Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağının sadece son sayfasının kaşeli ve imzalı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

Aşırı düşük savunma dosyanızda sunulan, EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağının sadece son sayfasının kaşeli ve imzalı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

Kararın Özü

A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 4 sayfalık EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağını ve devamında söz konusu belgenin son sayfasında kaşesi ve imzası bulunan SMMM Hasan A…’a ait Oda Sicil Kayıt Belgesinin sunulduğu, Tebliğ düzenlemesinden şekil şartları içerisinde her sayfasının imzalanıp kaşelenmesi gerektiğine yönelik bir düzenlemenin yer almadığı dolayısıyla idarece A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama sebeplerinden olan “Aşırı düşük savunma dosyanızda sunulan EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağının ilk sayfaları ile son sayfası arasında bir bütünlük olmayıp komisyonun değerlendirme yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu ilk sayfalarda bulunan verilerin doğruluğu evrak üzerinde herhangi bir kaşe imza olmadığı için tespit edilememiştir.” gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu görülmüştür.

***KARAR***
Toplantı No: 2016/036
Gündem No: 8
Karar Tarihi: 20.06.2016
Karar No: 2016/UH.I-1624
Şikayetçi: 
A..N.. Yemekçilik Gıda Tarım Temz.Turz.Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol Ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire: 

Adana Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

26.05.2016 / 31840

Başvuruya Konu İhale: 

2016/24573 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ,Dağıtım Ve Sonrası” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan EK-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.6’ncı maddesi çerçevesinde incelenerek sadece son sayfasının kaşeli ve imzalı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği, aşırı düşük açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi çerçevesinde incelenmesi gerektiği, Tebliğ’in ekinde bulunan standart form da her sayfasının kaşe ve imzalı olacağına ilişkin hüküm bulunmadığı, anılan formda sadece son sayfada meslek mensubu ve firmaları tarafından kaşe ve imza yapılacak kısımların belirtildiği ve imza hanesinin açıldığı, alınan hatalı kararın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve kamu zararı oluşturduğu, iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Malzeme Dahil Yemek Pişirme ,Dağıtım ve Sonrası

b) Miktarı ve türü:

01.04.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 205.450 öğün kahvaltı, 126000 öğün Ara öğün (Günlük 1 Adet), 79.450 öğün Ara öğün (Günlük 2 Adet), 275.800 öğün öğle yemeği, 210.960 öğün akşam yemeği ile 13.230 öğün özel gün menüsü(5 Çeşit) alımı işidir…”

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 25’inci maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemeleri,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımına İlişkin Kahvaltı, Ara Öğün, Ana Öğün ve Özel Gün Menüsü Giderleri:

1.Kısım Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (4 Kap): 22.450, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 2 Adet): 20.600, 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 28.800, 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Kap): 24.700, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 1.800

2.Kısım Seyhan Huzurevi Y.B.R.Mrk. Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (3 Kap): 31.500, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 1 Adet): 30.000, 13+ Yaş Öğle Yemeği (3 Kap): 36.000, 13+ Yaş Akşam Yemeği (3 Kap): 31.500, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 2.400

3.Kısım Adana Huzurevi Y.B.R.Mrk. Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (3 Kap): 82.000, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 1 Adet): 77.250, 13+ Yaş Öğle Yemeği (3 Kap): 90.000, 13+ Yaş Akşam Yemeği (3 Kap): 82.500, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 3.500

4.Kısım Seyhan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (4 Kap): 18.750, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 1 Adet): 18.750, 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 21.750, 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Kap): 18.750, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 1.120

5.Kısım M. Şükrü Tülay Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (4 Kap): 13.700, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 2 Adet): 13.700, 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 19.700, 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Kap): 15.060, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 1500

6.Kısım O. Kağan Köksal Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (4 Kap): 12.600, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 2 Adet): 21.900, 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 19.200, 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Kap): 12.600, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 960

7.Kısım Adana Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (4 Kap): 7.500, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 2 Adet): 7.500, 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 12.000, 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Kap): 7.500, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 500

8.Kısım Adana 1. Kadın Konuk Evi Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (4 Kap): 5.400, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 2 Adet): 5.250, 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 6.750, 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Kap): 5.400, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 450

9.Kısım Adana 2. Kadın Konuk Evi Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (4 Kap): 3.400, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 2 Adet): 3.000, 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 4.050, 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Kap): 3.750, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 500

10.Kısım Adana 3. Kadın Konuk Evi Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (4 Kap): 7.500, 13+ Yaş Ara öğün (Günlük 2 Adet): 7.500, 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 10.800, 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Kap): 8.250, Özel Gün Menüsü (5 Çeşit): 500

11.Kısım Yedi Pınar Engelli Çocuklar Eğitim Parkı Müdürlüğü

13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 14.850

12.Kısım Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve K.Y.Y. Müdürlüğü

13+ Yaş Kahvaltı (4 Kap): 650, 13+ Yaş Öğle Yemeği (4 Kap): 11.900, 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Kap): 950

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yemek hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık 26 (yirmi altı) gün üzerinden fiilen çalışacak ve tüm mesaisini kuruluşta geçirecek olan;
1.Kısım iş için Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde 1 (Bir) aşçı, 1 (Bir) aşçı yardımcısı 1 (Bir) Bulaşıkçı, 1 (Bir) servis elemanının
2.Kısım iş için Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde 1 (Bir) aşçı, 1 (Bir) aşçı yardımcısı 1 (Bir) Bulaşıkçı, 4 (Dört) servis elemanının,
3. Kısım iş için Adana Huzurevi Y.B.R.Mrk. Müdürlüğü’nde 10 (on) servis elemanının,
4. Kısım iş için Seyhan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde 3 (üç) servis elemanının,
5. Kısım iş için M.Ş. Tülay ÇODEM Müdürlüğünde 4 (dört) servis elemanının,
6. Kısım iş için Oğuz Kağan Köksal ÇODEM Müdürlüğünde 2 (iki) servis elemanının,
7. Kısım iş için Adana ÇODEM Müdürlüğünde 1 (bir) servis elemanının,
8. Kısım iş için Adana 1. Kadın Konuk Evi Müdürlüğünde servis elemanı çalıştırılamayacaktır.
9. Kısım iş için Adana 2. Kadın Konuk Evi Müdürlüğünde servis elemanı çalıştırılamayacaktır.
10. Kısım iş için Adana 3. Kadın Konuk Evi Müdürlüğünde servis elemanı çalıştırılamayacaktır.
11. Kısım iş için Yedi Pınar Engelli Çocuklar Eğitim Parkı Müdürlüğünde servis elemanı çalıştırılamayacaktır.
12. Kısım iş için Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve K.Y.Y. Müdürlüğünde servis elemanı çalıştırılamayacaktır.
(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, ayni yemek, aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 9,00 TL nakdi yol ücreti, ayni giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (13,5 gün) teklif fiyata dâhildir.
Kuruluş mutfaklarında ve yemekhanelerinde çalışacak olan aşçı ve aşçı yardımcısı için beyaz pantolon, beyaz önlük, beyaz terlik, kep, maske peştamal, (Yazlık ve Kışlık), Bulaşıkçı için Lacivert önlük, etek veya pantolon, muşamba peştamal, kumaş bone, terlik, çizme, eldiven.(Yazlık ve Kışlık), Servis Elemanları için lacivert pantolon, beyaz gömlek, beyaz terlik lacivert desenli yelek.(Yazlık ve Kışlık) verilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Yemeğin taşınması için thermobox veya ısı üreten kapalı araba, kapak, strech, alüminyum folyo, yemek servisinde dağıtım için ısıtmalı yemek arabası, soğutmalı taşıma aracı, çöp konteyneri, özel beslenme biriminde kullanılacak otoklav teklif fiyata dâhildir.

25.3.4. Diğer giderler:

İçme suyu, yemeğin özelliğine göre ketçap, mayonez, limon, sirke, çeşitli baharatlar, temizlik malzemeleri, plastik çöp torbası, bebek, yaşlı, hasta veya diyetlilerin yiyeceklerinin hazırlanması amacıyla oluşturulan özel beslenme birimi için süt, pirinç unu, sebze, meyve, et, LPG dolum masrafları, yemek numunelerinin mikrobiyolojik analizi, yemek imalatı servis ve temizliği, kullanılacak malzeme, iş kazası ve hijyene ilişkin personelin eğitimi, idarenin demirbaşında bulunan ve yüklenici firmaya teslim edilecek her türlü ekipmanın bakım ve onarımı, yüklenici firma tarafından temin edilecek makine ve teçhizat, ilaçlama, yemeğin yapımında kullanılacak elektrik, su, doğalgaz ile nakliye, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri ve Kamu İhale Kurum payı teklif fiyata dahildir. 

          25.3.5. Yemeğin yüklenici mutfağına pişirilerek kuruluşlara dağıtımındaki nakliye giderleri teklif fiyata dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 (İki) dir.” düzenlemeleri,

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemeleri,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.04.2016; işi bitirme tarihi 31.12.2016

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

4734 sayılı kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

  (3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur.

(5) Aşağıdaki işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

a) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri.

b) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.

c) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir…”

Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4.  Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5.  Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.  

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.  

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.  

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.”açıklamaları bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den fazla olmaması gerektiği, ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerektiği, buna göre yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesabı, birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ve söz konusu ihalenin malzemeli bir yemek alım ihalesi olduğu dikkate alındığında, Tebliğ’in 78.1 deki “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.” ifadesinin söz konusu ihale için geçerli olmadığı, yani personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alım ihalesi olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki ihale komisyonunca söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alım ihalesi olarak değerlendirilerek söz konusu ihalenin 1. Kısmı için yaklaşık maliyet tutarı olan 528.917,56 TL nin, 1,3’e bölünerek sınır değer olan 406.859,66 TL ye, 3.Kısım için yaklaşık maliyet tutarı olan 1.602.458,52 TL nin, 1,3’e bölünerek sınır değer olan 1.232.660,40 TL ye ve 5. Kısım için yaklaşık maliyet tutarı olan 376.347,87 TL nin 1,3’e bölünerek sınır değer olan 289.498,36 TL ye ulaşıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, 25.04.2016 tarihli 1. ihale komisyon kararında, 09.03.2016 tarihinde yapılan ihalede 31 adet ihale dokümanı satın alındığı ve ihaleye 17 adet teklif verildiği, tekliflerin ilk değerlendirmesinin yapılarak Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının düzenlendiği, 23.03.2016 tarihinde sınır değerin altında kalan isteklilere Ekap üzerinden gönderilen yazı ile istenen aşırı düşük açıklama talebi ve gelen açıklamaların incelenmesi sonucu değerlendirmelere yer verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu ihalede, 1. İhale komisyon kararının 25.04.2016 tarihinde düzenlenip 27.04.2016 tarihinde onaylandığı ve isteklilere 27.04.2016 tarihinde Ekap üzerinden gönderilmesi sonrasında aralarında başvuru sahibi A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin  de bulunduğu 4 isteklinin süresi içinde yaptıkları şikayetlerinin değerlendirilmesi sonucu 13.05.2016 tarihli 2. ihale komisyon kararının düzenlendiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, ……………..

İhale işlem dosyası, A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti. iddiaları ve idarenin anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri çerçevesinde yapılan sınırlı incelemede;

Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamasında aşağıdaki belgeleri sunduğu görülmüştür:

1.Kısma ilişkin Aşırı Düşük Açıklamaları:

-EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli (5 syf)

-Satışlar (1 syf)

-Günlük Mevcutlar Tablosu (1 syf)

-Örnek Menü (4 syf)

-Gramaj Tablosu (11 syf)

-Personel Maliyetleri (1 syf)

-KİK İşçilik Hesaplama Modülü (1 syf)

-SMMM Onaylı EK-O.7 Belgesi (5 syf)

-Ankara B.B. Hal Bülteni (13 syf)

-7 İle Ait Borsa Bültenleri

A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin 06.05.2016 tarihinde idareye yapmış olduğu şikayeti sonucu idarenin reddettiği iddialar ve aynı zamanda da A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük açıklamasının idarece uygun bulunmama gerekçelerinden birincisi olan “Aşırı düşük savunma dosyanızda sunulan EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağının ilk sayfaları ile son sayfası arasında bir bütünlük olmayıp komisyonun değerlendirme yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu ilk sayfalarda bulunan verilerin doğruluğu evrak üzerinde herhangi bir kaşe imza olmadığı için tespit edilememiştir. Tevsik edici belgeler, doğruluğu internet ortamında tespit edilebilecek barkot numarasına sahip veya resmi kurumların yayınladığı belgeler haricindeki belgelerin geçerli belge sayılabilmesi için ilgili kriterlere göre kaşeli imzalı olması gerekmektedir.” ve

“Kamu İhale Genel tebliğinin ekleri incelendiğinde EK-O.7 başlıklı Tebliğin ekinin bir tane olduğu görülmektedir. Yapım işleri veya yemek mamül alım hizmetlerinde EK-O.7 ile ilgili belirlenen hususlar ortak hususlardır. Her ne kadar Tebliğin 45.1.6’ncı maddesi, Tebliğin 79.2.2.7’nci maddesi birebir aynı olsa da isteklinin itirazı yerinde görülerek İhale Komisyon Kararında düzeltme yapılacaktır.”  gerekçesiyle ilgili yapılan incelemede;

Öncelikle idarenin A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasını “EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağının ilk sayfaları ile son sayfası arasında bir bütünlük olmayıp komisyonun değerlendirme yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu ilk sayfalarda bulunan verilerin doğruluğu evrak üzerinde herhangi bir kaşe imza olmadığı için tespit edilememiştir.” gerekçesiyle reddederken dayandığı Tebliğin 45.1.6’ncı maddesi yerine söz konusu düzenlemelerin aynı konuyu açıkladıkları şeklindeki açıklaması dolayısıyla Tebliğin 79.2.2.7’nci maddesini ikame ettiği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir…” düzenlemeleri yer almaktadır.

……………………..

5.Kısma ilişkin Aşırı Düşük Açıklamaları:

-EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli (5 syf)

-Satışlar (1 syf)

-Günlük Mevcutlar Tablosu (1 syf)

-Örnek Menü (4 syf)

-Gramaj Tablosu (15 syf)

-Personel Maliyetleri (1 syf)

-KİK İşçilik Hesaplama Modülü (1 syf)

-SMMM Onaylı EK-O.7 Belgesi (5 syf)

-Ankara B.B. Hal Bülteni (13 syf)

-7 İle Ait Borsa Bültenleri

A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 4 sayfalık EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağını ve devamında söz konusu belgenin son sayfasında kaşesi ve imzası bulunan SMMM Hasan A…’a ait Oda Sicil Kayıt Belgesinin sunulduğu, Tebliğ düzenlemesinden şekil şartları içerisinde her sayfasının imzalanıp kaşelenmesi gerektiğine yönelik bir düzenlemenin yer almadığı dolayısıyla idarece A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama sebeplerinden olan “Aşırı düşük savunma dosyanızda sunulan EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağının ilk sayfaları ile son sayfası arasında bir bütünlük olmayıp komisyonun değerlendirme yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu ilk sayfalarda bulunan verilerin doğruluğu evrak üzerinde herhangi bir kaşe imza olmadığı için tespit edilememiştir.” gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu görülmüştür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.