Kamu İhale Kurul Kararları

elektrik, su, doğalgaz tutarlarının tüketim miktarlarının dokümanda yer almamasının teklif verilmesini engelleyici nitelik taşımadığı

tokalaşan insan-1

Elektrik, su, doğalgaz tutarlarının tüketim miktarlarının dokümanda yer almamasının teklif verilmesini engelleyici nitelik taşımadığı

Toplantı No: 2015/068
Gündem No: 27
Karar Tarihi: 18.11.2015
Karar No: 2015/UH.III-3077
Şikayetçi:
Bekard Gıda Taşımacılık İnşaat Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Kayseri Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Başvuru Tarih ve Sayısı:

23.10.2015 / 84749

Başvuruya Konu İhale:

2015/125435 İhale Kayıt Numaralı “Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İçin 24 Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım Ve Sonra Himeti Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan V.  II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Bekard Gıda Taşımacılık İnşaat Temizlik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

O.S.B. Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Pik Dökümcüler San. Sitesi A1 Blok No:5 Başakşehir/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 87 38010 Kocasinan/KAYSERİ

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/125435İhale Kayıt Numaralı “Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin 24 Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonra Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 19.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin 24 Aylık Malzemeli Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonra Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bekard Gıda Taşımacılık İnşaat Temizlik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.10.2015 tarih ve 84749 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2727 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

            1) İhale dokümanının 12.10.2015 tarihinde satın alındığı ve idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarece başvurunun reddedildiği,  

            Teknik Şartname’de “Rejim 1 : Ameliyat sonrası hastaların ağızdan almaya başladığı birinci gün diyetidir. Şekerli açık çay, komposto suyu/şekerli limonata ve meyve suyundan oluşur. Gün boyu verilir. Rejim 1 hastası ücretlendirilmeyecektir.” düzenlemesinin ve “Rejim 3 Diyet : Diyet yemeği alan hastalardan doktor ve diyetisyen tarafından uygun görülenlere tanımlanan diyet yemek ve kahvaltı çeşitleri üç ana öğün olarak değil üç ana öğün veya iki ara öğün olarak beşe veya altıya bölünerek verilecektir … Ara öğün diyet yemeğinin bir parçası olduğundan ayrıca ücretlendirilmeyecektir.” düzenlemesi bulunduğu, mevcut hali ile teknik şartnamede yapılan ana öğünden eksiltme işlemi mevcut yemeği bölme şeklinde değil de, ayrıca farklı gıda takviyelerinden oluştuğundan, bu takviyelerinde reel ticari değeri göz önünde alındığında, ana öğüne yaın bir fiyata tekabül ettiğinden mutlaka bu maliyetin teklif bedeline yansıtılması gerektiği, yıl içerisinde ne kadar diyet hastası olacağının önceden öngörülemediği ve teknik şartnamenin mevcut hali ile teklif oluşturmanın mümkün olmadığı,

 

            “Rejim 1” hastasına verilen diyet yemeğinin ücretlendirilmemesi, maliyet olarak dikkate alınıp teklif bedeline eklenmesini engelleyeceğinden kamu ihale mevzuatının temel ilkelerine aykırı olduğu, birim fiyatların oluşturulurken tereddüt yaşanacağı, teklifin sağlıklı oluşturulamayacağı,

 

            2)  Teknik Şartname’nin “Yemek Hizmet Sunumunun Şartları ve Genel Hükümler” başlıklı 23’üncü maddesinde doğalgaz, elektrik, su giderlerinin yükleniciye ait olacağı düzenlendiği, ancak ihalenin 24 ay süreli olduğu, bu maddede veya İdari Şartname 25’inci maddesinde elektrik, su, doğalgaz kullanımlarının ortalama aylık ne kadar olacağına dair hiçbir açıklama bulunmadığı, bu giderlerin 500 bin TL veya 2 milyon TL arası değişkenlik gösterdiği, yemek başına birim fiyatları etkileyeceği, bunların ana bileşenler arasında olduğu ve ortalama tüketim miktarlarının mutlaka ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği,

 

            3) Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak 30 günlük örnek normal yemek menüsünde bulunan öğünlerden, “poşet bitki çayı, yoğurtlu karışık kızartma, tahinli pekmez, baklava, soslu spagetti, tel şehriye çorba” gibi yemeklerin teknik şartnamede içeriklerinin bulunmadığı, bu hususun birim fiyat maliyetinin oluşturulmasında tereddüte yol açacağı,  yukarıda belirtilen ürün çeşitlerinin idarenin Teknik Şartnamesinde birden çok çeşidi olduğu, her çeşidin fiyatlarının farklılık arz ettiği, diğer taraftan hangi gıda ürününün Teknik Şartname’de hangi ürün olduğunun net şekilde belirtilmediği ve bu hususun, teklif verilmesini etkilediği,

           

            Her ne kadar ihale dokümanında 30 günlük yemek menüsü verilse de, 24 aylık sözleşme uygulama süresi içinde idarece verilen yemek listesinin yüzdelik oransal yemek türlerinin birbirini yansıtmadığı, yıllık liste oranları göz önüne alınarak listenin yeniden hazırlanması gerektiği, teklif oluşturmanın imkansız hale geldiği,

 

            4) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne aykırı şekilde yemeklerdeki et gramajlarının düzenlendiği,  İdarece hazırlanan teknik şartnamede aşırı düşük fiyat sorgulaması için istenilen 1 aylık örnek menüde ve işin yürütülme aşaması için 1 yıllık örnek menülerde bulunan öğünlerden, öğle ve akşam yemeklerinin tamamının bu Yönetmelikte öngörülen azami et miktarını aştığı, birim maliyet oluşturmakta tereddüt oluşacağı,

 

            5) Yemek Hizmet Sunumunun Şartları ve Genel Hükümler başlıklı kısmın 35 ve 36’ncı maddesindeki düzenlemelerin eşitliği zedeleyici sonuçlara yol açacağı, dağıtılan yemek sayıları ile yemek üretiminde kullanılan malzemelerin orantılı olacağı, ana malzeme miktarıyla dağıtılacak yemek arasındaki farkın %5’i geçmeyeceği, geçmesi durumunda fazla olan kısmın ödenmeyeceğinin düzenlendiği, dağıtılan yemek, ana malzemeden az ise ödemede dağıtılan yemeğin esas alınacağının düzenlendiği, yemek dağıtım sırasında kepçe ile dağıtım yapıldığından cüzi miktarda eksik veya fazlalıklar olabileceği, firmaların bu düzenlemeyle ciddi zarara uğrayacağı, yükleniciye gizli bir ceza kesilmesi niteliğinde olduğu,

 

            6) Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde, özel günlerde (Ramazan, dini bayram, sahur, iftar, tıp bayramı, hemşireler günü vs.) hastane idaresi ve diyetisyenin öngördüğü durumlarda menü değişikliği ve menüye çeşit ilaveleri yapılabileceğinin belirtildiği, çelişkili düzenleme bulunduğu, normal yemeğin üç kaptan oluşan menü olarak belirlendiği, çelişkinin ihalenin iptlaini gerektirdiği,

 

            7) Teknik Şartname’de idarenin gerek görmesi halinde yemekleri tahlile göndereceğinin düzenlendiği ancak 24 ay içerisinde kaç kez tahlil isteneceğinin belli olmadığı, tahlil ücreti yükleniciye ait olduğundan belirsizlik bulunduğu, itiraz halinde hakem laboratuvarın belirlenmesi gerektiği, mali sorumluluk sigortası, toplu zehirlenmenin sebebini laboratuvar sonucuna göre belirleyip ödeme yapıtığından bu hususların ihale dokümanında belirlenmesi gerektiği,

 

            8) Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 05.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Yönetmelik gereği portör muayeneleri ve tetkikleri yerine çalışanların hijyen eğitimi alması gerektiği, İdari Şartname 25’inci maddesinde portör muayenesi vb. bütün giderlerin teklif fiyata dahil olduğunun düzenlendiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

NORMAL YEMEK

öğün

2.770.000

 

 

2

DİYET YEMEK

öğün

620.000

 

 

3

NORMAL KAHVALTI

öğün

950.000

 

 

4

DİYET KAHVALTI

öğün

350.000

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

            şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

           

            Teknik Şartname’nin “IX. Yemek Türleri, Özellikleri, Verilme Şekli ve Gramajlar” başlıklı kısmında, KAHVALTI, NORMAL YEMEK VE DİYET YEMEKLERİNİN ŞEKLİ:

              Normal Yemek: Hasta (diyet yemeğine ihtiyaç duymayan), refakatçi ve personellere verilen, 3 (üç) kaptan oluşan menüdür. Su, ekmek ve garnitürler bu 3 kap dışında tutulacaktır.

 

            Diyet Yemeği: Hastalara ve sağlık kurulu raporu ile diyet yemesi uygun görülen personele tıbbi zorunluluk veya tedavi gereği olarak verilecek her türlü yemek ve besin gruplarını ifade eder.

 

              Diyet Ara Öğünü: Diyet yemeği yiyen hastalara diyet yemeğinin bölünerek verildiği besin gruplarını ifade eder.

 

            A-KAHVALTI:

            Nöbetçi personel ile hasta ve hasta refakatçisine her sabah bir öğün kahvaltı verilir. Bu kahvaltının ne şekilde verileceğini ve hangi çeşitlerin sunulacağını idare tespit eder. Yüklenici firma buna uymakla yükümlüdür. Ayrıca idare, nöbetçi personele verilecek gece kahvaltısının servis saatlerini firmaya bildirir. Kahvaltı, içecek (süt, meyve suyu, çay, poşet çay veya poşet bitki çayları vb.), su, ekmek ve şeker dışında üç çeşit (peynir, zeytin, yumurta v.b.) olacaktır. Bal-tereyağı, Reçel-tereyağı, Tahin-pekmez tek çeşit sayılacaktır. Kahvaltıda dağıtılacak yiyecek ve içecekler kliniklere büyük plastik şeffaf kapaklı kutularda taşınacaktır. Kahvaltı sunumu tek kişilik kapalı, plastik ya da kapaklı köpük kutularda olacaktır.

 

            B-ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ:

            Her hastaya, refakatçiye ve nöbetçi personele, öğle ve akşam yemeği verilir. Diğer personellere ise sadece öğlen yemeği verilir.

 

            C-DİYET KAHVALTI:

            Diyet tedavisi uygulanan hastalara tedavilerine uygun şekilde kahvaltı verilecektir. Kahvaltıda diyetisyenin öngördüğü üç çeşit yiyecek verilecektir. Gerekli görülen hastalara diyetisyenin onayı ile üç çeşide ilaveten yemek verilebilecektir. Ekmek, içecek (süt, meyve suyu, çay, poşet çay veya poşet bitki çayları vb.), su ve şeker çeşitlerin dışında tutulacaktır. Diyet kahvaltıda dağıtılacak yiyecek ve içecekler kliniklere büyük plastik şeffaf kapaklı kutularda taşınacaktır. Diyet kahvaltı sunumu tek kişilik kapalı, plastik ya da kapaklı köpük kutularda olacaktır.

 

            D-DİYET ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ:

            Diyet yemekler, tuzsuz ve ayrı olarak pişirilecektir. Hastaya bireysel olarak hazırlanan diyetler, hastanın tedavisi için gerekli, günlük enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini sağlayacak şekilde, hastane diyetisyenleri tarafından belirlenen içeriklere uygun miktar, çeşit, tat, kıvam ve görünüşte olmak üzere her türlü yiyeceği kapsayacaktır. Özel diyetlerde israftan sakınılarak diyete ek olarak bir veya birkaç çeşit yiyecek verilebileceği gibi bağımsız olarak tüm yiyecek ve yemeklerin cins ve miktarlarını belirtmek suretiyle diyetisyen tarafından özel diyet listesi de düzenlenebilecektir. Diyet yemeklerinin cins ve miktarlarının hastane diyet bölümünün önerdiği diyet tedavisi ilkelerine uygun olması zorunludur. Diyet yemeği yemek zorunda olan personelin gereksinimleri hekim önerisine bağlı olarak hastane diyet bölümü diyetisyenliğince verilmiş listeler doğrultusunda yüklenici firmaca karşılanmalıdır. Diyet yemekleri haricinde gerektiğinde özel yemekler veya yiyecekleri temin etmek yüklenici firmanın yükümlülüğündedir. Özel diyet alan hastaların kahvaltıları hastane diyetisyenlerinin belirleyeceği saatte dağıtılacaktır. Diyet yemeği alan hastaların kahvaltı, öğle ve akşam yemek listeleri hastane diyetisyeni tarafından aylık olarak hazırlanacaktır.

 

     REJİM 1: Ameliyat sonrası hastaların ağızdan almaya başladığı birinci gün diyetidir. Şekerli açık çay, komposto suyu/şekerli limonata ve/veya meyve suyundan oluşur. Gün boyu verilir. Rejim 1 hastası ücretlendirilmeyecektir.

     REJİM 2: Ameliyat sonrası hastaların ağızdan almaya başladığı ikinci gün diyetidir. Çay, tereyağı, bal veya reçel, komposto, muhallebi, çorba(kıymalı olabilir), bisküviden oluşur. Gün boyu verilir. Hastanın özelliğine göre süt, yoğurt, patates püresi ve iyi pişmiş sebze yemeği de verilebilir. Rejim 2 hastası rasyonda diyet hastası olarak gösterilir.

            R2 kahvaltısı diyet kahvaltısı olarak, R2 öğle ve akşam yemeği 1 diyet yemeği olarak ücretlendirilir.

            (2 tane R2 yemeği 1 diyet yemeği olarak ücretlendirilir)

     REJİM 3 DİYET: Diyet yemeği alan hastalardan doktor ve diyetisyen tarafından uygun görülenlere tanımlanan diyet yemek ve kahvaltı çeşitleri üç ana öğün olarak değil, üç ana öğün ve iki veya üç ara öğün olarak beşe veya altıya bölünerek verilecektir. Yani ara öğün ayrıca bir kalem değil, diyet yemeğinin eksiltilmesi ve bu eksiltilen kısmın daha sonra aynı günde iki veya üç kerede verilerek tamamlanmasından ibarettir. Ara öğün diyet yemeğinin bir parçası olduğundan ayrıca ücretlendirilmeyecektir.

 

            E-DİYET ARA ÖĞÜN:

            Diyet yemeği alan hastalardan doktor ve diyetisyen tarafından uygun görülenlere tanımlanan diyet yemek ve kahvaltı çeşitleri üç ana öğün olarak değil, üç ana öğün ve iki veya üç ara öğün olarak beşe veya altıya bölünerek verilecektir. Yani ara öğün ayrıca bir kalem değil, diyet yemeğinin eksiltilmesi ve bu eksiltilen kısmın daha sonra aynı günde iki veya üç kerede verilerek tamamlanmasından ibarettir. Ara öğün diyet yemeğinin bir parçası olduğundan ayrıca ücretlendirilmeyecektir.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

            Yapılan incelemede, birim fiyat teklif cetvelinin “Normal Yemek” , “Diyet Yemek”, “Normal Kahvaltı” ve “Diyet Kahvaltı” olarak dört satırdan oluştuğu,          “Rejim 1” olarak adlandırılan rejimin, yemeğinin “Şekerli açık çay, komposto suyu/şekerli limonata ve/veya meyve suyundan” oluştuğu,  bu rejimin ücretlendirilmeyeceği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, başvuru sahibinin dilekçesinde teklif oluşturmanın imkânsız hâle geldiği iddia edilmiş ise de, söz konusu rejimler için birim fiyat teklif cetvelindeki “Diyet Yemek” ve “Diyet kahvaltı” satırları dikkate alınarak teklif oluşturmanın mümkün olduğu ve 19.10.2015 tarihli ihaleye 11 isteklinin katıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde, “25.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin gereken her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, eğitim, SGK pirimi, ihbar ve kıdem tazminatı, portör muayenesi vb. bütün giderler ile İhale kapsamında yapılacak olan malzeme dahil yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetleri ile ilgili olarak teknik şartnamede istenen sayıda ve nitelikte makine, araç, gereç, tesis ve ekipmanları ile her türlü tüketim malzemelerinin gideri ile bunların hastanemiz ambarına getirilmesi için yapılan masraflar, muayene, tahlil ve tahlile gönderme giderleri vb. giderlerin tamamı teklif edilen fiyata dahildir.

            25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1.

            1. Şekli ve içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülükler teklif fiyatına dahildir.

            2..

            6…”düzenlemesi,

            Teknik Şartname’nin “Yemek Hizmet Sunumunun Şartları ve Genel Hükümler” başlıklı 23’üncü maddesinde, “Yüklenici firma yemek hizmetlerinde kullanacağı elektrik, su giderlerinin takibi için süzme sayaç takacaktır. Doğalgaz giderleri içinde doğalgaz aboneliği alacaktır. Bu işlemlerin giderleri yükleniciye aittir.  Bu giderleri tespit ve tahsis etmek üzere elektrik, su ve sayaçları her ay sağlık tesisi yönetiminin teknik elemanları tarafından okunarak tutanak altına alınacak ve bu tutanakta belirtilen tüketim miktarları ana sayaç üzerinden ödenen faturadan, fatura olmaması halinde belediye su, elektrik idaresi tarafından uygulanmakta olan rayiç bedel üzerinden hesaplanarak hak edişinden kesilecektir. Yemek hizmetinde kullanılan doğalgaz giderleri her ay düzenli olarak yüklenici tarafından ödenecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik Şartname’nin “İhale konusu işin niteliği” başlıklı 1’inci maddesinden, ihaleye konu hizmet alımının “Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü, Bağlı Klinikler ve merkezlerdeki [Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Kliniği, Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği, Geriatri Merkezi, Ruh hastalıkları kliniği, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), Toplum Ruh hastalıkları kliniği (TRSM) ] personel, hasta ve refakatçiler için ihtiyaç duyulan; normal ve diyet yemek,  normal ve diyet kahvaltı ile normal ve diyet ara öğünlerin, malzeme dahil olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü mutfağında, idarenin gerek gördüğü durumlarda da Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Kliniği mutfağında pişirilmesi, dağıtımı, bulaşıkların toplanması, yıkanması, kurutulması ve bir sonraki servise hazır hale getirilmesi işi” şeklinde tanımlandığı anlaşılmaktadır.

 

            Aktarılan düzenlemeler ve Teknik Şartname’nin “Hizmetin İfa yeri” başlıklı 4’üncü maddesinden, ihaleye konu öğünlerin idarenin mutfağında pişirileceği, yemek hizmetlerinde kullanılacak elektrik, su giderlerinin takibi için yüklenici tarafından süzme sayaç takılacağı ve doğalgaz aboneliği alınacağı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinin incelenmesinden, elektrik, su ve doğalgaz tüketimine ilişkin herhangi bir yaklaşık tutara yer verilmediği ancak, işin ifa yerinin Teknik Şartname’de ayrıntılı olarak düzenlendiği, isteklilerin tekliflerini hazırlarken bu yerlere ilişkin bilgi edinmesinin ve bu doğrultuda hesaplanacak elektrik, su, doğalgaz tutarlarını teklife yansıtmasının mümkün olduğu, tüketim miktarlarının dokümanda yer almamasının teklif verilmesini engelleyici nitelik taşımadığı ve iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartname’nin “X.Yemeklerde Kullanılacak malzemelerin gramaj miktarı” başlıklı kısmının son cümlesinde,

             Şartnamede tanımlı olmayan yemekler benzer çeşitler örnek alınarak yapılabilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik Şartname ekinde yıllık kahvaltı ve yemek listesi, aylık diyet kahvaltı ve diyet yemek lisetsi ile  aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak 30 günlük örnek normal yemek, diyet yemek ve diyet kahvaltı menüsü bulunmaktadır.

 

            Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak 30 günlük örnek normal yemek, diyet yemek ve diyet kahvaltı menüsünün incelenmesinden “Yoğurtlu karışık kızartma” “Baklava” “Tel Şehriye Çorba” gibi çeşitlere yer verildiği, kahvaltı menülerinde “Poşet bitki çayı” çeşidinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, “Yemeklerde Kullanılacak malzemelerin gramaj miktarı” başlıklı maddede, “Şehriye çorbası” “Salçalı Makarna” “Sade Makarna” , “Spagetti Bolonez”, “Spagetti Napoliten  Soslu Karışık Kızartma gibi yemek çeşitlerinin gramajlarına ayrıntılı olarak yer verildiği, iddiaya konu edilen “Poşet çay” ve “Tahin Pekmez” çeşitlerinin farklı nitelik arz ettiği, “Şartnamede tanımlı olmayan yemekler benzer çeşitler örnek alınarak yapılabilir.” düzenlemesi de dikkate alındığında, bu hususun ihaleye teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin sekizinci kısmınının 3’üncü maddesinde, “Yemekler kalite, lezzet ve gramaj yönünden doyurucu olacak ve gramajlar Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde ve teknik şartnamede belirtilen gramajlardan aşağı olmayacaktır. Yemekler; Türk mutfak kültürünün genel ilkelerine göre hazırlanacaktır. Yemeklerde kullanılacak olan tüm malzemeler şartnamede belirtilen evsafa uygun olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik Şartname’nin Gramajlar başlıklı maddesinde, “Firmanın kahvaltı, normal yemek ve diyet yemekler için uygulayacağı gramajlar T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmenliğinden aşağı olmayacaktır. Yemekler hazırlanırken kullanılan gıda maddelerinde bu gramajlara riayet edilecektir. Hastanemize yemek hizmetini verecek yüklenici firmanın uygulayacağı gramajlar ve çıkartılacak yemek listeleri aşağıda verilmiştir. Ancak bu listede olmayan yemekler de diyet uzmanlığınca menüye yazıldığı takdirde yüklenici firma tarafından itiraz edilmeden yapılacaktır. Bu yemeklerde kullanılan gramajlar, verilen gramaj listesindeki benzer yemekler baz alınarak diyet uzmanlığınca belirlenir.

 

Gramaj listesinde verilen gramajlar çiğ malzeme miktarıdır. Dana eti kemiksiz, balık kılçıklı, tavuk kemikli et miktarıdır. Kıymalar net miktar olarak alınacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği eki tablo-1’de

 

 

                                                                 TABLO : I

                                           Normal Yemek Günlük İstihkak Cetveli

                                                                 (Büyükler için)

                                       Günlük     Haftalık

                                        Azami        Azami

                                       Miktarı     Verilme

     Besin’in Cinsi :         (Gr.)        Sayısı :               Kullanma ve Değiştirme Şekli :

Süt veya Yoğurt                  250               7          Bu süt veya yoğurt, gerektiğinde yemeklerde kullanılabilir.

Çay                                     1,5               7          Gerektiğinde bisküvi ile beraber ikindi kahvaltısında da verilebilir.

Şeker                                   20                7          Kahvaltılar için

Şeker                                   50                5          Tatlılar için

Beyaz Peynir                       40                            Kahvaltılar için (yerine 20 gr.kaşar veya eritme peyniri verilebilir.

Kahvaltılık yağ

(Margarin)                           15                3          Kahvaltılar için

Zeytin                                 25                4          Kahvaltılar için (Yerine aynı miktar yeşilzeytin verilebilir.)

Et-Kemikli                         200               7          Et yerine bir öğün için 150 gr. Tavuk Hindi, Balık verilebilir.

şeklinde tabloya yer verilmiştir.

 

Aktarılan düzenlemelerden, söz konusu Yönetmelik eki tabloda azamî kemikli et miktarının yetişkinler için günlük 200 gr. olduğu, bununla birlikte iddiaya konu edilen günlerde toplamda “kemiksiz” dana etinin 200 gram olarak menülerde anlaşılmış ise de söz konusu hususun ihaleye teklif verilmesini engelleyecek nitelikte bulunmadığı, isteklilerin Teknik Şartname’nin X. Maddesindeki gramajlar ve örnek menüleri esas alarak teklif oluşturmasına engel bir husus bulunmadığı, iddianın reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartname’nin 35 ve 36’ncı maddelerinde, “35-Yenilen yemek adedi kadar yüklenici firmaya ödeme yapılacaktır. Yemeklerde kullanılacak tüm yiyeceklerin gramaj miktarı hastane idaresinin belirleyeceği personel veya müşahit aşçı ile yüklenici tarafından günlük tutanak altına alınacaktır. Ayrıca ana yemeklerde kullanılan et, tavuk, balık, yumurta gibi malzemeler ödemeye esas unsur olarak kabul edilecektir. Dağıtılan yemek sayıları ile yemek üretiminde kullanılan malzemeler (et, tavuk, balık, yumurta vb) orantılı olacaktır. Kazana giren (üretilen) ana malzeme miktarıyla dağıtılan yemek sayısı arasındaki fark

  %5’i geçmeyecek olup, geçmesi durumunda fazla olan kısım ödenmeyecektir. Dağıtılan yemek sayısı kazana giren ana malzeme miktarından az olması halinde ödemede dağıtılan yemek sayısı esas alınacaktır.

 

36-Yatan hasta ve refakatçi yemek sayısının hesaplanmasında günlük rasyon sayıları esas alınacaktır. Hastalar için hemşireler tarafından bilgisayardan alınan listelerle karşılaştırma yapılacaktır. Günlük rasyonlar servislerde sorumlu hemşireye onaylatılacaktır. Servislere  barkod sistemi kurulması halinde, ise sorumlu hemşirenin nezaretinde hasta ve refakatçisinin barkotları okutulacaktır. Barkod okuyucu yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

     

Başvuru sahibinin iddiası, kazana giren (üretilen) ana malzeme miktarı ile dağıtılan yemek sayısı arasındaki farkın %5’i geçmesi durumunda idarece bunun ödenmemesinin bir ceza niteliğinde olduğu, bu tutarın en az %10 olarak belirlenmesinin uygun olacağına ilişkin ise de,  işin yürütülmesine ilişkin olduğu anlaşılan bahse konu düzenlemenin rekabetin oluşmasına veya ihaleye teklif verilmesini engelleyici nitelik arz etmediği anlaşılmış olup iddia yerinde görülmemiştir.

 

            6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin iddiaya konu edilen maddesinde, “8. Yüklenici firma, cumartesi, pazar ile milli ve dini bayramlarda dâhil olmak üzere hiçbir sebeple normal yemek, kahvaltı, diyet kahvaltı, diyet yemeği, ara öğün hazırlanması ve sunulması işini aksatamaz. Böyle günlerde hasta ve refakatçileri ile nöbetçi personel yemekleri hazırlanıp servis ve servis sonrası hizmetleri yapılacaktır. Ayrıca özel günlerde (ramazan, dini ve resmi bayramlar, sahur, iftar, tıp bayramı, hemşireler günü vs.) hastane idaresi ve diyetisyenin öngördüğü durumlarda menü değişikliği yapılabilecektir.”  düzenlemesi yapılmıştır.

    

            İhale dokümanının IX. Başlıklı kısmında, “Normal Yemek: Hasta (diyet yemeğine ihtiyaç duymayan), refakatçi ve personellere verilen, 3 (üç) kaptan oluşan menüdür. Su, ekmek ve garnitürler bu 3 kap dışında tutulacaktır.

 

            Diyet Yemeği: Hastalara ve sağlık kurulu raporu ile diyet yemesi uygun görülen personele tıbbi zorunluluk veya tedavi gereği olarak verilecek her türlü yemek ve besin gruplarını ifade eder.

 

            Diyet Ara Öğünü: Diyet yemeği yiyen hastalara diyet yemeğinin bölünerek verildiği besin gruplarını ifade eder.” şeklinde tanımlama yapılmıştır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinden ihale konusu hizmetin “01.01.2016-31.12.2017” tarihleri arasında gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

Teknik Şartname ekinde 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasını kapsayan örnek yemek menüsüne yer verildiği  ihale dokümanındaki düzenlemeler ve idarece şikâyet üzerine alınan karardan, ilgili Şartname düzenlemesinin, keyfi olarak menülere ekleme yapılacağı anlamına gelmediği, bu durumda tekliflerin ihale dokümanındaki düzenlemeler ve gramajlar esas alınarak hazırlanmasında tereddüt bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, “1. Şekli ve içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülükler teklif fiyatına dahildir.

           

            5. Besin zehirlenmelerine karşı, 1000 (Bin) kişi şahıs sorumluluk sigortası kapsamında sigortalanacaktır. Bu giderler teklif fiyatına dahildir.  düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin “Yemek Hizmet Sunumunun Şartları ve Genel Hükümler” başlıklı sekizinci kısmındaki 6’ncı maddesinde, “Yüklenici firma mutfağında pişirilen yemekler servise sunulmadan önce diyetisyen ve Muayene Kabul Komisyonu tarafından ayrı ayrı tadılarak kabulü yapılacaktır. Yemek kabul esnasında yüklenici firmanın gıda mühendisi veya diyetisyeni ve yemeği yapan aşçısı hazır bulunacaktır. Ayrıca yemek kabulü yapılmadan ve pişirilen yemeklerin uygunluğu onaylanmadan dağıtımına başlanmayacaktır.

Yüklenici her öğün için diyet ve normal tüm yemeklerden numune almak ve saklamak zorundadır. Öğünlerden numune kontrolü için alınan örnekler her yemekten 2 adet ve en az 300’er gr. olacak ve ağzı kapalı steril numune poşetlerinde saklanacaktır. Numune alınan steril poşetler çift kilitli, ısı göstergeli numune dolabında 72 saat saklanacaktır. Kilidin birisi firma sorumlusunda diğeri müşahit aşçıda duracaktır. Bu numuneler İdare tarafından gerekli görüldüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gıda konusunda uzmanlaşmış laboratuvarlarında kontrol ettirilebilecek, test ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kontrol amaçlı steril numune poşetleri ve kilitli numune dolabının temini yükleniciye aittir. Alınan numunelerin üzerine etiket yapıştırılacak ve etiket üzerinde numune alım tarihi, saati, alan kişinin ismi ve numune alınan yemeklerin adı yazılmalıdır. Numune alınmadığı veya usulüne uygun saklanmadığı takdirde, ihtar ve ceza verilecek, bir besin zehirlenmesi söz konusu olduğunda, yüklenici sorumluluğu alacak, kişilerin her türlü masrafını ve tazminatını karşılayacaktır. Yüklenici en az 90 numune poşetini alacak kapasitede kilitli buzdolabı temin edecektir. Buzdolabının içine gün ve öğünlere (diyet, normal, nötropenik vb.)  bölünmüş hazneler oluşturulacaktır. İdare gerekli gördüğü hallerde şahit numune harici yemek numunesi alıp şahit numuneyle karşılaştırma yapabilecektir.” düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin 18, 19 ve 20’nci maddelerinde “18. Yüklenici; mutfak, yemek salonu ve servis ofisleri ile çevrelerinin temizliğine, personelin hijyen kurallarına uygun çalışmasına azami özen ve dikkat gösterecektir. Besin hijyeni en üst seviyede olacaktır. Özellikle çiğ sunulan sebze ve meyvelerin iyi yıkanmasına dikkat edilecektir.

19. Yüklenici besin zehirlenmelerine karşı Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmeliğe uygun olarak koruyucu önlemleri almak, uygulamak ve personel eğitimlerini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Herhangi bir gıda zehirlenmesi meydana geldiğinde, laboratuvar tahlilleri, şahit yemek numuneleri üzerinde yapılacaktır. Gıda zehirlenmesinin yenilen yemekten olduğu anlaşılırsa ve kurumda hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alındığı takdirde, gıda zehirlenmesine maruz kalan tüm kişilerin sağlık masrafları ve iş gücü kayıplarının maddi tazminatı yüklenici firma tarafından karşılanır. Ayrıca adli takipten ayrı olarak o öğüne ait yemeğin bedeli ödenmeyecek olup firmaya Sözleşmede belirtilen cezai hüküm uygulanacaktır. Besin zehirlenmeleriyle ilgili her türlü adli ve idari soruşturma ile tazminat taleplerinde sorumluluk yükleniciye aittir.

            20. Besin zehirlenmelerine karşı, 1000 (Bin) kişi şahıs sorumluluk sigortası kapsamında sigortalanacaktır.”  düzenlemeleri bulunmakta olup,

 

            Özel Teknik Şartname kapsamındaki “Beyaz Peynir evsafı” başlıklı maddede de “Peynirlerden istenildiğinde bakteriyolojik ve kimyasal tahlil yapılacaktır. Tahlil ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.”  şeklinde belirleme yapılmıştır.

 

            Aktarılan düzenlemeler ve idarece şikâyet üzerine alınan karar bir arada değerlendirildiğinde, tahlil istenilmesinin belirlenmiş kesin aralıklarla öngörülmediği, yüklenicinin kusurundan kaynaklanması muhtemel, istisnaî durumlarda idarece tahlil istenileceği ve bahse konu düzenlemelerin, isteklilerin teklif vermesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

 

 

 

            8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

           

            05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde, “Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.”  hükmü,

  Aynı Yönetmelik’in “Belge alan kişilerin çalıştırılması” başlıklı 5’inci maddesinde, “Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.hükmü yer almaktadır.

            İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde, Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin gereken her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, eğitim, SGK pirimi , ihbar ve kıdem tazminatı, portör muayenesi vb. bütün giderler ile İhale kapsamında yapılacak olan malzeme dahil yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetleri ile ilgili olarak teknik şartnamede istenen sayıda ve nitelikte makine, araç, gereç, tesis ve ekipmanları ile her türlü tüketim malzemelerinin gideri ile bunların hastanemiz ambarına getirilmesi için yapılan masraflar, muayene, tahlil ve tahlile gönderme giderleri vb. giderlerin tamamı teklif edilen fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır.

     Başvuru sahibinin dilekçesinde, çalışacak personelin portör muayenelerinin yapılması gerektiğinin düzenlendiği ancak Temmuz 2013 tarihli mevzuat değişikliği ile portör muayene şartının kaldırıldığı iddia edilse de ilgili durumun tekliflerin oluşturulmasına engel teşkil etmediği, kaldı ki, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2007/62 No’lu Genelgesinin 4/c maddesinde ilgili kuruluşlarda portör tetkiklerinin ücretsiz yapılacağı bildirildiğinden, söz konusu düzenlemenin istekliler açısından tekliflerin hazırlanması aşamasında herhangi bir tereddüde yol açmayacağı ve iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.