Cumhuriyet Öncesi Memurların Maaş Rejimi

Cumhuriyet Öncesi Memurların :

Cumhuriyetin ilanından  önceki Osmanlı İmparatorluğu döneminde, memurların hukuki statüleri aşağıdaki mevzuatlar çerçevesinde  düzenlenmiştir.(30)

9  Cemazeyülevvel.  1874 tarihli  “ Harcırah Kararnamesi “,

17 Cemazeyülevvel. 1880  tarihli  “Maaşat Kararnamesi “.

19 Nisan 1883 tarihli “Memurin Mülkiye Terakki ve Tekaüt Kararnamesi”,

15 Eylül l910 tarihli “Mülkiye Mektebinin Nizamname’i Esasi”

11 Teşrinîevvel. 1943 tarihli “Tedrisatı İptidaiye Kanunu  Mukavvatı”,

13.5.1913 ve 1.11.1919 tarihli “P.T.T.’de çalışan Memurlar Nizamnamesi”,

1876 tarihli “Kanuni Esasi “,

27 Nisan.1913 tarihli “İradei Seniye”,

21 Mart 1872 tarihli “Memuriyetin Kefalete Raptı Hakkında Nizamname”,

5.10.1971 tarihli “Memurinin Ticaret ile İştigalden Memnuiyeti hk.Kararname “,

1909 yılı Nisan,Mayıs,Haziran gelirleri hk. “Geçici Bütçe”

13 Kanunievvel.1919 tarihli Maaşat Zamaimi hk. Kararname”,

Yirmi yaşını doldurmuş Osmanlı vatandaşlarından, iyi ahlak sahibi, gireceği memuriyeti okul diploması veya imtihan  ile kanıtlanmış, bir yıl  hapis ve ona denk bir cezayla mahkum olmamış kişilerin   olabildiği dönemde, memurlar için geçici ve sürekli olmak üzere  iki türlü istihdam şekli öngörülmüştür.

Kaynak: Ücret Rejimi

Ömer Köse

Maliye Bakanlığı

Muhasebat Başkontrolörü

SMMM, MSA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.