Özerk Bütçe Ne Demek?

Muhasebe-2

Özerk  Bütçeler:

Özerk  bütçeler, Gerek genel  bütçeden  gerekse  katma  bütçelerden  bağımsız  olarak  yapılan  bütçelere  denilmektedir. Bu bütçeler  yapı  ve  prensip itibarı  ile  özel bütçelere  yaklaşmaktadır.

Özerk bütçeler  modern  maliye  görüşünün  bütçede  bir  yansıması  daha  doğrusu  gerçekleştirme  amaçlarından birisidir. Devletin  ekonomik  ve  sosyal  fonksiyonlarının  gelişmesiyle  devlete  bağlı  çeşitli  iktisadi  işletmeler  çoğalmıştır . Bu işletmeleri  gerek genel  bütçenin  gerekse  katma  bütçenin  sert  ve  katı  uygulama  usulleri  dışında  daha  çok  ticari  usullerle  yeni  piyasa  düzenine  göre  hareket  etmek  zorunluluğu  ortaya çıkarmıştır. Böylece  söz  konusu   işletmelere  genel bütçe veya  katma  bütçeler  dışında  özel  bütçe  prensiplerine  göre  özerk  bütçe  yapma  imkanı sağlanmıştır.

Özerk  bütçelerin  özellikleri  şunlardır;

  • Genel  ve  katma  bütçelerden  ayrı  düzenlenirler.
  • Parlamentonun  onayına  bağlı değildir.
  • M.U.K.  artırma  , eksiltme  ve  sair  masraf kanunlarındaki  formalitelere  bağlı  değillerdir.
  • Sayıştay’ın   denetimini gerektirmezler.

Özerk  bütçeli kuruluşların  iktisadi  niteliği  ağırlık  kazandığından  büyük  çoğunluğunu Kamu  İktisadi  Teşebbüsleri  (K.İ.T.)   meydana getirir.

1- Kamu  İktisadi  Teşebbüsleri   (K.İ.T.)  bütçeleri:

A-İktisadi  Devlet  Teşekkülleri (İDT)

B-Kamu  İktisadi  Kuruluşlarından  (K.İ.K.)  oluşur.

İktisadi Devlet Teşekkülleri  (İ.D.T.)  sermayesinin  yarısından  fazlası  genel  ve  katma  bütçeli  idarelere  ait  bulunan  ve  iktisadi  alanda  ticari  esaslara  göre  faaliyet gösteren  girişimlerdir.

Kamu  İktisadi  Teşebbüslerinin  bütçelerini  incelerken , teşebbüsler  , müesseseler   ve  iştirakler  şeklinde  dört gruptan oluşur.

Teşebbüsler:

İktisadi  alanda  faaliyet  gösteren  ve sermayesinin  yarısından  fazlası  devlete  ait  olan  kuruluşlardır. Özel  hukuk  hükümlerine  tabi  olup  sorumlulukları  sermayeleri  ile   sınırlı  olan  bu  teşekküller  Mali  ve  idari  özerkliğe  sahiptirler.

Müesseseler:

Teşekküllerin  işletmelerini  birleştirerek  meydana  getirdikleri  , sermayesinin  tamamın  devlete  ait   olan  teşekküle   bağlı  ve  tüzel  kişiliğe  sahip  kuruluşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.