Teftiş/Denetim Teknikleri

Evrakta Sahtekarlık Suçunun Teselsülü

para-9

Evrakta Sahtekarlık SUÇUN TESELSÜLÜ

TCK.’nun 80’inci maddesine göre; “bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün bir kaç defa ihlal edilmesi , muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır.”

Aynı suç işleme kararı altında, değişik zamanlarda birden fazla sahte evrak düzenlenmesi fiilleri yukarıda ifade ettiğimiz 80 inci madde karşısında tek suç sayılır. Ancak, suç tayin olunan ceza yasadaki oranda artırılır.

“…Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kendisine bankadan kredi sağlamak amacı ile hareket ettiği anlaşılan sanık hakkında TCK. nun 80 inci maddesinin uygulanması ile yetinilmesi gerekir.”

“Sanığın maaş mutemedi olarak düzenlediği maaş bordrolarında tahakkuk ve ödenecek miktar sütunlarını aynı miktarda olmak üzere gerçek miktardan daha fazla yazarak, fazla mesai ve vergi iadesi bordrolarında ödenecek miktar sütununda yaptığı artırıma uygun ve netten brüte gitmek suretiyle gelir ve damga vergisindeki artışı tahakkuk miktarına ekleyerek, bu bordrolara göre muhasebe müdürlüğünden kesilen çek karşılığı parayı bankadan tahsil ederek böylece fazla yazılan 13.319.941 TL ile H……Vergi Dairesi’ndeki görevinden 15.03.1991 Tarihi itibari ile ayrılan Mehmet’i Nisan 1991 ek ücret ödeme bordrosuna dahil ederek bu kişiye 124.000 TL ödemesini sağlayarak toplam 13.433.941.-TL yi mal edindiği anlaşılmış ve mahkemece de oluşa bu şekilde yer verilmiş olmasına göre söz konusu paranın sanığa görevinin normal fonksiyonu gereği tevdi olunan veya onun muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan paralardan olmadığı cihetle, eylemlerinin, zimmete para geçirmek değil, kandırma yeteneği bulunduğu takdirde müteselsil sahtecilik, aksi halde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.”

TCK. nun 339 ve onu izleyen maddelerdeki sahtecilik suçlarının hukuki konusu, yasal sistematiğe göre kişilere ait değildir, topluma ait bir varlık ya da menfaat olan kamu güvenliğidir. Yasa koyucu bu suçlarla belgelerin gerekçelerine olan güvenilirliği korumak ve sağlanmak istemiştir.

Olayda sanık, düzenlediği senetlerle kişilerin menfaatlerini değil hukuken korunan bir konuyu ihlal etmiştir. O nedenle senetlerin kullandığı tarihler, zaman aralığı vs. olguların ışığında sanığın aynı suç işleme kararı ile hareket edip etmediği saptanılarak TCK.nun 80’inci maddesinin uygulama yolu olup olmadığının tartışılması, yasaya aykırıdır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.