Bütçe MevzuatıKamu Mali Yönetim

Fonksiyonel Tasnife Göre Çok Yıllı Büyçeleme

muhasebe-21

Bütçe Kanunda Gösterimi:

5018 sayılı Kanunun;

  • maddesinde bütçelerin stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşüleceği ve değerlendirileceği,
  • maddesinde; merkezi yönetim bütçe kanununda yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yer alacağı,
  • 18/e maddesinde ise, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait bütçe gelir ve gider tahminlerinin ekleneceği belirtilmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, çok yıllı bütçenin kanunda gösterilmesi gerektiği açıktır. Ancak gösterimin hangi detayda olacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Çok yıllı bütçeler de uygulama bütçesi gibi kanunda gösterilecektir. Uygulama bütçesinde mevcut yapı aynen korunacaktır. Böylece önümüzdeki yılın bütçesi önceden olduğu gibi kurumların tüm tertiplerini kapsayan detayda (kurumsal sınıflandırmanın dört düzeyi, fonksiyonel sınıflandırmanın dört düzeyi, finansman tipi sınıflandırma, ekonomik sınıflandırmanın iki düzeyi) bütçe ödenek cetvellerine yer verilecektir.

Ancak, çok yıllı bütçe, uygulama bütçesinin ödenek cetveli gibi olmayacak, daha özet olarak düzenlenecektir. İleriki yılların ödenek tahminleri uygulama yılına ait ödenek cetveline n+1 ve n+2 yılları şeklinde iki sütun daha ilave edilerek gösterilmeyecektir.

Çok yıllı bütçeye, kurumun uygulama bütçesine ait ödenek cetvelinden hemen önce yer verilecektir. Böylece, önce kurumun çok yıllı bütçe perspektifi, hemen arkasından ise uygulama yılına ait ödenek cetveli yer alacaktır.

Çok yıllı bütçe kurumsal toplamda ve ekonomik sınıflandırmanın 1. ve 2. düzeyinde gösterilecek olup, kurumların birimleri detayına ve fonksiyonel sınıflandırmaya yer verilmeyecektir. Böylece, ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyinde takip edilen ve üzerinde politika yürütülen işçilik, ilaç-tedavi, yolluklar, sermaye giderleri gibi detaylar izlenmeye devam edilebilecektir. Bu, mevcut bütçeleme anlayışı paralelinde bir yaklaşımdır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulda sadece uygulama bütçesi oylanacak olup, çok yıllı bütçe oylanmayacağından bağlayıcılık sorunu olmayacaktır.

Çok yıllı bütçe rakamları gösterge niteliğinde olacak ve bütçe işlemleri uygulama bütçesi üzerinden yapılacaktır.  Çok yıllı bütçe rakamları, bir sonraki yıl bütçesi hazırlıklarında yeniden değerlendirilerek yeni tavan rakamlarına uyulmak suretiyle revize edilecektir.

Çok yıllı bütçelerde yapılacak revizelerin büyük boyutlara ulaşması halinde bu farklılıkların açıklanması ihtiyacı ortaya çıkabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.