Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Hazineye Ait Taşınmazların Yapım veya Büyük Onarım Giderleri için İl Özel İdare Müdürlüklerine aktarılan tutarların Muhasebeleştirilmesi hakkında yazı

mevzuat-4

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.07.0.MGM.0.20/410-02/7809                                                                    07/05/2007

Konu   :

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, hazineye ait taşınmazların yapımı veya büyük onarımı için analitik bütçe sınıflandırmasının “6-Sermaye Giderleri” ekonomik kodundan muhasebe müdürlüklerine gönderilen ödeneklerin karşılığının, gerek il özel idarelerine nakit olarak aktarılması, gerekse il özel idarelerince bu tutarların alınması ve diğer işlemlerin muhasebeleştirilmesinde tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi bakımından, muhasebe müdürlüklerince il özel idare müdürlüklerine aktarılan tutarların muhasebeleştirilmesinde yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- İl özel idarelerine nakit olarak aktarılan tutarlar aktarımı yapan muhasebe birimince öncelikli olarak 630-Giderler Hesabının “7.1.5.1. İl Özel İdarelerine” yardımcı hesap kodu kullanılmak suretiyle muhasebe işlemi başlatılacak, bu kaydın 830-Bütçe Giderleri Hesabına yansıması ise kullanılan ödeneğin ekonomik koduna göre ilgili yardımcı hesaba yapılacaktır.

2- Nakdi alan il özel idare muhasebe birimleri; para banka hesabına yattığında
600-Gelirler Hesabının “4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” gelir türünün ilgili ekonomik koduna gelir kaydederek, 805-Gelir Yansıtma Hesabı vasıtasıyla da 800-Bütçe Gelirleri Hesabına kaydedeceklerdir. Yapımı veya onarımı devam eden bina ve benzeri taşınmazlar için yapacakları harcamaları ise Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 92 Taahhüt Hesaplarını ve 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabını kullanmak suretiyle muhasebeleştirecekler ve 830-Bütçe Giderleri Hesabının ilgili yardımcı hesap koduna 835-Gider Yansıtma Hesabı vasıtasıyla yansıtacaklardır.

3- Yapımı veya onarımı tamamlanan taşınmazlar il özel idare muhasebe birimlerince ilgili duran varlık hesabına borç (Örneğin 252-Binalar Hesabı) 258-Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabına alacak yazılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir.

4- İl özel idare muhasebe birimlerince yapımı veya onarımı tamamlanarak ilgili duran varlık hesabına kaydedilen taşınmazların nakdi aktaran kamu kurumuna teslim edilmesi halinde 630-Giderler Hesabına borç ilgili varlık hesabına alacak yazmak suretiyle taşınmazları kayıtlarından çıkaracaklardır. Taşınmazı teslim alan kamu idaresi muhasebe birimleri ise ilgili duran varlık hesabına borç 600-Gelirler Hesabına alacak kaydetmek suretiyle taşınmazları muhasebe kayıtlarına alacaklardır.

5- Bu genel yazımız çıkmadan önce yapılan muhasebe kayıtlarının yukarıda yer alan işlemler doğrultusunda yeni bir muhasebe işlem fişi ile düzeltilerek ilgili hesaplara alınması sağlanacaktır.

Bilgilerini ve ilgili muhasebe birimleri ile il özel idare müdürlüklerine gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa DİŞLİ

Bakan a.

Genel Müdür V.

EK :

Muhasebeleştirme Örnekleri (2 sayfa)

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Sağlık Bakanlığı bütçesinde sağlık ocağı yapımında kullanılmak üzere ayrılan ödenekten 531.000 YTL lik kısmı İl Özel İdare Müdürlüğüne aktarılmak üzere Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir.

903.06.05                    KULLANILACAK ÖDENEKLER H.                     531.000

904.06.05                                ÖDENEKLER H.                                                      531.000

2- Muhasebe Müdürlüğünce 531.000 YTL İl Özel İdare Müdürlüğünün banka hesabına aktarılmıştır.

630.07.01.05.01          GİDERLER H.                                                           531.000

103.02                                     VERİLEN ÇEK.VE GÖN.EMR.H.                          531.000

830.06.05.01.90          BÜTÇE GİDERLERİ H.                                           531.000

835                                          GİDER YANSITMA H.                                            531.000

3- İl Özel İdare Müdürlüğünce kesin kabul işlemi tamamlanarak teslim alınan sağlık ocağı binası hazine adına tescil edilerek Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü kayıtlarına alınmış ve buna ilişkin bilgi Muhasebe Müdürlüğüne iletilmiştir.

252.03.02                    BİNALAR H.                                                             531.000

600.04.03.02.02                      GELİRLER H.                                                           531.000

İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- İl Özel İdare Müdürlüğüne Muhasebe Müdürlüğünce 531.000 YTL aktarılmıştır.

102                              BANKA H.                                                                531.000

600.04.02.02.99                      GELİRLER H.                                                           531.000

805                              GELİR YANSITMA H.                                            531.000

800.04.02.02.99                      BÜTÇE GELİRLERİ H.                                           531.000

2- İl Özel İdare Müdürlüğünce sağlık ocağı yapımı için yıllara sari ihaleye çıkılmış, ihale 450.000 YTL bedelle X İnşaat A.Ş.’ ye ihale edilmiş ve sözleşme yapılmıştır.

920.01.06.05.01          GİDER TAAHHÜTLERİ H.                                     450.000

921                                          GİD.TAAH.KARŞILIĞI H.                                     450.000

3- İlk hakediş 177.000 YTL (KDV dahil) olarak düzenlenmiş ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ödenmesi gereken miktar ilgilinin banka hesabına aktarılmıştır.

258.02.03.02               YAPILMAKTA OLAN YATIRIM.H.                     177.000

360.03.09                                ÖDENECEK VERGİ VE FON. H.                             1.125

360.01.03                                ÖDENECEK VERGİ VE FON. H.                             4.500

360.04.02.04                           ÖDENECEK VERGİ VE FON. H.                             4.500

103                                          VERİLEN ÇEK VE GÖN.EMR.H.                          166.875

830                              BÜTÇE GİDERLERİ H.                                           177.000

835                                          GİDER YANSITMA H.                                            177.000

921                             GİD.TAAH.KARŞILIĞI H.                                     150.000

920.01.06.05.01                      GİDER TAAHÜT.H.                                                 150.000

4- İkinci hakediş 354.000 YTL (KDV dahil) olarak düzenlenmiş ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ödenmesi gereken miktar ilgilinin banka hesabına aktarılmıştır.

258.02.03.02              YAPILMAKTA OLAN YATIRIM.H.                      354.000

360.03.09                                ÖDENECEK VERGİ VE FON. H.                             2.250

360.01.03                                ÖDENECEK VERGİ VE FON. H.                             9.000

360.04.02.04                           ÖDENECEK VERGİ VE FON. H.                             9.000

103                                          VERİLEN ÇEK VE GÖN.EMR.H.                          333.750

830                              BÜTÇE GİDERLERİ H.                                           354.000

835                                          GİDER YANSITMA H.                                            354.000

921                              GİD.TAAH.KARŞILIĞI H.                                     300.000

920.01.06.05.01                      GİDER TAAHÜT.H.                                                 300.000

5- İl Özel İdare Müdürlüğünce kesin kabul işlemi tamamlanan sağlık ocağı teslim alınmıştır.

252.03.02                    BİNALAR H.                                                             531.000

258.02.03.02                           YAPILMAKTA OLAN YAT.H.                              531.000

6- İl Özel İdare Müdürlüğünce kesin kabul işlemi tamamlanarak teslim alınan sağlık ocağı binası hazine adına tescil edilerek Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü kayıtlarına alınmış ve buna ilişkin bilgi Muhasebe Müdürlüğüne iletilmiştir.

630.07.01.01.01          GİDERLER H.                                                           531.000

252.03.02                                BİNALAR H.                                                             531.000

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.