Gelir/Kurumlar Vergisi

Fizibilite çalışmaları sonucu alınan yatırım kararına istinaden yapılan sözleşmenin yatırıma başlandığını gösterir belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

Yatırım-3

Fizibilite çalışmaları sonucu alınan yatırım kararına istinaden yapılan sözleşmenin yatırıma başlandığını gösterir belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.

Sayı: 84695066-010.01[2012-GV.69]-9
Tarih: 31/07/2013

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı:84695066-010.01[2012-GV.69]-9

31/07/2013

Konu:

Fizibilite çalışmaları sonucu alınan yatırım kararına istinaden yapılan sözleşmenin yatırıma başlandığını gösterir belge olarak kabul edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz bünyesinde 2005 yılı ve öncesinde yürütülen fizibilite çalışmaları sonucunda, … Kapasite Artırma ve Modernizasyon yatırımı için şirketiniz yönetim kurulunca 23/09/2005 tarihinde karar alındığı, alınan bu karara istinaden mühendislik ve proje gözetim hizmetlerini yapması için iştirakiniz olan … firması ile 29/12/2005 tarihinde sözleşme yapıldığı, söz konusu yatırım harcamalarına öncelikle mühendislik ve proje hizmetleri olmak üzere 2006 yılında başlanıldığı ve 2011 yılında tamamlanarak yatırımınızın aktifleştiği, şirketiniz bünyesinde yürütülen fizibilite çalışmaları sonucunda, şirketiniz yönetim kurulunca 23/09/2005 tarihinde alınan karar ve bu karara dayanarak mühendislik ve proje gözetim hizmetlerini yapması için iştirakiniz olan … firması ile 29/12/2005 yılında imzaladığınız sözleşmenin, 01/01/2006 tarihinden önce yatırıma başlandığını gösterir belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde:

“Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 01.08.2010) yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dahil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler.

…”

hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 276 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin, Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında yapılan yatırımlar için yatırım indirimi istisnası uygulaması başlıklı 2.2.2 no.lu bendinde;

“Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce yatırıma başladığını belgeleyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, komple ya da entegre tesisler gibi tamamlanması belli bir süreci gerektiren yatırımlar ile ilgili ve bu yatırımlarla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yaptıkları yatırım harcamaları için, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde hesapladıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarından 31/12/2008 tarihi itibarıyla mevcut olup kazancın yetersizliği nedeniyle indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile

– Bu yatırımlar kapsamında olup bu yatırımlarla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip halen devam eden yatırım harcamaları dolayısıyla 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını

Tebliğin (3) numaralı bölümünde yapılan açıklamaları da dikkate alarak ve endekslenmiş değerleri ile birlikte 2010 ve müteakip yıllarda elde ettikleri kazançlarından indirebileceklerdir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yatırım harcamalarına özelge talep formunuzda da belirtildiği üzere 2006 yılında başladığınız … Kapasite Artırma ve Modernizasyon yatırımınızına ilişkin olarak 23.09.2005 tarihinde yönetim kurulunuz tarafından alınan karar ile mühendislik ve proje gözetim hizmetlerinin yapılması için 29/12/2005 tarihinde iştirakiniz olan … firması ile imzalamış olduğunuz sözleşmenin, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesi kapsamında anılan yatırıma 01/01/2006 tarihinden önce başlanıldığına dair belge olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.