Gelir/Kurumlar VergisiVERGİ MEVZUATI

Bedelsiz Verilen Hizmetin Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

ceyrek-altin-1

Soru: Bedelsiz verilen hizmetin vergilendirilmesi nasıldır ?

Cevap: Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden           Gelir Vergisi Kanununun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37 nci maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmü yer almış olup; aynı Kanunun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde ise; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:
            1.İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;            2.İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükümlerine yer verilmiştir.            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendinde ise ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde dikkate alınabileceği hüküm altına alınmıştır.            Buna göre, iktisadi ve ticari icaplara uygun olmak kaydıyla, bedel almaksızın verilen hizmetlerle ilgili kaylanılan masrafların ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler kapsamında değerlendirilmesi ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.              Katma Değer Vergisi Ve Vergi Usul Kanunu Yönünden            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;            1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,            4 üncü maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği, hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilecekleri,
            5 inci maddesinde; vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılmasının hizmet sayılacağı,            27 nci maddesinde ise, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu hükme bağlanmıştır.            Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-10) “Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar” başlıklı bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.            Buna göre, şirketler tarafından bedelsiz olarak verilen hizmetler, KDV ye tabi olup, bu hizmete ilişkin düzenlenecek faturada Kanunun 27 nci maddesine göre emsal bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com


Kaynak: MuhasebeTR.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.