Kamu Mali YönetimPlan/Program

Orta Vadeli Program (2016-2018)

kamu mali yönetimi-1

ORTA VADELİ PROGRAM (2016-2018)
GİRİŞ
1. Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık sürecini başlatan ve 2016-2018 dönemini kapsayan “Orta Vadeli Program (OVP)”, 11 Ekim 2015 tarih ve 29499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Program çerçevesinde hazırlanan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM’ne gönderilmiştir. Ancak, 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçim nedeniyle 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun TBMM’nde görüşülmesi ve yasalaşması mümkün olamamıştır.
2. Genel Seçim sonrasında yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte yasal süreç için yeterli süre kalmadığından 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu 23 Aralık 2015 tarih ve 29571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na temel teşkil edecek olan OVP’nin revize edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
3. Küresel ekonomide ABD ve bazı AB ülkelerinin öncülüğünü yaptığı nispi bir canlanma süreci gözlenmektedir. ABD ekonomisindeki canlanmayla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) 2015 yılının Aralık ayında sınırlı da olsa faiz artırımına gitmiştir. Fed’in önümüzdeki dönemde de gelişmelere bağlı olarak tedricen faiz artırımına gitmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın, bankacılık ve kredi piyasasındaki sorunların, ticaret ve finans aracılığıyla yakın çevresi ve dünya ekonomisine yayılma riski devam etmektedir. AB ekonomisinde ise büyüme beklenenin gerisinde kalmakta, yüksek işsizlik ve kamu borcu sorunları gündemdeki yerlerini korumaktadır.
4. Türkiye’de ise genel seçim sonrasında siyasi istikrarın sağlanmasının olumlu etkileri gözlenmekle birlikte, yakın coğrafyada artan jeopolitik ve ekonomik riskler önemini korumaktadır. OVP’nin revizesinde AB ile ilişkiler dâhil olmak üzere son dönemde yaşanan yurt içi ve yurt dışı siyasi ve ekonomik gelişmeler, riskler ve beklentiler dikkate alınmıştır.
5. OVP’nin temel amaçları istikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak, enflasyonu düşürmek, mali disiplinin sürdürülmesiyle birlikte cari açıktaki azalma eğilimini korumaktır.
6. Bu temel amaçlar çerçevesinde yapısal reformların hayata geçirilmesine kararlılıkla devam edilecektir. Bu kapsamda 10 Aralık 2015 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan 64.üncü Hükümet 2016 Yılı Eylem Planının uygulanmasına başlanmıştır.
7. Ayrıca, Onuncu Kalkınma Planında yer alan ve daha önce kamuoyuyla paylaşılan 25 Öncelikli Dönüşüm Programının uygulanması etkin bir şekilde takip edilecektir. Bu kapsamda eylem planlarında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde; yatırımları ve ihracatı artırmaya, cari açığı aşağı çekmeye, ekonominin istihdam ve verimlilik seviyesini, rekabet gücünü yükseltmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye ve mali disiplinin kalitesini artırmaya yönelik eylemler öncelikle ele alınacak ve bu eylemlerin gerektirdiği yasal düzenlemelere hız verilecektir.

Orta Vadeli Programı Görmek İçin Tıklayınız (Bümko Linki)

Orta Vadeli Programı Görmek İçin Tıklayınız (Resmi Gazete)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.