Devlet MemuruGÜNCEL HABERLERKARİYER

Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde Sivil Memur)

Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde)

Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’ncü maddesine tabi kamu kurumlarında devletin süreklilik isteyen hizmetinde ve işlerinde aylıkla çalışan, yasalara göre sorumluluğu ve yetkisi olan kimseye  devlet memuru denir. Devlet kamu ve kurumlarında kadrolu olarak çalışan memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 ncü maddesine tabidir. Sivil memurlar ise TSK’da çalışan devlet memurlarıdır. TSK’da çalışan devlet memuruna sivil memur denir.

sivil-memur

TSK’da çalışan devlet memurlarına sivil memur adı veirlmektedir.

Sivil memur olarak TSK da görev alan memurlar, statülerine göre istisnai memur ve sözleşmeli olarak ayrılır.

Sivil memurların özellikle sözleşmeli olan sivil memurların görevleri, çalışma ve ücretlerinde bazı ayrıcalıklar vardır her ne kadar normal devlet memurlarının tabi olduğu hususlara uymakla yükümlü olsa da sivil memurlarının bu ayrıcalıklı durumları genellikle ücret bakımında kadrolu memurlara göre biraz daha aşağıdadır.

Atandıkları kadronun rütbesine ve unvanına göre istisnai memur olarak atanabilirler. İstisnai memurlar  atandıkları rütbede görev alan diğer subayların ayrıcalıklarından yararlanabilirler. Özellikle lojman ordu evi ve özel eğitim merkezi haklarından istisnai sivil memurlar yararlanabilirler.

Hava kuvvetleri Komutanlığı, Kara kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur alımları her yıl yapılmaktadır.

Açıktan sivil memur alım sınavları uygulamalı sınav ve mülakat aşamalarından oluşmaktadır ve her yıl olmak üzere Kuvvetleri Komutanlıklarının Personel Temin Merkezi Komutanlığınca yapılmaktadır. Bu sınavlara 18 yaşını tamamlamış ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi yazılı sınavda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başarılı olan personel katılabilmektedir. Kontenjana giren adayların sağlık muayeneleri ve güvenlik soruşturmalarına müteakip aday memur olarak atamaları yapılmaktadır.

İlanlar

Öncelikle hava kuvvetleri Komutanlığına sivil memur alımı için başvuru yapılmalı ve başvuru yapanlar arasında seçim yapılmak üzere sınav ve mülakattan geçmeleri gereklidir.

Başvurusu kabul edilen adaylar arasından seçim aşamalarına çağrılacak adaylara ait isim listesi ve bilgilendirme, www.tekok.edu.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları çağrı mektubu gönderilmez. Seçim aşamalarına çağrılan tüm adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, Hv.Tek.Okl.K.lığı (Gaziemir/İZMİR) Sınav Nizamiyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Hava kuvvetleri komutanlığında görev alan sivil memurlar Teknik Hizmetler Sınıfı (THS),  Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS), Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EHS), Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH), Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) olmak üzere 7 sınıfta görev yapmaktadırlar.

Hava kuvvetleri komutanlığına atanmak üzere alınacak sivil memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olacak şekilde mühendis, aşçı, hukuk işlemleri uzmanı, İngilizce çevirmen, teknisyen, şoför vb. birçok meslek dalından personel seçilmektedir.

Hava kuvvetleri komutanlığında devlet memuru statüsünde Muzavvaf sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Sivil Memur, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli erler görev almaktadır.

Subay nasıl olunur isimli bağlantıdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Başvuru Şartları

Sivil memurluğa başvuru yapmak isteyen adayların ortaöğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunları için en son yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına KPSS sınavına girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari bir puan almaları gereklidir. Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak ve askerlik çağına gelmemiş bulunmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gereklidir.

Sivil memur nasıl olunur?

Sivil memur nasıl olunur?

Daha önceden kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olacak görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak gerekmektedir. Sivil memur temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde komutanlığın internet adresi üzerinden yayımlanan çevirim içi online olarak başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.

Sivil Memurların Görevleri Nedir?

Kuvvet Komutanlıklarının ayrılmaz mensubu olan sivil memurların görev sorumlulukları diğer memurların görev sorumlulukları ile aynıdır. Sivil memurlar başka bir işte çalışamaz gelir getirici ticari faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi kurumlarında görev alamadığı gibi ailesinden en yakını eşi veya reşit olmayan çocukları işe başlayarak gelir getirecekse Memurlar hediye alamaz ve veremezler. Sivil memurların greve siyasi partiye siyasi toplantılara katılma ve üye olma hakları yoktur.

TSK bünyesinde görev alan sözleşmeli ve istisnai sivil memurların görevleri ve yükümlü oldukları sorumlulukları Anayasaya göre belirlenir. T.C Anayasasına, kanunlara uymak zorundadır.

Kuvvetler Komutanlığı’nın ayrılmaz mensubu olan sivil memur statüsünde memur olmak isteyenler bazı süreçlerden geçmek zorundadır.

Sivil memur olmak için başvuru yapan adaylar arasında seçim aşamasında uygulamalı yani pratik sınav yapılmaktadır. Yapılan sınavdan başarılı olan adaylar ayrıca mülakata alınarak mülakattan da başarılı olmalıdır. Mülakattan başarılı olan adaylar bundan sonraki süreçte sağlık muayenesi olmalı ve sağlık kontrolünden SİVİL MEMUR ADAYI OLUR kararlı sağlık raporu alarak görevi yapmak için herhangi bir engelinin bulunmadığını ispatlamalıdır. En son aşama ise güvenlik soruşturması aşamasıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK bünyesine alınacak askeri personellerin güvenlik soruşturmaları FETÖ ve herhangi bir terör örgütü ile ilişiğinin bulunmaması için ayrıntılı olarak yapılmaktadır. Güvenlik soruşturmasından başarılı geçen ve geçtiğine dair yazılı olarak evine çağrı alan adaylar Hava kuvvetleri komutanlığında sivil memur olarak görev almaya hak kazanmış olurlar.

Sivil memurların bu aşamalardan başarılı ile geçtikten sonra diğer askeri personellere tanınan haklar bunlara da tanınmaktadır. Örneğin askeri hastanelerde muayene olma ve sağlık hizmetlerini alma hizmetlerinden sivil memurlarda yararlanabilir. Servis araçları, sosyal tesisler sağlık hizmetleri gibi birçok ayrıcalıktan yararlanabilen sivil memurlar için ayrıca sadece sivil memurların kullanımına açık sosyal tesislerde bulunmaktadır. Devlet Memuru Nasıl Olunur? isimli içeriğimizde konu ile ilgili detaylı bilgilere yer verdik.

Atamalar

Sivil memurlar göreve başladıktan sonra ilk olarak atandıkları görev yerlerinde uzun yılla çalışarak bu görev yerinden emekli olacağı öngörüldüğünden belirli dönemlerde tayin ve yer değiştirme haklarına sahip değildir. Ancak sivil memurlar geçerli mazeretleri olduğundan atanabilirler. Genellikle eş durumu ve sağlık problemleri nedeniyle geçerli mazeret bildiren memurların atama işlemleri  Genelkurmay Başkanlığı  Kuvvet Komutanlıklarında göreli memurların atanmalarında geçerli yönetmeliğe göre atamaları yapılır. Atama talebinde bulunmak için sivil memurların görev aldığı yerde 4 yıl boyunca görev almış olması şartı aranır Bunun yanında atama yapılabilmesi için atanmak istenen yerde uygun kadronun olması gereklidir. Aksi halde yer değiştirme ve tayin isteme hakkı verilmemektedir. Sivil memurların göreve başladıktan sonra geçerli bir mazeretleri yoksa istedikleri garnizonlara atama şartları zordur

Çalışma Saatleri

Devlet memurların haftalık çalışma süreleri 40 saattir. Ancak bu hüküm TSK mensubu sivil memurlar için uygulanmaz. Sivil  memurların çalışma saatleri iş bitimine kadar geçen sürede belirlenir. İş bitimine kadar görev yapacak sivil memurlar gerektiğinde hafta sonu tatilinde de çalışmak zorundadırlar. Sivil memurlar 40 saatin üzerinde çalışmaktadır. Özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığından sosyal hizmetlerde görev alan sivil memurlar ve inşaat  işinde görev alanlar 40 saatin çok daha üstünde çalıştırmayı gerektiren kadrolarda görev aldıkları için iş bitimine kadar çalışmaktadır.

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri

İzinler

Hava kuvvetleri Komutanlığında görev alan sivil memurların izinleri, 657 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre belirlenmiş olup sivil memurlar yıllık izin, mazeret, hastalık izin, aylıksız izin sağlık izni ve yurtdışı izni gibi izinleri kullanma hakkına sahiptir. Sivil memurlar 10 yıl ve daha fazla hizmet verdiyse yıllık izinleri 30 gündür. 10 yıldan az hizmet veren sivil memurların yıllık izinleri ise 20 gün sürelidir.

Emeklilik Süreleri

Hava kuvvetleri Komutanlığında sivil memur statüsünde 25 yıl hizmet veren erkek memurlar emeklilik hakkına sahiptir. Kadın sivil memurların ise 20 yıl hizmet vermeleri ve hizmet yılını tamamlamaları gereklidir. Emekli ikramiyesi emekli maaşı alındığı tarihte yaş haddini dolduranlara  belirtilen yaşını doldurduğu tarihte verilir. Sivil memur olarak kadın memurlar 58, erkek memurlar 60 yaşını doldurduklarında emekli maaşına hak kazanırlar. SSK, Bağkur ve askerlik gibi hizmet sürelerini birleştirme hakkına sahiptirler. Sivil memurlara  Subay, astsubay ve uzman çavuşlara verilen fiili hizmet süresi verilmez.

Memurluğun Sona Ermesi

Sivil memur olarak TSK’ da görevden ayrılacak  olanlar; Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev alan sivil memurlar istedikleri zaman dilekçe ile görevden çekilme başvurusu yapabilir. Mazeretsiz olarak kesintisiz 10 gün görev almayan sivil memurların yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Görevi bırakmak isteyen sivil memurun yerine başka bir memurun atanması yapılıncaya kadar görevine devam eder. Bir ay kimse gelmediği durumlarda haberli bir şekilde görevi bırakma hakkına sahiptir. Sivil memur olanlar görevi bıraktığına dair yazılı müracaatta bulunması ile derhal görevini bırakıp gidemez yerine birinin gelmesi için görevine devam eder Ayrıca disiplinsiz hareketlerde bulunan memurlar ve devlet memurluğuna alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde memurluk hizmeti sona erer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.