Devlet Borçlarında Zamanaşımı Süresi Nedir? Zamanaşımı Dolan Devlet Borcu, Alacaklısına Ödenebilir mi?

Muhasebe-16

Devlet borçlarında zamanaşımı süresi ne kadardır? Zamanaşımı süresi dolan devlet borcu, alacaklısına ödenebilir mi?
5018 sayılı Yasanın 34 üncü maddesi uyarınca; ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.
Ayrıca malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

Gelir kaydedilen veya kamu idareleri lehine düşen devlet borcu mahkeme kararı üzerine ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.