İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Hangi bankaların teminat mektupları kabul edilecektir? (2886 S.K.)

Mevzuat-20

Hangi bankaların teminat mektupları kabul edilecektir?

 

Konuyla ilgili olarak Devlet ihale Kanunun 26.maddesinde;

“Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler:

Madde 26 – Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir

  1. a) Tedavüldeki Türk Parası,
  2. b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,
  3. c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” Denilmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak 2003 yılı başında yürürlüğe girecek olan 4734 sayılı kanunun Kamu İhale Kanununun 34.maddesinde ise

“Teminat olarak kabul edilecek değerler:

MADDE 34- Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

  1. a) Tedavüldeki Türk Parası.
  2. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
  3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” Denilmektedir.

Devlet İhale Kanununda teminat mektubu kabul edilecek bankaları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’ na verilmiş olmakla beraber, 2003 yılında yürürlülüğe girecek olan Kamu İhale Kanununda konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Yürürlükte bulunan mevzuata göre ülkemizde bankacılık faaliyetlerinin yasal çerçevesini düzenleme ve denetleme görevi; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna verilmiş bir görevdir. Dolayısıyla halen hangi bankaların faaliyetlerinin devam ettiği ve hangi bankaların verecekleri teminat mektuplarının kabul edileceği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun belirlediği çerçevede izlenmesi gerektiği kanaatini taşımaktayız.

Bu doğrultuda 20.05.2002 tarihi itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen teminat mektubu verebilecek banka ve özel finans kurumları Ek 1 de belirtilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.