Bilgi Edinme/İnsan HaklarıGENEL HUKUK

Bilgi Edinme Başvurusu Ücretli mi? Bilgi Edinme Başvurusu Ne Kadar?

mevzuat-7

ÜCRETLENDİRME

Bilgi edinme isteminden yararlanmak isteyenler için, bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde Bilgi Edinme Kanunu hükümleri uyarınca ücret tahsil edebilir. Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluşun, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebileceği de hükme bağlanmıştır. Konu hakkında 14 Şubat 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı’nın 1 Sıra No’lu Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği’nde belirlenen esaslara göre ücretlendirme işlemi yapılabilir. Yasada başvurunun yapıldığı kurum veya kuruluşa bilgi ve belge için maliyet tutarı adında bir ücret ödeneceği belirtilmiş ise de uygulamada bilgi edinme başvuruları genelde elektronik postayla yapıldığından ve kurum tarafından verilen yanıtlar da aynı yolla iletildiğinden herhangi bir ücret istenmemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.