Veraset ve İntikal Vergisi

Gelir/Kurumlar VergisiVeraset ve İntikal Vergisi

Değer Artış Kazancının Tespitinde Gayrimenkulün İktisap Tarihi

                                                                                                  Ankara; 30/03/2011 Sirküler: 2011/1 Değer Artış Kazancının Tespitinde Gayrimenkulün İktisap Tarihi (Maliye Bakanlığı’nın Önemli Görüş Değişiklikleri) 1) Giriş Bilindiği

Read More