktürülmesi işlemleri yerine getirilmektedir. Araç üzerine logo işletilmesi veya araç üzerindeki logonun söktürülmesi işlemlerinde aracın tespit muayenesinin yaptırılması zorunludur. Bu tespit muayenesi sırasında, araç üzerindeki ticari ad, unvan veya logonun görevlilerce belirtilmesi gerekmektedir.Gerek işleticilerin kiralama yoluyla edindikleri araçlara yazı veya reklam logosu yazdırılmak istenmesi durumunda ibraz edilen kira sözleşmelerinde, gerekse üretici veya ithalatçı firmaların yazı veya reklam logosunun bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler adına tescilli araçlara yazdırılmak istenmesi durumunda, üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerin noterde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.            Üretici veya ithalatçı firmalar ile bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirketler arasında yapılan sözleşmelerde yazı veya logo kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan, bayi, yetkili servis veya dağıtıcı şirkete ait araçlara yazı veya logoyu yazdırabileceğine dair belge aranmaktadır.Üzerinde yazı veya logo bulunan bir aracın başkasına noter satış senedi ile satılması halinde, yazı ve logonun sildirildiğine dair tespit muayenesinin yaptırılması gerekmektedir.             J- BELGE YENİLEME (YIPRANMA), ZAYİİNDEN BELGE ÇIKARTILMASI: 1-      Araç sahibinin veya kanuni temsilcisinin dilekçesi,2-      Aracın muayene süresi dolmuş ise muayenesinin yaptırılması,3-      Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin bizzat müracaatı,4-      Yıpranma nedeniyle değişikliklerde eski belgenin iadesi,Gerekmektedir.*Belge yenileme işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilmektedir.              K- TESCİL PLAKASI ZAYİİ İŞLEMLERİ:             1-İki plakanın da çalındığı durumlarda ilgili asayiş birimlerine müracaat edilmesi ve sistemde çalınma olayına ilişkin kayıt bulunması,            2-İki plakanın da kaybolduğu durumlarda tescil kuruluşuna dilekçe ile müracaat edilmesi,Gerekmektedir.*Her iki plakanın da çalındığı veya kaybolduğu durumlarda aracın tescil plakasının yeni bir tescil plaka numarası ile değiştirilmesi zorunludur. *Bu işlem araç alıcısının yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca yapılmaktadır.* Mevzuat gereği bir adet tescil plakası bulunan araçların (motosiklet, motorlu bisiklet vb) plakasının kaybolması halinde de plaka değişikliğinin yapılması zorunludur.                        İki adet tescil plakası bulunup ta, bu plakalardan bir tane tescil plakası çalınan veya kaybolan araçların plakaları bir başka tescil plaka sıra numarası ile değiştirilmemektedir. Dilekçe üzerine plaka tahsisi yapılmaktadır.                        Her iki tescil plakasının çalınması veya kaybolması nedeniyle plaka değişikliklerinde aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması gerekli olup, muayene süresi dolmuş ise muayenesinin yaptırılması zorunludur.             L- HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ: 1-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),2-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,3-      Tescil plakalarının,4-      Nüfus cüzdanının,5-      Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formunun (M1 “otomobil”, N1 “kamyonet” kategorisindeki araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar için),6-      İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin,7-      Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen, taşıtın hizmet dışı bırakıldığını gösteren raporun,İbraz edilmesi gerekmektedir. *Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.*Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda hurdaya ayırma işlemi yapılabilir.*Muayene şartı aranmaz. *Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar, bu şerhler kaldırılıncaya kadar hurdaya ayrılamaz. *Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. M- TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMLERİ: 1-      Araç özelliklerine sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),2-      Nüfus cüzdanı,3-      Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin,4-      Tescil plakalarının,5-      İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin,6-      Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen raporun,İbraz edilmesi gerekmektedir.*Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.*Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda trafikten çekme işlemi yapılabilir.*Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar (yakalama şerhi bulunan araçlar hariç) için takyidat şerhleri baki kalmak şartı ile trafikten çekme işlemi yapılabilir. (Uygulama Rehberi 1.5.16)  N- YENİDEN TRAFİĞE ÇIKARMA İŞLEMLERİ: 1-      Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),2-      Nüfus cüzdanı,3-      Araç tescil belgesinin,4-      Geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin,5-      Araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgelerin,6-      Aracın muayenesinin yapıldığına dair belgenin,İbraz edilmesi gerekmektedir. *Dilekçe ile araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. *Yapılan işleme müteakip araca önceki tescil plakası tahsis edilip belge düzenlenmektedir. O- ÇALINAN/BULUNAN ARAÇLAR: Çalınan araçların tescil kayıtlarının kapatılması için, çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla,1-      Araç tescil belgesinin,2-      Motorlu araç trafik belgesinin,3-      Nüfus cüzdanı aslının,4-      Savcılık veya mahalli kolluk birimlerince düzenlenmiş çalınma olayına ait belgenin,Ekleneceği bir dilekçe ile araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçe ile herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir.Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilebilmektedir.Çalınan araçların bulunması halinde; bulunma olayına ait belge ile araç özelliklerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun eklendiği bir dilekçe ile araç sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmekte olup, müracaat sırasında aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının ve geçerli muayenesinin bulunması zorunludur. Geçerli muayenesi var ise, muayene istasyonlarında tespit muayenesi yaptırılması gerekmekte olup, araca ait motor ve/veya şasi numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin anlaşılması halinde, şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca (kriminal polis laboratuvarı, T.S.E, makine mühendisleri odası, teknik üniversite) tespit edilmesi gerekmektedir. Aracın şasi ve/veya motorunun araca ait olmadığının tespit edilmesi halinde, değişikliğin belgelendirilmesi ve teknik uygunluğunun sağlanması şartıyla, trafik tescil kuruluşlarınca yeni bir numara verilmekte ve verilen numaraların vurulduğu yer trafik tescil şube veya bürosunun işaretini taşıyan çelik mühürle mühürlenmektedir.   P- GEÇİCİ TRAFİK BELGELERİ: 1)      “A” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); Prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri, bayi ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayiler ile taşıma işleri organizatörlüğü yapanlara; yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere bir yıl süre ile verilen belgedir. “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi’ne istinaden düzenlenen “A” Geçici Trafik Belgesi (Ek:10-C) ve bu belge ile kullanılan “G” plakanın geçerlilik süresi; aynı il sınırları içerisinde yirmidört saat, şehirlerarası ve uluslararası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre en fazla altı gündür. Bu plakalı araçların “A” Geçici Trafik Belgesinde belirtilen güzergâh dışında kullanılması ve bu araçlarla yük ve yolcu taşınması yasaktır. Müracaat sırasında;a-      Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini ve yetki belgesini hangi amaçla kullanacaklarını belirten dilekçenin,b-      Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortasının,c-      Harç makbuzunun,d-      Taşıma işleri organizatörlüğü yapanlar için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış ilgili yetki belgesinin,e-      Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış izin belgesinin (Tip onayı olması halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin şartı aranmaz.),f-       İthal araçlar için garanti belgesinin, ibraz edilmesi gerekmektedir.             2- “B” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ;   Tescili için müracaat edilmiş, ancak tescil kuruluşundan kaynaklanan nedenlerden dolayı tescil işlemleri tamamlanmamış araçlar için dilekçe ile başvurmaları halinde sahiplerine;a) Mali sorumluluk sigortası yaptırmış olması,b) Özel tüketim vergisinin ödenmiş olması,c) Teknik muayenelerinin yapılmış bulunması,şartı ile yedi gün için geçerli olmak üzere “B” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi verilir. Bu süre hiçbir şekilde uzatılamaz. Sürenin bitiminde “B” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi geçersiz sayılır.              3- “C” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ; Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlar için, a)      Sahiplik belgesinin,b)      Uygunluk belgesinin,c)      Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesinin (sistemden kontrol edilmektedir),d)      Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin,e)      Harç makbuzunun, Ekleneceği bir dilekçe ile sahiplerinin başvurmaları halinde 6 gün süre ile verilmektedir.Tescil belgesi bulunup da trafik belgesi almamış olan araçlara da “C” Sınıfı Geçici Trafik Belgesi verilebilmektedir.                        4- “D” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ; “D” Geçici Trafik Belgesi, yurt dışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için trafik tescil kuruluşlarınca verilen belgedir. Bu belgenin alınabilmesi için her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan ettikleri, araçların cins ve sayılarını, niteliklerini ve götürülüp getirileceği ülkeyi belirttikleri dilekçeye;a) Proforma fatura örneği veya sahiplik belgesinin, b) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının, c) Harç makbuzunun, Eklenmesi gerekmekte olup, bu belge otuz gün süre ile verilmektedir.“D” Geçici Trafik Belgesi verilen araçlarla, yük ve yolcu getirilmesi mümkündür. Yurtdışından getirilecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar, araçlara bulundukları ülkede getirileceği gün takılır ve yurda gelişlerinde herhangi bir trafik tescil kuruluşuna iade edilir. Yurtdışına götürülecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar ise karayoluna çıkarılacakları zaman araçlara takılır ve aracın ihraç edilen ülkeye tesliminde sökülüp ilgililerce iptal edilir.              5- “E” GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ; “E” Geçici Trafik Belgesi, Türkiye’ye kati olarak ithal edilmek üzere getirilen araçlar ile asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı seyyahlar haricinde kalan ve resmi veya özel sektörlerde çalışmak üzere gelen ecnebi kişilere ve ilim adamlarına ait araçlara gümrüklerce, yabancı plakalarının sökülmesini müteakip, giriş işlemleri yapılacak gümrüğe kadar kullanılmak üzere mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak ve harcı ödenmek şartıyla altı gün süreyle verilen belgedir. Ülkemizden transit geçecek olup geçici plaka ve yol belgesinin süresi bitmiş ya da süresi ülkemizi geçmeye yetmeyecek olan araçlara giriş işlemi yapan gümrüklerce, çıkış işlemleri yapılacak olan gümrüğe teslim edilmek üzere zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak ve harcı ödenmek şartıyla “E” Geçici Trafik Belgesi verilir.    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.