İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Dökümanlarının EKAP’a Kayıt Edilmesi

Firmalar: EKAP Kayıtlarınızı 15 Mart’a Kadar Güncelleyin, İhale Dışı Kalmayın

En fazla değişiklik olan mevzuatların başında belki de ihale mevzuatı gelmektedir. Hatta bu kadar sık değişiklik insanların bu mevzuatı öğrenmesi hususunda caydırıcı dahi olabilmektedir.

Son olarak, 4 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede kamu ihale ikincil mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden dikkatimizi çeken en önemli başlıklar şu şekildedir:

1. Firmaların EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Kayıtlarını Güncellemeleri: Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle 15 Mart 2017 tarihine kadar EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin aşağıda belirtilen bilgileri eksiksik, doğru ve güncel olarak kaydetmeleri zorunludur. (Geçici Madde 6)

“(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.”

Yukarıda yer alan düzenlemeye göre, imza yetkili şahıslar ile şirket ortaklık yapılarının EKAP sistemine girilmesi gerekmektedir. Bu yöntemle online olarak yasaklılık sorgulaması yapılması mümkün olabileceği gibi, ticaret sicil gazetelerindeki bilgilerin de kontrolü mümkün hale gelebilecektir. Ancak, özellikle MERSİS projesinin tam olarak hayata geçirilmesiyle bu uygulamanın daha anlamlı olacağı da gözlerden uzak tutulmamalıdır.

Firmalara bakar tarafıyla, yukarıda verilen bilgilerin sisteme girilmesi zorunluluk arz etmektedir. Yapılan düzenleme zorunluluk mahiyetinde belirtildiğinden dolayı, söz konusu kayıt işlemlerini yapmayan firmaların ihale dışı kalma riskleri bulunmaktadır. Kanaatimiz; bu sebeple firmaların ihale dışı bırakılmasının yasal olarak doğru olmayacağı yönünde olmakla birlikte, ortaya çıkan uygulamalar bunun aksini ortaya koymuştur.

Firmalar kayıtlarını yaparken ortaklık oranlarını ve ortaklarını kaydetmek durumundadırlar. Burada hakim hisseden bahsedilmediği için bütün ortakların sisteme kayıt edilmesi gerekir. Sadece hakim hissedarı sisteme kaydeden firmaların yine hak kayıpları ile karşılaşması ihtimal dahilindedir.

2. Ortaklık Yapısı Değişikliklerinin veya Temsil İlzama Yetkili Kişilerin En Geç İhale Tarihine Kadar EKAP’a Yüklenmesi Gerekir: Firmaların ortaklık yapısını güncel takip etmek amacıyla, aynı zamanda temsil ve ilzama yetkili şahısların da güncel olarak bilinmesi gayesi ile yönetmelikte düzenleme yapılmış ve değişiklik olması halinde söz konusu değişikliklerin en geç ihale tarihine kadar girilmesi öngörülmüştür.

Bu sebeple; ticaret sicil gazetesi ile EKAP bilgileri arasında uyumsuzluk bulunması halinde yine firmaların ihale dışı bırakılması ihtimali gündeme gelebilecektir. Ancak, yukarıda izah ettiğimiz üzere, EKAP kayıtlarındaki uyumsuzluktan dolayı firmaların ihale dışı bırakılmasının hukuki olmadığını ve yasal dayanağının da bulunmadığı bir kez daha ifade etmemizde yarar bulunmaktadır.

3. Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleler için uyumlaştırma düzenlemeleri yapılmıştır.

4. Şikayet dilekçelerinin taranarak EKAP’a yüklenmesi: 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İdareye verilen şikayet dilekçesi taranarak EKAP’a da kaydedilir.”

5. Ticaret Sicil Gazetelerinde Hisse Oranlarına Yer Vermeyen Firma Elenecek: Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmış ve tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerde (Ticaret sicil gazetelerinde) var olan belirsizlik giderilmiştir. Bu konu önemli olduğu için ayrı bir analiz kapsamında ele alınacak olup, malihakem.com/analizler kısmında takip edebilirsiniz.

“Madde 10/A – Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.”

kaynak :malihakem.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.