nakit talep ve tahsisleri

Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Hazine Müsteşartlığın Yapılacak İade Talepleri Hakkında Muhasebat Tebliği

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı       : B.07.0.MGM.0.20-100-02  /14434                                                             27/10/2010 Konu     : Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından alınan 01/09/2010 tarih

Read More