Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/76 Konusu :Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi

Devam

Değer Artış Kazancının Tespitinde Gayrimenkulün İktisap Tarihi

                                                                                                  Ankara; 30/03/2011 Sirküler: 2011/1 Değer Artış Kazancının Tespitinde Gayrimenkulün İktisap Tarihi (Maliye Bakanlığı’nın Önemli Görüş Değişiklikleri) 1) Giriş Bilindiği

Devam