Mali Yönetim Yargı Kararı

Kadro, Aylıklar ve Sözleşmeli Personele İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-1

 Sayıştay-2

Kadro, Aylıklar ve Sözleşmeli Personele İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-1

2.Daire

Karar Tarihi : 9.4.1996

Tutanak No : 31386

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 1993

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 39’uncu maddesine göre bir yıl süreyle Hollanda’da görevlendirilen öğretim üyesinin Başbakanlıktan alınan ve Dışişleri Bakanlığınca da tasdik edilen onay belgesinde, söz konusu görevlendirmeyle ilgili masraflar için sınırlı ödemede bulunulacağı açıkça belirtilmiş olduğundan bu miktarın üzerinde yapılmış olan harcamaların sorumlulara ödettirilmesine,

  1. Daire

Karar Tarihi : 9.4.1996

Tutanak No : 31389

Niğde Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 1993

Üniversitede görev yapan ve yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerinin yurtdışı aylık ve diğer masraflarının ödenmesinde, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce çıkarılan 14 seri no’lu Yüksek Öğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanunu Genel Tebliği’nin 6 no’lu açıklamasında söz konusu ödemelerde transfer tarihindeki döviz satış kurunun esas alınacağı belirtildiğinden döviz satış kuru yerine efektif satış kurunun esas alınması sebebiyle ortaya çıkan farkın sorumlulara ödettirilmesine,

  1. Daire

Karar Tarihi : 20.2.1997

Tutanak No : 3744

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Bütçe Dairesi Başkanlığı 1994

657 sayılı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin 418 sayılı KHK ile değişik (B) bendinin ikinci fıkrası hükmü ile, ancak kariyerleri ile ilgili hizmet sınıflarında görev yapmakta iken 1-4 dereceli kadrolara atanmış olanlara kariyerlerden dolayı ek gösterge almaları imkânı verilmiştir.

Adı geçene de bu fıkra hükmüne istinaden öğretmenlik kariyerinden dolayı ek gösterge verilebilmesi için Şube Müdürü kadrosuna öğretmenlik görevinde bulunduğu sırada atanmış olması gerekmektedir. Oysa adı geçen 11.4.1985 tarihinde Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 3’üncü dereceli Şube Müdürü kadrosuna yine Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil şef kadrosundan, yani kariyer ile ilgisi bulunmayan sınıf ve kadrodan atanmıştır.

Hal böyle olunca, adı geçene öğretmenlik kariyerinden dolayı ek gösterge verilmesinin mümkün bulunmadığına,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.