Mal, Hizmet ve Yapım işleri nelerdir?

Mal, Hizmet ve Yapım işleri nelerdir? Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Devam

Sözleşme Sonrası İhtarlar Nerden Yapılır?

Soru: Arkadaşlar Bir yükleniciye teslim etmesi gereken malları teslim etmediği için 10 günlük süre vererek ihtar yazısı çektim. Tebligatı Ekap

Devam

Yapım İşi ihalesi…Sözleşme İmzalanmış, Yer Teslimi Yapılmış, Henüz İşe Başlanmamış, Karşılıklı Sözleşme Feshi Yapılabilir mi?

4735 sayılı Kanunda hüküm bulunmamakla birlikte 22.06.2005 tarihinde yapılan değişiklik öncesi Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 48’inci maddesi “yüklenici ile

Devam

Yaklaşık Maliyet ne şekilde belirlenir?

Yaklaşık Maliyet ne şekilde belirlenir? Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması

Devam