Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Kamu İdarelerine Yapılan Her Türlü Bağış ve Yardımların Muhasebeleştirilmesi hk. Genel Yazı

Mevzuat-13

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.07.0.MGM.0.20/400-01/19776                                                                  26/12/2008

Konu   :

Bilindiği üzere, 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 46 ıncı maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki “bütçelerine” ibaresi madde metninden çıkarılarak, söz konusu fıkranın birinci cümlesi “Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

5793 sayılı Kanunun gerekçesinde yapılan bu değişikliğin nedeni, ayni nitelikteki bağış ve yardımların, hem alındığında hem de nakde dönüştürüldüğünde bütçeye gelir kaydedilmesinden dolayı mükerrerliğe yol açması olarak gösterilmiştir. Bu durumun, başta kesin hesap olmak üzere, bütçe gelirlerine ilişkin olarak üretilen diğer mali raporların da sağlıklı olarak üretilememesine sebep olduğu açıktır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunda yapılan bu değişikliğe rağmen, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muhasebe Yönergesi ve Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği olarak yürürlükte bulunan muhasebe düzenlemelerinin çeşitli maddelerinde kamu idarelerine yapılan ayni ve nakdi bağışların bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda, ilgili muhasebe düzenlemelerinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, kamu idarelerine yapılan ayni nitelikteki bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilmeksizin, ilgili stok veya duran varlık hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilmesi, nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların ise, bir taraftan
100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak, diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

5018 sayılı Kanuna ekli II, III ve IV sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerine

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Muhasebe Birimlerine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.