Üniversitelerde Özel Ödeneklerle Yürütülecek İşlemler Hakkında Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                          ANKARA 07.03.05 * 3774 SAYI   :B.07.0.BMK.0.010.071.390 KONU : Esas ve

Devam

Özel Gelir Nedir? 5018 Sayılı Kanun Uygulaması

ÖZEL GELİR UYGULAMASINDA SON DURUM GİRİŞ Yürütülmekte olan ekonomik programın başarıya ulaşmasında önem taşıyan hususlardan birisi de, mali disiplinin sağlanması

Devam

Katma (Özel) Bütçe Nedir?

Katma  Bütçeler: Türkiye’de  katma  bütçe  uygulaması  genel  muhasebe    kanununda  bütçenin  genellik  ilkesinin  bir  istinası  olarak  yer  almıştır. Yasa  katma  bütçeleri

Devam