Devlet MemuruGÜNCEL HABERLERKARİYER

Ek Gösterge Nedir? Ek Gösterge Nasıl Hesaplanır?

EK GÖSTERGE

 

657 Md.43 (9.4.1990-KHK 418/2 ile değişik) B bendi

-657 (9.4.1990- KHK 418/3 ile ek, 12.4.1990-KHK-420/11, 12 ve 27.12.1991-KHK-475/8 ile değişik) I, II, III sayılı Ek Gösterge cetvelleri

-657 Ek Geçici Md. 8 (9.4.1990-KHK 418/13 ile) ek fıkra

-Personelin hizmet sınıflarına, görev türlerine ve aylık derecelerine göre tespit edilmiş GÖSTERGE rakamlarının  AYLIK KATSAYISI ile çarpımı sonucu bulunan ve her ay, aylığa eklenerek ödenen miktardır.

-Ek Gösterge, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz.

-Kurumların 1, 2, 3, 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları  kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış  hak aylık derecelerine göre  alabilecekleri ek göstergeden düşük  olamaz.

-Milli Eğitim Bakanlığı  Talim  ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, müşavir ve 1.dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları  sürece daha önce almış  oldukları en yüksek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

-Kadroları Milli istihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere;Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları  uygulanır.

657 sayılı Kanuna tabi personel için KHK 418/3’e göre 1992’de en yükseği 5200 olan Ek Göstergeler 1993,1994,1995 yıl başlarında değişmek ve en yükseği Başbakanlık Müsteşarı ile Sayıştay Başkanına verilmek üzere, sırasıyla 350-6100,          400-7000, 450-8000 olarak tespit edilmiş ve I, II,III-numaralı cetvellerle yeniden düzenlenmiştir.

-I sayılı cetvelde Hizmet Sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeler,

-II sayılı cetvelde kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfının birinci derecesinde bulunanların ek göstergeleri,

-III sayılı cetvelde Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardırıcılarının ek göstergeleri gösterilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.