Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Şirkete Ait Ticaret Sicil Gazetesinin Sunulması Gerektiği

Şirket ticaret merkezi adresine ilişkin değişikliğin işletme kayıt belgesinin geçerliliğini etkiler mi?

Şirketin ortaklık yapısı değişmesine rağmen anılan istekli tarafından son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sunulması gerektiği

Toplantı No: 2016/017
Gündem No: 3
Karar Tarihi: 07.03.2016
Karar No: 2016/UH.II-729
Şikayetçi:
Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosy. Hizm. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

10.02.2016 / 8517

Başvuruya Konu İhale:

2015/172877 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Yükleniciliği İşi 01/02/2016-31/12/016 Tarihleri Arasında Hazır Yemek Alım İşi Ve Sonrası Hizmetlerin Yürütülmesi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosy. Hizm. Ltd. Şti.,

Bozburun Mah. 7120 Sok. No: 17 DENİZLİ

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi,

Mimar Sinan Mahallesi Sivas Caddesi 14. Sok. No: 37 24000 ERZİNCAN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/172877İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Yükleniciliği İşi 01/02/2016-31/12/016 Tarihleri Arasında Hazır Yemek Alım İşi ve Sonrası Hizmetlerin Yürütülmesi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından 11.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Yükleniciliği İşi 01/02/2016-31/12/016 Tarihleri Arasında Hazır Yemek Alım İşi ve Sonrası Hizmetlerin Yürütülmesi” ihalesine ilişkin olarak Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosy. Hizm. Ltd. Şti.nin 29.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.02.2016 tarih ve 8517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/419 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde belirtilen malzemeli hesap sunum cetvelini hatalı olarak sunduğu, hesap sunum cetvelinin ihale süresi boyunca kullanılacak malzemelerin (ana çiğ girdilerin) tamamını kapsamadığı, yemek üretiminde kullanılacak gıda ürünlerinin birim fiyatlarının hatalı olarak cetvele yansıtıldığı, (Ek-H.4) formunda gramaj genel toplamlarının yuvarlamalar sebebiyle eksik hesaplandığı, yemek menüsü için oluşturulan reçetelerdeki ana çiğ girdi miktarlarında kg ve adetlerde çarpım hatası yapıldığından ana çiğ girdi toplamlarının da eksik ve yanlış olduğu, ana çiğ girdi ile işçilik maliyeti toplamının toplam teklif tutarına oranının Tebliğ’de belirtilen oranlar (0,80-0,95) arasında olmadığı,

 

Anılan istekli tarafından yemek reçeteleri hazırlanırken örnek yemek menüsünde yer alan yemeklerden bazılarının olması gerekenden fazla tekrar ettiği, bazılarının ise olması gerekenden daha az tekrar ettiği, bu sebeple girdi miktarlarının yanlış hesaplandığı, 14 günlük örnek menüdeki yemeklerin bazılarının oluşturdukları yemek reçetelerinde yer almadığı,

 

İhale uhdesinde bırakılan firmanın işin süresi boyunca etli, tavuklu ve sebzeli yemeklerin içeriklerinde kullanılması gereken dana eti (kemiksiz), dana kıyma, tavuk but, tavuk göğüs ve tavuk bonfile toplam çiğ girdi miktarlarını eksik olarak hesapladığı, dolayısıyla malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinde yer alan miktarların da yanlış olduğu, ayrıca adı geçen girdilerin birim fiyatlarının da eksik olarak cetvele yansıtıldığı,

 

Örnek yemek menüsünde yer alan bazı yemeklerin içeriğindeki çarliston biber, dana ciğer, dolmalık fıstık, domates, kuru üzüm, kuş üzümü, mantar, meyve suyu, salam, sosis, sivri biber, tulum peyniri, beyaz peynir, kaşar peyniri, turp ana çiğ girdilerinin birim fiyatlarının hatalı olarak (Ek-H.4) cetveline yansıtıldığı, ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından ana çiğ girdilerin fiyatlarının tevsiki amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Borsalar Kanunu’nun 51’inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belgeleri sunması gerekirken, maliyet düşürücü olarak mevzuatta belirlenen sürelerin dışındaki ve asgari birim fiyatları kullanarak açıklama yapıldığı,

 

Ana çiğ girdilerinden olan “fındık içi”nin birim fiyatının ticaret borsası bültenlerinde yer almadığı, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif savunmasında ürünün fiyatının tevsiki amacıyla ticaret borsalarında yer alan “kabuklu fındık” birim fiyatının kullanıldığı,

 

Ekmek, ayran, süt, yoğurt gibi ürünlerin fiyatlarının tevsiki amacıyla halk ekmek fabrikaları, Atatürk Orman Çiftliği vb. gibi kamu kurumu niteliğine haiz bir kuruluşun fiyat listelerinin kullanıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’üncü maddesindeki açıklamalar gereği, fiyat listelerinin ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) olması gerekirken mevzuata aykırı olarak ilan tarihinden önceki fiyat listeleri ile açıklama yapıldığı,

 

İhale uhdesinde bırakılan isteklinin işin süresi boyunca kullanılacak olan Teknik Şartname’nin 3.32’nci maddesinde düzenlenen damacana su miktarının ana çiğ girdi hesaplamasına dahil edilmediği, dolayısıyla ana çiğ girdi maliyetinin eksik hesaplandığı,

 

İhale uhdesinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’nin 7.1.8’inci maddesi ile Teknik Şartname’de yer alan örnek yemek menüsünün sonunda bulunan düzenlemeleri dikkate almayarak işin süresi boyunca kullanılacak olan ekmek miktarını günlük kişi başı 3 adet roll ekmek (50 gr) üzerinden hesapladığı, ekmek miktarının eksik hesaplandığı,

 

Örnek menüde verilen bazı yemeklerin içeriklerinde “kg” cinsinden, bazılarında ise “adet” cinsinden yumurta kullanılması gerektiğinin belirtildiği, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin bazı yemeklerin içeriğinde yer alan yumurta hesabını “kg” yerine “adet” cinsinden yaptığı, “kg” cinsinden olan ilgili ürünün fiyatının tevsiki amacıyla “adet” fiyatının kullanıldığı, böylece yumurta ana çiğ girdisinin toplam miktarının eksik ve yanlış hesaplandığı, ihale dokümanına uygun açıklama yapılmadığı,

 

Teknik Şartname‘nin “Yemekte kullanılacak malzemeler ve dikkat edilecek hususlar” başlıklı 10’uncu maddesinde yemeklerin üretiminde kullanılacak olan pirinç için “Pilavlık pirinci kulaklı berzani, baldo cinsi olacaktır…” düzenlemesinin yer aldığı, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin pirinç için öngörülen bedelin tevsiki için sundukları ticaret borsası bülteninde salt “pirinç” ibaresinin yer aldığı, anılan çiğ girdinin cinsinin ihale dokümanında düzenlendiği üzere “baldo” olma özelliğini karşılayıp karşılamadığı hususunun açıkça anlaşılamadığı, ticaret borsası bültenlerinde baldo pirinç, açık pirinç, pilavlık pirinç, ithal pirinç fiyatlarının ayrı ayrı yer aldığı, ticaret borsası bültenlerinde “baldo pirinç” birim fiyatının diğer “pirinç” ürünü fiyatından daha yüksek olduğu, bu durumun istekli lehine fiyat avantajı sağladığı, ihale dokümanına uygun açıklama yapılmadığı,

 

Örnek menüde verilen bazı yemeklerin içeriklerinde “kg” cinsinden, bazılarında ise “adet” cinsinden “limon” ve “maydanoz” kullanılması gerektiğinin belirtildiği, ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından miktar bakımından bahsedilen farkın göz önünde bulundurulmadığı, adı geçen ürünler için “adet” cinsinden açıklama sunulduğu, “limon” ve “maydanoz” ana çiğ girdilerinin “kg” cinsinden olan ilgili ürünün fiyatının tevsiki amacıyla ticaret borsalarında yer alan “adet” fiyatının kullanıldığı, böylece işin süresi boyunca kullanılacak olan ilgili ürünlerin toplam miktarının eksik ve yanlış hesaplandığı, ihale dokümanına uygun açıklama yapılmadığı, aynı şekilde “marul” ana çiğ girdisinin “kg” cinsinden fiyatının tevsiki amacıyla ticaret borsaları bültenlerinde yer alan “adet” fiyatının kullanıldığı, anılan ürünün birim fiyatının mevzuata uygun olarak tevsik edilmediği, yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Teknik Şartname‘nin “Yemekte kullanılacak malzemeler ve dikkat edilecek hususlar” başlıklı “Madde 20. Yağlar” kısmında yemeklerde kullanılacak yağların düzenlendiği, ihale uhdesinde bırakılan firmanın örnek menüde yer alan bütün yemeklerin içeriğinde Ayçiçek yağı kullandığı, ticaret borsası bültenlerinde “ayçiçek yağı”, “mısır özü yağı” ve “zeytinyağı” birim fiyatlarının ayrı ayrı yer aldığı, “mısır özü yağı” ve “zeytinyağı” birim fiyatlarının “ayçiçek yağı” birim fiyatından daha yüksek olduğu, ihale dokümanına uygun açıklama yapılmadığı, istekli lehine fiyat avantajı oluşturacak şekilde düşük fiyatlı ürünlerin kullanıldığı,

 

Teknik Şartname‘nin “01.02-03.04.2016 ve 21.08-31.12.2016 tarihleri arasında kullanılacak olan 4000 kalorilik yemeklerin malzeme miktarları” başlıklı 30’uncu maddesi ve “03.04.2016-20.08.2016 tarihleri arasında kullanılacak olan 6000 kalorilik yemeklerin malzeme miktarları” başlıklı 31’inci maddesinin “Kahvaltılık malzemeler” başlıklı tablolarında “reçel 20 gr”, “reçel 40 gr”, “krem peynir 20 gr”, “krem peynir 25 gr”, “tereyağ 15 gr” ve “tereyağ 20 gr” ürünlerinin yer aldığı, ihale uhdesinde bırakılan firmanın maliyet düşürücü olarak yüksek gramajlı miktarları dikkate almadığı, sadece “reçel 20 gr”, “tereyağ 15 gr” ve “krem peynir 20 gr” ürünleri üzerinden açıklama yaptığı, ilgili ürünler için eksik ve yanlış ana çiğ girdi hesabı yapıldığı, ihale dokümanına uygun açıklama yapılmadığı,

 

İlgili firma tarafından sunulan fiyat tekliflerinin üzerinde bulunması gereken ibarenin bulunmadığı, “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan(…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu, bu haliyle (Ek-O.6) formları ile uyumsuz olduğu, sunulan fiyat tekliflerinde TÜRMOB kaşesinin yer almadığı,

 

İhale uhdesinde bırakılan istekli tarafından işçilik maliyet hesaplamasının doğru yapılmadığı, işin süresi boyunca çalıştırılacak olan bütün işçilere ödenecek olan ücretlerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeye aykırı olarak kalifiye işçiler de dahil asgari ücret üzerinden hesaplandığı, işin gereği olarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma da olacağından bu günlerde işçilerin yapacak oldukları çalışma ücretlerinin hesaplamaya dahil edilmediği, çalışacak olan işçilere verilecek İdari Şartname’de belirtilen yemek, yol ve giyim giderlerinin işçilik hesaplamasına dahil edilmediği, Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde “Yüklenici personelinin giyeceği ve giyim şekli”ne ilişkin bir düzenlemenin mevcut olduğu ve kıyafetlere ilişkin giderlerin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağının belirtildiği, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin giyime ilişkin giderlere personel maliyetleri kapsamında yer vermediği, söz konusu giderlerin malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinde yer alan ve istekliler tarafından hesaplanan işçilik oranını etkilediği dikkate alındığında aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının yanlış hesaplanmasına yol açtığı,

 

Aşırı düşük teklif açıklaması istenen istekliler tarafından sunulan açıklama dosyasında “yoğurt (200 gr), ayran (200 gr), erişte, kakao, karışık turşu, kırmızı lahana, milföy hamuru ve damacana su (19 lt)” gibi ürünlere ait fiyatların açıklanmasında kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret borsası fiyatları mevcut olmasına rağmen üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesindeki açıklamalar gereği ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında fiyat teklifi ile açıklanan gıda malzemelerinin neden fiyat teklifi ile açıklandığına ilişkin geçerli bir hukuki gerekçe sunulmadığı, gerekçe olarak ticaret borsalarında ürünlerin fiyatının bulunmadığının belirtildiği, ancak 79.2.2’nci maddede sadece ticaret borsasına atıfta bulunulmadığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar, özel ve münhasır hak sahibi kuruluşların uyguladığı fiyatlar gibi alternatiflerin bulunduğu, buna göre Ankara Atatürk Orman Çiftliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşların fiyatlarının kullanılabileceği, açıklamaların bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif kapsamında sunulan “işletme kayıt belgesi”nin ihale tarihi itibariyle geçersiz olduğu, Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan adres ile işletme kayıt belgesinde yer alan adresin birbirinden farklı olduğu ve bu durumun Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 6’ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

3) İhale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesi’nin isteklinin son durumunu yansıtmadığı, şirketteki hisse oranının son durumu yansıtmadığı, sunulan imza sirkülerinin şirket müdürlerine ait olmadığı, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin şirket müdürleri veya vekili tarafından imzalanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “36 Aylık 450 Kişi ile Malzemesiz Genel Temizlik ve Yemekhane Hizmetleri” alımı ihalesi olarak belirtildiği,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım sigorta, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ile diğer bütün giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Alımı yapılacak olan hizmet malzemeli yemek alımı kapsamanda olduğundan Personel ücretleri yüklenicinin kendisi tarafından karşılanacağından ücretlerin belirlenmesinde yürürlükteki asgari ücretten az olmamak üzere yüklenici tarafından belirlenecektir. Ayrıca işçilerin yol ve yemek ücretleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Yaklaşık Maliyet hesaplanırken kısa vadeli sigorta kolları %2 oranından hesaplanmıştır.düzenlemesine yer verildiği,

 

Bahse konu Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesinin bulunduğu,

 

Anılan Şartname’nin “EK” başlıklı son kısmında

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

4.000 KALORİ İÇİN SABAH KAHVALTISI

öğün

76.450

2

4.000 KALORİ İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ

öğün

76.450

3

4.000 KALORİ İÇİN AKŞAM YEMEĞİ

öğün

76.450

4

6.000 KALORİ İÇİN SABAH KAHVALTISI

öğün

143.550

5

6.000 KALORİ İÇİN ÖĞLE YEMEĞİ

öğün

143.550

6

6.000 KALORİ İÇİN AKŞAM YEMEĞİ

öğün

143.550

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde “3.32. Öğrencinin yemekhanede kullanacağı içme suyu ihtiyacı karşılanmak üzere yüklenici tarafından en az 4 adet büyük boy (80 lt) su haznesi bulunan çelik su sebili getirilerek idarenin belirleyeceği yerlere yerleştirilecektir. Bu su sebillerinin suyu ise yüklenici tarafından karşılanacak ve damacana su kullanılacaktır.(Günlük toplam 19&20 litrelik 01.02.-03.04.2016 arası 25-30 ve 03.04.2016 tarihinden itibaren ise 35-40 adet damacana su tüketileceği hesaplanacaktır.)…

4.14.3. SGK’na gerçek çalışma süreleri ve gerçek ücretleri üzerinden yüklenici tarafından bildirilip bildirmediği, İdare tarafından denetlenecektir. Örneğin; Bir ayda 30 gün ve yüksek ücretle çalışmış bulunan kalifiye işçinin kuruma 15 gün ve asgari ücretle bildirmesine olanak verilmeyecektir.

5. İşçilerin Nitelikleri/Sayıları :         

    1

Müdür, Sorumlu Yönetici   (1 Adet)

2

Aşçıbaşı (1 adet)                                        : Diplomalı veya bonservisli.

3

Aşçı        (8 adet)                                        : En az 5 yıl tecrübeli

4

Meydancı- Temizlikçi ( 8 adet )               : En az İlkokul mezunu

5

Bulaşıkçı ( 5 adet)                                     : En az ilkokul mezunu

6

Garson (8) +Şef Garson(1) =  ( 9 adet )   : En az ortaokul mezunu

6. Yüklenici Personelinin Giyeceği ve Giyim Şekli:

            Yüklenici, işçilerine idarenin kabul ettiği (önlük, ceket başlık, eldiven, maske vb.) kıyafetleri yedekli olarak temin edecek ve temiz giyinmelerini sağlayacaktır. Yazlık ve kışlık olarak kıyafet bulunduracaktır. Kıyafetler ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

            6.1.Aşçı ve Aşçı Yardımcıları: Beyaz aşçı kepi, beyaz hakim yaka gömlek, beyaz pantolon giyeceklerdir. Yemek servisi sırasında eldiven takacaklar, sürekli beyaz kıyafet koruyucu önlük ve sabo terlik giyeceklerdir.

            6.2.Garsonlar: Beyaz gömlek, siyah papyon, siyah pantolon, bordo yelek, siyah ayakkabı giyecekler, servislerde eldiven giyeceklerdir.

            6.3.Bulaşıkçı: Gri yandan düğmeli hakim yaka gömlek, gri pantolon, diz kapağına kadar ulaşan çizme, sudan koruyucu önlük ve gri kep giyeceklerdir.

            6.4.Meydancı: Gri yandan düğmeli hakim yaka gömlek, gri pantolon, diz kapağına kadar ulaşan çizme giyeceklerdir.

Gerektiğinde kıyafet düzenlemesi İdarece yeniden yapılabilecektir.

7.1.8. Yüklenici yeterli miktarda(4 kişiye 1 adet) cam sürahi, cam su bardağı, çatal-kaşık ve ekmek sepetini masalarda eksiksiz olarak bulunduracaktır. 4 kişilik bir masada asgari; 4 adet su bardağı 1 adet sürahi, 1 adet ekmek sepeti ( 01.02.-03.04.2016 tarihleri arası her sepette en az 50 gramlık kişi başına 3 ( üç ) adet roll ekmek) 03.04-20.08.2016tarihleri arası ise her sepette en az 50 gramlık kişi başına 6 ( altı ) adet roll ekmek) en az 2 adet baharat, (baharat seçimini idare yapacaktır), 1 adet tuzluk takımı bulunacaktır. Bu malzemelerin yıpranması, kırılması, kaybolması, eksilmesinden yüklenici sorumlu olacak ve anında tamamlayacaktır.

10.10. Pirinç: Pilavlık pirinci kulaklı berzani, baldo, cinsi olacaktır. Pirinç küflü kokulu bit yenikli fena lezzetli olmamalıdır. Küf ve rutubet kokmayacaktır. İçinde çeltik toprak tohum olmamalıdır. Nem oranı %15 den fazla olmamalıdır.  Parazit, taş ve kum bulunmamalıdır. Darı çeltik % 2 den fazla olmamalıdır. Kırık ve tebeşirleşmiş pirinç kabul edilmeyecektir. Ambalajı temiz, yeni üzerinde firma adı ve ürün hakkında bilgiler bulunan çuvallar olmalıdır. Mahsul yılı üzerinde yazılı olmalı ve yeni sene mahsulü olacaktır. Pişirilerek denenecek olumlu sonuç alınırsa kuruma kabul edilecektir.

14.12.Yumurta: Kabuğunda toprak, pislik, kan lekeleri bulunmamalıdır. Yumurtalar yıkanmamış olmalı, üzerlerindeki parlak cilalı kısım kaybolmamalıdır. Kabukta çatlak olmamalıdır. Yumurtalar taze ve günlük olmalıdır. Yumurtalar 60 Gr. lık ve fazlası olacaktır. Yumurtaların kabukları sarı renkli olacaktır. Viollerde gelecektir. Yumurtalar ambalajlı, ambalaj üzerinde firma adı, adresi, tarihi bulunmalıdır.

NOT-1 A:04.04.2016-20.08.2016 arası Ekmek her öğün kişi başı 50 gramlık 6 adet.( her öğün ortalama 300 gr ekmek kalorisine göre hesaplanmıştır.) (toplamda 6000 kalori)

NOT-1 B: 01.02.2016 -03.04.2016 ve 21.08.2016-31.12.2016 arası her öğün kişi başı ekmek 50 gramlık 3 adet.(  her öğün ortalama 150 gr ekmek kalorisine göre hesaplanmıştır.) (toplamda 4000 kalori)

Madde 20. Yağlar:

Zeytinyağlı yemeklerde ve salatalarda zeytinyağı kullanılacaktır. Kızartmalarda ayçiçek yağı, yemeklerde mısır özü yağı ve yemeğin özelliğine göre margarin veya tereyağı da kullanılacaktır. Kullanılacak mısır özü ve diğer yağlarda piyasanın tanınmış markalarından birinci sınıf kalitede TSE baklava dilimli onaylı olacaktır.

20.1. Ayçiçek Yağı: Piyasanın birinci sınıf rafine yemeklik ay çiçek yağı olacaktır. GMT. 118 ve 122. Maddelerinde belirtilen nitelikteki yağlardan olacaktır. Yağlardan yabancı maddelere rastlanmayacak, berrak olacak ve tadı acımış olmayacaktır. Teneke üzerinde imalatçının adı, adresi, imal tarihi, net yağ miktarı bulunmalıdır. Tenekeler en çok 18 kg.lık olmalıdır. TS 886’ya uygun olmalıdır. Tortusuz, sarının açık rengine kadar değişen tonda, şeffaf görünümde olmalıdır. Kurumda yemeklerde denendikten sonra, olumlu sonuç vermesi halinde kabul edilecektir.

20.2. Zeytin Yağı: GMT. ne ve eklerindeki evsafa uygun olacaktır. İçinde yabancı madde olmayacak, berrak, yeşilden sarıya değişebilen renkte, kendine özgü tat ve kokuda yemeklik tipi ( rafine + natürel) zeytin yağ olmalıdır. Riviera olmalıdır. ( oleik asit) cinsinden içerdiği serbest yağ asitleri miktarı en çok %1.0 ( asit sayısı 2.0) olmalıdır. Tenekeler paslı, kirli vs. olmamalıdır. Üzerinde imalatçı firmanın adı, adresi, sınıfı, tür, ambalajlama hacmi ve net ağırlığı bulunmalıdır. Kurumda yemeklerde denedikten sonra olumlu sonuç alınırsa kabul edilecektir.düzenlemesi,

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur….” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

 79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.   

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılmasıdurumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir. 

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4’üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir. 

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez. 

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir. 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2’nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2’nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. 

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede idare tarafından teklifi sınır değerin altında kalan 8 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısının ekine 4 haftalık (2 haftalık menü 4000 kalorilik Şubat ayı, kalan 2 haftalık menü de 6000 kalorilik Nisan ayı yemek listesindendir.) sabah, öğle ve akşam yemeklerinden oluşan örnek menü listesi eklenerek aşırı düşük teklif açıklaması istenmiş olup 3 istekli (Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) tarafından idareye açıklama sunulduğu, ihalenin açıklamaları uygun bulunan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de başvuru sahibi Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, malzemeli yemek sunumu hesap cetveli, satışlar isminde isteklinin toplam teklif miktarını gösteren bir tablo, ihale konusu işte kullanılacak ekmek ve su miktarlarını gösteren tablolar, günlük mevcutlar adı altında toplam öğün miktarının 14 günlük menüye bölünmesiyle bulunan 1 günlük menüye düşen kişi sayısını gösteren tablo, örnek menü listesi, gramajlar listesi, personel maliyetlerini gösteren hesaplama cetveli ve KİK işçilik hesaplama modülünden alınan çıktı, çalışacak işçilerin yol giderinin tevsiki için Erzincan Belediyesi Belediye Meclisi’nin kararı, ihale konusu işte kullanılacak bazı ürünlerin fiyatının tevsiki için EK-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı, vekaletname imza sirküleri, imza beyannamesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Bülteni, Ankara Ticaret Borsası Bülteni, Diyarbakır Ticaret Borsası Bülteni, İzmir Ticaret Borsası Bülteni, Karacabey Ticaret Borsası Bülteni, Kütahya Ticaret Borsası Bülteni, Samsun Ticaret Borsası Bülteni, Sivas Ticaret Borsası Bülteni ve Susurluk Ticaret Borsası Bülteninin sunulduğu, herhangi bir fiyat teklifinin sunulmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir…” açıklaması yer almakta olup, Tebliğ’in aktarılan açıklamasından, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde, açıklama kapsamında Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin (Ek-H.4) sunulduğu, sunulan cetvelde

 

Ana Çiğ Girdi Oranı

0,663180

İşçilik Oranı

0,235440

Yardımcı Giderler Oranı

0,101380

Toplam

1,000000

 

şeklinde tabloya yer verildiği, oran toplamının bir (1) olduğu, (ana çiğ girdi maliyeti+işçilik maliyeti)/toplam teklif tutarı oranının 0,89862 olduğu, söz konusu oranın mevzuatta öngörülen 0,80-0,95 arasında olduğu, sunulan cetvelde ana çiğ girdilerinin adlarına, her bir girdinin miktar, birim fiyat, tutar ve açıklama yöntemine yer verildiği,

 

Anılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla Ankara, Diyarbakır, İzmir, Karacabey, Kütahya, Samsun, Sivas ve Susurluk Ticaret Borsaları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali tarafından yayımlanan fiyatların kullanıldığı ve 1 adet maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.7) sunulduğu, Ticaret Borsası ve Hal fiyatlarının ihale tarihinden önceki son 12 ay içerisinde gerçekleşen ortalama fiyatlar olduğu, ilgili bültenlere adı geçen kuruluşların internet sayfası üzerinden ulaşılabilmesi ve teyidinin yapılabilmesi nedeniyle ayrıca bir onayın aranmasına gerek bulunmadığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan örnek menü listesindeki yemeklerin idare tarafından hazırlanan örnek menü listesindeki yemekler ile uyumlu olduğu,

 

Günlük mevcutlar adı altında toplam öğün miktarının 14 günlük menüye bölünmesiyle bulunan 1 günlük menüye düşen kişi sayısını gösteren tablo incelendiğinde, istekli tarafından hesaplanan miktarların uygun olduğu,

 

İhale konusu işte kullanılacak ekmek ve damacana su miktarlarının Teknik Şartname’deki miktarlara uygun olduğu, damacana suyun ana çiğ girdi maliyetlerine dahil edildiği, söz konusu gider ana çiğ girdi maliyetlerine dahil edilmese dahi yardımcı giderler kapsamında değerlendirilebileceği, ekmek miktarının 4000 kalorilik yemekler için kişi başı 3 adet, 6000 kalorilik yemekler için kişi başı 6 adet 50 gr’lık roll ekmek üzerinden hesaplandığı ve yapılan açıklamaların Teknik Şartname’nin 7.1.8’inci maddesi ile Teknik Şartname’de yer alan örnek yemek menüsünün sonunda bulunan düzenlemelere uygun olduğu, 

 

Ana çiğ girdilerinden olan “fındık içi”nin birim fiyatının tevsiki için Sivas Ticaret Borsası Bülteninin sunulduğu ve anılan birim fiyatın söz konusu bültendeki ortalama fiyat ile uyumlu olduğu, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif savunmasında ürünün fiyatının tevsiki amacıyla “kabuklu fındık”ın birim fiyatının kullanılmadığı,

 

Ekmek için SMMM onaylı EK-O.7 belgesiyle, ayran için İzmir Ticaret Borsası bülteniyle, süt ve yoğurt için Ankara Ticaret Borsası bülteniyle açıklama yapıldığı, anılan bültenlerdeki fiyatların ihale tarihinden önceki son 12 ay içerisinde gerçekleşen ortalama fiyatlar olduğu,

 

Çarliston biber, dana ciğer, dolmalık fıstık, domates, kuru üzüm, kuş üzümü, mantar, meyve suyu, salam, sosis, sivri biber, tulum peyniri, beyaz peynir, kaşar peyniri, turp ana çiğ girdilerinin birim fiyatlarının anılan istekli tarafından doğru olarak (Ek-H.4) cetveline yansıtıldığı,

 

Anılan isteklinin EK-H.4 cetvelinin ana çiğ girdiler kısmında tavuk but ve tavuk göğüs girdilerinin bulunmadığı, işin süresi boyunca etli, tavuklu ve sebzeli yemeklerin içeriklerinde kullanılması gereken dana eti (kemiksiz) ve tavuk bonfile toplam çiğ girdi miktarlarının doğru olarak hesaplandığı, adı geçen girdilerin birim fiyatlarının da doğru olarak cetvele yansıtıldığı,

 

İhale konusu işte kullanılacak “pirinç”in Teknik Şartname’ye uygun bir şekilde Ankara Ticaret Borsası’nın 15.10.2015 tarihli bültenindeki “baldo pirinç” fiyatı ile açıklandığı, yapılan açıklamanın uygun olduğu,

 

İhale konusu işte kullanılacak “limon” ve “maydonoz” Teknik Şartname’de yer alan yemek gramaj listelerinde miktarı “gr” veya “adet” cinsinden düzenlenmiş olup, anılan istekli tarafından sunulan açıklamalarda bu hususa dikkat edildiği, Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin ana çiğ girdileri bölümünde “limon” ve “maydonoz”un “gr” veya “adet” cinsinden fiyatlarının Ankara Ticaret Borsasının farklı tarihli bültenlerinde yer alan fiyatlar ile açıklama yapıldığı, ayrıca salatalarda kullanılacak “marul” ana girdisinin miktarı Teknik Şartname’de yemek gramaj listelerinde “adet” cinsinden düzenlenmiş olup, anılan istekli tarafından sunulan açıklamalarda bu hususa dikkat edildiği, Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin ana çiğ girdileri bölümünde “marul”un “adet” cinsinden fiyatının Ankara Ticaret Borsasının 16.03.2015 tarihli bülteninde yer alan fiyatla açıklandığı, yapılan açıklamaların uygun olduğu,

 

Anılan istekli tarafından yapılan açıklamalarda Teknik Şartname’de düzenlenen yemeklerde kullanılacak yağ çeşitlerine dikkat edildiği, Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin ana çiğ girdileri bölümünde “ayçiçek yağı”, “mısır özü yağı” ve “zeytinyağı” için Ankara Ticaret Borsasının farklı tarihli bültenlerinde yer alan fiyatlar ile açıklama yapıldığı, yapılan açıklamanın uygun olduğu,

 

Bahse konu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında “reçel”, “krem peynir” ve “tereyağ” ürünlerinin gramajlarının Teknik Şartname‘nin “01.02-03.04.2016 ve 21.08-31.12.2016 tarihleri arasında kullanılacak olan 4000 kalorilik yemeklerin malzeme miktarları” başlıklı 30’uncu maddesi ve “03.04.2016-20.08.2016 tarihleri arasında kullanılacak olan 6000 kalorilik yemeklerin malzeme miktarları” başlıklı 31’inci maddesinin “Kahvaltılık malzemeler” başlıklı tablolarında yer alan düzenlemelere uygun bir şekilde açıklandığı, gramaj farklılıklarının dikkate alınarak açıklama yapıldığı,

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması istenen istekliler tarafından sunulan açıklama dosyasında “yoğurt (200 gr), ayran (200 gr), erişte, kakao, karışık turşu, kırmızı lahana, milföy hamuru ve damacana su (19 lt)” gibi ürünlere ait fiyatların açıklanmasında kamu kurum ve kuruluşları ile ticaret borsası fiyatları mevcut olmasına rağmen üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesindeki açıklamalar gereği ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında fiyat teklif ile açıklanan gıda malzemelerinin neden fiyat teklifi ile açıklandığına ilişkin geçerli bir hukuki gerekçe sunulmadığı, gerekçe olarak ticaret borsalarında ürünlerin fiyatının bulunmadığının belirtildiği, ancak 79.2.2’nci maddede sadece ticaret borsasına atıfta bulunulmadığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar, özel ve münhasır hak sahibi kuruluşların uyguladığı fiyatlar gibi alternatiflerin bulunduğu, buna göre Ankara Atatürk Orman Çiftliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşların fiyatlarının kullanılabileceği, açıklamaların bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiası incelendiğinde, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunulmadığından, söz konusu iddiaya ilişkin olarak bahse konu istekli hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Aynı şekilde aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer iki istekli (Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) tarafından da aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin sunulmadığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan, bahse konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nde yumurtanın bulunduğu yemeklerin gramaj listeleri incelendiğinde, idarece hazırlanan örnek menü listesinin 6000 kalorilik Nisan ayındaki yemeklerden 15.04.2016 tarihinde kahvaltıda verilecek “kek” ve 11.04.2016 ve 13.04.2016 tarihlerinde öğle yemeğinde verilecek “İzmir köfte”nin içinde yumurta girdisinin miktarı “gr” olarak belirtilmesine rağmen, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında “adet” cinsinden açıklama sunulduğu görülmüştür. İdare tarafından Teknik Şartname’de yer alan  gramaj listesinde “kek”in içinde yer alan yumurta miktarı 0,3 gr, “İzmir köfte”nin içinde yer alan yumurta miktarı ise 0,09 gr olarak düzenlenmiş olup anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında “kek”in içinde yer alacak yumurta miktarı 0,3 adet, “İzmir köfte”nin içinde yer alacak yumurta miktarının ise 0,09 adet olarak belirlenmiştir. Her ne kadar sunulan açıklamalardaki birimler Teknik Şartname’ye uygun olmasa da, bahse konu Şartname’nin yukarıda anılan 14.12’nci maddesinde “…Yumurtalar 60 Gr.lık ve fazlası olacaktır…” düzenlemesi yer almakta olup istekli tarafından açıklamalarda ifade edilen “kek”in içinde yer alacak 0,3 adet yumurtanın yapılan hesaplamadan (0,3 adet x 60 gr) minimum 18 gr’a, “İzmir köfte”nin içinde yer alacak 0,09 adet yumurtanın yapılan hesaplamadan (0,09 adet x 60 gr) minimum 5,4 gr’a denk geldiği görülmektedir. Söz konusu miktarlar idare tarafından istenen miktarların üzerinde olduğundan bahse konu isteklinin yumurta gramajları ile ilgili açıklamasının uygun olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde Alımı yapılacak olan hizmet malzemeli yemek alımı kapsamanda olduğundan Personel ücretleri yüklenicinin kendisi tarafından karşılanacağından ücretlerin belirlenmesinde yürürlükteki asgari ücretten az olmamak üzere yüklenici tarafından belirlenecektir. Ayrıca işçilerin yol ve yemek ücretleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. düzenlemesi yer almakta olup anılan istekli tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak 32 personelin maliyeti hesaplanırken ihale tarihindeki güncel asgari işçilik maliyetleri dikkate alınarak KİK işçilik hesaplama modülü vasıtasıyla hesaplama yapıldığı, ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmaların maliyetinin hesaplamalarda dikkate alındığı, personelin yol giderinin Erzincan Belediyesi Belediye Meclisi’nin şehiriçi yolcu ulaşım ücretleri dikkate alınarak hesaplandığı, öte yandan giyim giderlerine ilişkin herhangi bir açıklamanın sunulmadığı, ancak Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesi gereğince giyim giderlerinin yardımcı girdiler kapsamında değerlendirilebileceği, dolayısıyla bu giderlere ilişkin açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, işçilere verilecek ayni yemek giderinin EK-H.4’ün işçilik girdileri kısmında “Personel yemek gideri, ana çiğ girdi hesabına dahil edilmiştir.” şeklinde belirtildiği görülmüş olup “Günlük mevcutlar” kısmında işçilere 4000 kalorilik öğle yemeğinden verileceği belirtilmiştir. İşçilere verilecek ayni yemek gideri asgari işçilik maliyetine dahil olmayıp, ihale konusu iş kapsamında hazırlanacak yemeklerden karşılanacağı görülmüştür. Bu sebeple, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

            İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ilgili kuruluşlardan aldıkları Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesinin aslını veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür tasdikli sureti (Aslı idaremizce görülecektir.) ihale dosyasında vereceklerdir. düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının ortakları tarafından teklifi kapsamında sunmuş oldukları işletme kayıt belgeleri incelendiğinde, pilot ortak Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin belgesinin Van Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, belgenin Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olduğu, belge üzerinde şirket merkez adresinin “Alipaşa Mah. Genç Ali Sok. No: 12 65100 Van/Türkiye”, işletme adresinin “Alipaşa Mah. Genç Ali Sok. No: 12 65100 Van/Türkiye” olarak düzenlendiği ve belgenin veriliş tarihinin 11.12.2012 olarak belirtildiği, özel ortak Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin belgesinin Van Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, belgenin Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olduğu, belge üzerinde şirket merkez adresinin “Erciş Yolu Üzeri Doğu Gıda Toptancılar Sitesi No: 28 Merkez Van/Türkiye” işletme adresinin “Erciş Yolu Üzeri Doğu Gıda Toptancılar Sitesi No: 28 Merkez Van/Türkiye” olarak düzenlendiği ve belgenin veriliş tarihinin 11.12.2013 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan isteklinin pilot ortağı tarafından Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulmuş olan 25.03.2014 tarihli ve 8535 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket adresinin “Alipaşa Mahallesi Genç Ali Sok. No: 12 Van” olarak belirtildiği, özel ortak Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulmuş olan 25.03.2014 tarihli ve 8535 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket adresinin “Erciş Yolu Üzeri Doğu Top. Sitesi C. Blok No: 28 Merkez Van” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde “(4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif kapsamında sunulan işletme kayıt belgelerinde yer alan adres ile Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan adresin birbirinden farklı olduğu ve bu durumun Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 6’ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği iddia edilmekteyse de aktarılan Yönetmelik hükmünde Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan adres ile işletme kayıt belgesinde yer alan adresin aynı olması gerektiğine ilişkin ve işletme kayıt belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan adrese göre verileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca işletme kayıt belgesinin üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olduğu, söz konusu bilgilerde değişiklik olması halinde en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmış olup şirket ticaret merkezi adresi söz konusu bilgiler içerisinde sayılmamıştır.

 

Bu doğrultuda şirket ticaret merkezi adresine ilişkin değişikliğin işletme kayıt belgesinin geçerliliğini etkilemediği, anılan hususa ilişkin olarak değişiklik başvurusunda bulunulması gerekmediği ve bu itibarla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin geçerli bir belge olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:…

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu…

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,” düzenlemesi,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden; …

            c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

            ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

            istenilmesi zorunludur.

            (2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.” hükmü,

 

          Aynı Yönetmelik’in “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddede “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

            (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

            a) Yazılı olması.

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

            ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

            d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

            e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

            (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

            (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

            (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin http://www.ticaretsicil.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılan kontrol sonucunda, anılan isteklinin pilot ortağı ve özel ortağının son durumlarını yansıttığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin üzerinde yer alan imzaların pilot ortak Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu imza sirküsünde şirket müdürü olarak belirlenen Çağlar İlhan’a ve özel ortak Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu imza sirküsünde şirket müdürü olarak belirlenen Şakir Durmaz’a ait imzalar ile aynı olduğu görülmüştür. Bu sebeple, başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı kapsamında 19.07.2006 tarihli ve 6602 sayılı ile 15.07.2009 tarihli ve 7354 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, sunulan 15.07.2009 tarihli ve 7354 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin ortakları Öztürk Taştan ve Şentürk Taştan olarak görülürken, yapılan hisse devirleri neticesinde ihale tarihinden (11.01.2016) önce yayınlanan 06.01.2016 tarihli ve 986 sayılı son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde, 19.12.2012 tarihli ve 8212 sayılı ile 03.01.2013 tarihli ve 8228 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinde Öztürk Taştan’ın şirketin tek başına ortağı olduğu görülmektedir. Söz konusu şirketin ortaklık yapısı değişmesine rağmen anılan istekli tarafından son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sunulmadığı görüldüğünden, başvuru sahibi Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  başvuru sahibi Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği ikinci ve üçüncü iddiası kapsamında Kurulca verilen karara katılmakla birlikte birinci iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

Başvuruya konu ihale Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezince yapılan 36 Aylık 450 Kişi ile Malzemesiz Genel Temizlik ve Yemekhane Hizmetleri alımı işi olup İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil giderler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş, “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde ise teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama isteneceği belirtilmiştir.

 

Kararda da belirtildiği üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde, sınır değerin nasıl hesaplanacağı, aşırı düşük teklif açıklamasının nasıl istenileceği, açıklamanın nasıl  yapılacağı ve yapılan açıklamanın nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

 

İhalede teklifi sınır değerin altında kalan 8 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş, açıklama isteme yazısı ekine 4 haftalık (2 haftalık menü 4000 kalorilik Şubat ayı, kalan 2 haftalık menü de 6000 kalorilik Nisan ayı yemek listesindendir.) sabah, öğle ve akşam yemeklerinden oluşan örnek menü listesi eklenmiştir. Açıklama istenilen 3 istekli (Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) tarafından süresinde açıklama sunulduğu, ihalenin açıklamaları uygun bulunan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “EK” başlıklı son kısmında her öğünde alınacak yemek miktarı (kahvaltı ve öğle ile akşam yemeği) tablo halinde düzenlenmiş, Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde ise hizmetin nasıl görüleceği, ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin nitelikleri ve sayıları, verilecek giyimin türü ve niteliği, serviste masada bulundurulacak malzemelerin türü, niteliği, ve miktarı, yemekte kullanılacak pirinç, yumurta ve yağda aranacak kriterler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Açıklama kapsamında malzemeli yemek sunumu hesap cetveli, satışlar isminde isteklinin toplam teklif miktarını gösteren bir tablo, ihale konusu işte kullanılacak ekmek ve su miktarlarını gösteren tablolar, günlük mevcutlar adı altında toplam öğün miktarının 14 günlük menüye bölünmesiyle bulunan 1 günlük menüye düşen kişi sayısını gösteren tablo, örnek menü listesi, gramajlar listesi, personel maliyetlerini gösteren hesaplama cetveli ve KİK işçilik hesaplama modülünden alınan çıktı, çalışacak işçilerin yol giderinin tevsiki için Erzincan Belediyesi Belediye Meclisi’nin kararı, ihale konusu işte kullanılacak bazı ürünlerin fiyatının tevsiki için EK-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı, vekaletname imza sirküleri, imza beyannamesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Bülteni, Ankara Ticaret Borsası Bülteni, Diyarbakır Ticaret Borsası Bülteni, İzmir Ticaret Borsası Bülteni, Karacabey Ticaret Borsası Bülteni, Kütahya Ticaret Borsası Bülteni, Samsun Ticaret Borsası Bülteni, Sivas Ticaret Borsası Bülteni ve Susurluk Ticaret Borsası Bülteninin sunulduğu, herhangi bir fiyat teklifinin sunulmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir…” açıklaması yer almakta olup, Tebliğ’in aktarılan açıklamasından, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Ek-H.4)

 

Ana Çiğ Girdi Oranı

0,663180

İşçilik Oranı

0,235440

Yardımcı Giderler Oranı

0,101380

Toplam

1,000000

 

şeklinde tabloya yer verildiği, oran toplamının bir (1) olduğu, (ana çiğ girdi maliyeti+işçilik maliyeti)/toplam teklif tutarı oranının 0,89862 olduğu, söz konusu oranın mevzuatta öngörülen 0,80-0,95 arasında olduğu, sunulan cetvelde ana çiğ girdilerinin adlarına, her bir girdinin miktar, birim fiyat, tutar ve açıklama yöntemine yer verildiği,

 

Girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla Ankara, Diyarbakır, İzmir, Karacabey, Kütahya, Samsun, Sivas ve Susurluk Ticaret Borsaları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali tarafından yayımlanan fiyatların kullanıldığı ve 1 adet maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.7) sunulduğu görülmüştür.

 

İstekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan örnek menü listesindeki yemeklerin idare tarafından hazırlanan örnek menü listesindeki yemekler ile uyumlu olduğu, bu yönüyle yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu görülmekle birlikte,  

 

İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde Alımı yapılacak olan hizmet malzemeli yemek alımı kapsamanda olduğundan Personel ücretleri yüklenicinin kendisi tarafından karşılanacağından ücretlerin belirlenmesinde yürürlükteki asgari ücretten az olmamak üzere yüklenici tarafından belirlenecektir. Ayrıca işçilerin yol ve yemek ücretleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. düzenlemesi yer almakta olup, işçilere verilecek ayni yemek giderinin EK-H.4’ün işçilik girdileri kısmında “Personel yemek gideri, ana çiğ girdi hesabına dahil edilmiştir.” şeklinde belirtildiği, “Günlük mevcutlar” kısmında işçilere 4000 kalorilik öğle yemeğinden verileceği düzenlenmiştir.

 

İşçilere verilecek öğle yemeğinde kullanılacak girdi miktarlarının EK-H.4’ün ana çiğ girdiler kısmına dahil edilmeden hesaplama yapıldığı görülmüştür. Açık bir şekilde örnek verilecek olursa 4000 kalorilik örnek menü listesinin 13.02.2016 tarihli öğle yemeği menüsünde verilecek olan “fırın tavuk” yemeğinin içindeki “tavuk baget miktarı” 250 gr olup, bu yemeğin ihale konusu iş boyunca “Günlük mevcutlar” kısmında ve açıklama kapsamında söz konusu istekli tarafından hazırlanan gramajlar tablosunda toplam 5461 adet verileceği belirtilmiş ve işçilere verilecek yemekle birlikte (654 adet) toplam 6115 adet verileceği açıklanmıştır. Ancak, 6115 adet verildiğinde anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan gramajlar tablosunda (250 gr x 6115 adet=) 1.528,75 kg tavuk bagetin kullanılacağı belirtilmesine rağmen, EK-H.4’ün ana çiğ girdiler kısmında işçilere verilecek öğle yemeğinin hesaba katılmadan (250 gr x 5461 adet) 1.365,25 kg olarak hesaplandığı görülmektedir. Ayrıca, diğer ana çiğ girdilerin de işçilere verilecek yemeklerdeki girdi miktarları dikkate alınmadan hesaplandığı anlaşılmıştır. Bu sebeple ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, yukarıda tespiti yapılan aykırılık nedeniyle ihale üzerinde bırakılan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle Kurul çoğunluğunun “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki birinci iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca,  ihale üzerinde bırakılan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.-Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve başvuru sahibi Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkindüzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Hazır Yemek Yükleniciliği İşi 01/02/2016-31/12/2016 Tarihleri Arasında Hazır Yemek Alım İşi ve Sonrası Hizmetlerin Yürütülmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    ilgili alanda faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyat teklifleri esas alınarak toplam 4.922.659,50 TL                                                                                    olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 18 adet ihale dokümanı satın alındığı, 11.01.2016 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 11 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İhaleye ilişkin tekliflerin denetimi hakkında ihale komisyonunca yapılan incelemeye göre, 2 teklifin çeşitli gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 9 teklifin de geçerli teklif olarak belirlendiği, bu tekliflerin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Selina Gıda Maddeleri Turizm İnşaat Taahhüt Temizlik Yemekhane ve Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

3.114.908,50

Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı

3.295.325,00

Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

3.457.987,50

İssom Güvenlik Gıda Toplu Temizlik İnşaat Orman Ürünleri Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

3.511.887,50

Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.622.987,50

Doğan Srt Sosyal Hizmetler Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Yemek Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

3.703.810,00

Ferah Yemekhane Temizlik Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Yazılım Servis Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.

 

3.762.000,00

Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

3.773.715,00

Polimatik Temizleme San. Tic. Ltd. Şti.

3.796.952,50

Koyulhisar Buğra Tem Kırt. İnş. Taa. Tar Hay. Yemek. Tıp. Ml, Rüstem Topaloğlu

3.913.327,00

 

Şeklinde verildiği,

 

Şikayete konu ihale hakkında ihale komisyonunca alınan kararda 3.789.661,15TL sınır değerin altında kalan 8 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 3 istekli (Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) tarafından idareye açıklama sunulduğu, ihalenin açıklamaları uygun bulunan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Ferhat Hazır Yemek Güvenlik İnşaat ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de başvuru sahibi Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde;

 

 “İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

 Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

 İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklifler yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

                                                                                                          

Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre, ihalenin yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi yönündeki düşüncem ile, Kurul çoğunluğunca verilen karara katılmıyorum.

 

   

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi