Devlet MemuruGÜNCEL HABERLERKARİYER

Temininde Güçlük Zammı Kimlere Verilir?

TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI

 

657 (15.5.1975-1897/1 Kanunla değişik) Md. 147/G-c

-657 Md. 213’den sonra gelen (9.4.1990-KHK 418/8 ile değişik ) Ek Madde

-30.12.1991-91/2574 Bakanlar Kurulu Karan

-19.01.1998 tarih ve 98/10548 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

-Temininde, görevde tutulmasında  veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan personele ödenir. Hangi işi  yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği ve miktarı her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile (MIT personeli için Başbakanca) tespit edilir.

-Teknik hizmetler sınıfındaki personelin Temininde Güçlük  Zammı’na, kalkınmada birinci derece öncelikli  yörelerde % 60, ikinci derece öncelikli yörelerde % 30 oranında ilave yapılabilir.

-Veterinerler, hayvan sağlık memurları ve teknisyenleri ile Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi teşkilatı mensuplarından kalkınmada birinci derece öncelikli yörelere atananların  Temininde Güçlük zamlarına % 60, ikinci derece öncelikli yörelere atananlarınkine % 30 oranına kadar ilave yapılabilir.

-Uzman tabip ve tabiplerden Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi olanlarla, aynı dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış olanlara; Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı merkez ve taşra kuruluşlarında, bölge laboratuarlarında, kontrol, ıslah, araştırma enstitüleri ve kurumları ile halk sağlığı laboratuarlarında çalışanlardan tabip kökenli olanlara; belediyeler, özel idareler ve bağlı kuruluşların çevre sağlığı teşkilâtında, Adli Tip Kurumunda, Sağlık Bakanlığı il müdür ve müdür yardımcılıklarında bulunanlardan tabip kökenli olanlara 1.10.1979-16771 R. Gazetede yayınlanan “Uygulama Yönetmeliği”nde belirtilen mahrumiyet bölgelerinden 3-4. bölgelerde çalışanlara 610, 5-6. Bölgelerde çalışanlara 1220, 7-8. bölgelerde çalışanlara 1830, 9-10. bölgelerde çalışanlara 2440,11-12. Bölgelerde çalışanlara 3050 puan Ek Temininde Güçlük Zammı verilir.

-KİT’ Ierdeki müessese müdürleri, müdür yardımcıları, grup başkanları ve yardımcıları, müdür ve yardımcıları, daire başkan ve yardımcıları; Maden Kredi Komitesi Başkan ve üyeleri, disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile satın alma komisyonu başkanlığından teknik kariyerlere haiz olanlara, hizmet yıllarına göre, 275 ile 1400 arasında sıralanmış puanlar karşılığı Ek Temininde Güçlük Zammı ödenir.

-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görevli mühendis başkan ve yardımcıları ile, mühendis, jeolog, fizikçi, mimar, biyolog, kimyager, matematikçi, eczacı, veteriner, zoologlara, makine -reaktör-elektronik teknisyenlerine; Devlet istatistik Enstitüsü başkan ve başkan yardımcılarından kariyerleri mühendis, matematikçi, İstatistikçi olanlara; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi üyelerinden teknik hizmetler kariyerlerine haiz olanlara, hizmet yıllarına göre 275 ile 1400 arasında sıralanmış  puanlar üzerinden Ek Temininde Güçlük Zamma ödenir.

-Tapu Kadastro Gene! Müdürlüğü kadastro yelerine kariyerlerine göre yukarıdaki puanlar üzerinden Ek Temininde Güçlük Zammı ödenebilir.

-Birinci ve İkinci derece kalkınmada öncelikli yörelerdeki Kaymakamlara Temininde Güçlük Zammı %50 fazlasıyla ödenir.

– Emniyet şube Müdürü, emniyet amiri, baş komiser, komiser, komiser muavini (stajyer dahil), polis memurlarından (stajyer dahil) patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme ve yok etme kursu gören ve fiilen bu hizmetlerde çalışanlar ile özel harekat timlerinde fiilen hizmet görenlerden kalkınmada birinci derece öncelikli illerde görev yapanlara 3000 puan, ikinci derece öncelikli illerde görev yapanlara 2400 puan, bu yerler dışında görev yapanlara 1800 puan üzerinden Ek Temininde Güçlük Zammı ödenir.

– Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletme müdürlüğü ve yardımcılığı görevlerinde bulunanlardan mühendis olanlara, hizmet yıllarına göre 275 ile 1400 arasında sıralanmış puanlar üzerinden Ek Temininde Güçlük Zammı ödenir.

-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü istasyon müdürü, şef istidlalci, istidlalci, rasatçı ve yardımcısı, rasat kontrol memuru, haberleşme teknisyeni, haberleşme memuru görevlerinde bulunanlara; Ulaştırma Bakanlığında kontrol pilotu, liman başkanı gemi sörvey kurulu başkan ve uzmanlarına; MTA paleantoilog ve antropologlarına; Atatürk Orman Çiftliği müdür ve müdür yardımcılarına; Petrol Ofisi Gene! Müdürlüğü madeni yağ satış temsilcisi olanlara mühendis kariyeri dikkate alınarak teknik personele ait 275 ile 1400 arasında sıralanmış puanlar üzerinden Ek Temininde Güçlük Zammı ödenir.

2017 Yılı Temininde Güçlük Zammı

Bakanlar Kurulu, 2006 yılında yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2017 yılında da uygulanmasına devam olunmasını kararlaştırdı.

“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2017 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar” Resmi Gazetenin bugünkü 2.Mükerrer (31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 sayılı 2. Mükerrer)  sayısında yayımlandı.

Bugün yayımlanan 2016/9670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre;

**17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunacak.

**Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme ve yok etme hizmetlerinde çalışanlara, Özel Harekat Timlerinde fiilen hizmet görenlere, panzer ve zırhlı taşıtlarda fiilen çalışanlara, polis havacılık harekat birimlerinde fiilen görev yapan hava trafik kontrolörleri ve enformasyon görevlilerine, Kriminal Polis laboratuarları ile bu işlevi gören teknik bürolarda fiilen görev yapanlara, uçuş tazminatından yararlanan pilotlara ödenen ek temininde güçlük zammının ödenebileceği toplam en çok personel sayısı 39.500’den, 50.000’e yükseltildi.

Bugün yayımlanan Karar

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2017 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunur.

(2) Aynı Kararın Eki (I) sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(H) Kurumsal Bölüm”ünün “Emniyet Genel Müdürlüğü” kısmının Dip Not 2 nci sırasında yer alan “(39500)” ibaresi “(50000)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar  1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.