Döner Sermaye/Özel BütçeMALİYE MEVZUATI

Döner Sermayde Vergi Mükellefiyeti Kimin Adına Açılacak?

Zaman zaman döner sermaye işletmelerinde vergi mükellefiyetinin kurum adına mı, yoksa saymanlık adına mı açılacağı konusunda sorun yaşanmaktadır…

Bu konu hakkındaki Muhasebat Genel Müdürlüğü yazısı ek aşağıda sunulmuştur.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MGM.0.23/115

Konu   : Vergi mükellefiyeti ve vergi sorumlusu uygulaması   30/10/2007       18111

BAŞBAKANLIĞA

…………………… BAKANLIĞINA

………………… MÜSTEŞARLIĞINA

…………….. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

………………….VALİLİĞİNE

Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının 16/10/2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.05.71/7174-109/90901 sayılı yazısı ekinde alınan ve Vergi Dairesi Başkanlıkları ile Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine gönderilen 15/10/2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.05.71/7103-348- 90695 ve 90696 sayılı genel yazılarda;

“Başkanlığımıza ulaşan bilgilerden; döner sermaye saymanlık müdürlüklerinin kendisine bağlı döner sermaye kuruluşlarının yapmış oldukları gelir vergisi tevkifatı, katma değer vergisi tevkifatı ve istihkaklardan yapılan damga vergisi  kesintilerinin beyan edilmesinde problemlerin yaşandığı, döner sermaye işletmesinin vergi mükellefiyetinin, döner sermaye işletmesi adına mı, yoksa saymanlık müdürlüğü adına mı tesis edileceği hususunda tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.

Döner sermaye muhasebe birimlerine bağlı olarak hizmet veren döner sermaye işletmelerinin her birinin kendi adlarına bulundukları yer vergi dairesine 2007/Kasım ayı sonuna kadar mükellefiyet tesis etmeleri ve 2007/Kasım döneminden itibaren beyannameleri bağlı oldukları vergi dairesine vererek, tahakkuk ettirilen vergileri kendi adlarına ödemeleri gerekmektedir.” denilmiştir.

Bu nedenle, döner sermaye işletmelerince bağlı bulunulan vergi dairelerinde kendi adlarına mükellefiyet tesis ettirmeleri, döner sermaye saymanlıklarınca verilmekte olan vergi beyannamelerinin 2007/Kasım döneminden itibaren döner sermaye işletmesi yetkililerince verilmesi, beyannamelerde yer alan tutarların döner sermaye işletmesi adına ilgili döner sermaye saymanlıklarınca süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmesi, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin öncelikle bağlı vergi dairesi nezdinde çözümlenmesi ve ortaya çıkacak tereddüdün giderilememesi halinde Bakanlığımızdan alınacak görüşe göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ve rica ederim.

  1. Basri AKTAN

Bakan a.

Müsteşar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.