LIFE STYLE

AFAD Açılımı Nedir? Afad Ne İşe Yarar?

AFAD Açılımı Nedir?

AFAD; Afet ve acil durum kelimelerinin kısaltmasıdır….

İşte Afad ile ilgili detaylar…..

AFETLER GERÇEKLEŞMEDEN RİSKLERİ AZALTIYORUZ

Ülkemizde meydana gelebilecek her türlü afetten sonra gerçekleştirilecek müdahale çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2014 yılında hazırlandı. Bu çerçevede bir afet sonrasında yerine getirilmesi gereken çalışmalar ile ilgili tüm bakanlık kurum ve kuruluşlar arasındaki görev, yetki ve sorumluluklar belirlendi. TAMP kapsamında 28 adet Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planı 2015 yılında tamamlandı. 2016 yılında ise  81 İl Afet Müdahale Planı ve bu planların eki 26 adet Hizmet Grubu Operasyon Planı hazırlandı.

Afetler konusunda risk azaltma, hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülebilmesini sağlayacak afet yönetimi sistemimizin çatı belgesi  Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı

’nın (TAYSB) geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağını açıklayan bir plan olan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı(TARAP) hazırlıklarına da başlandı. TARAP’ta afet riskleri ele alınırken bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya, aile ve bireye kadar uzanan tüm paydaşlar yönetişim perspektifinde bir araya geliyor.

TARAP’ın uygulamaya geçirilmesi ile afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacak. Böylelikle, daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlanmış olacak .

BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİM SİSTEMİ

Afet ve acil durum süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesi, yönetilmesi ve yöneticilere karar desteği sunulması amacıyla Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) geliştirilmiştir. AYDES, Coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet anında ulusal kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizmalarına sahip bir sistemdir. Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) bilişim altyapısını da oluşturan AYDES, afetin planlama, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin tümünü kapsayacak şekilde çalışmaktadır. Afet süreçlerinin planlanması, iyileştirilmesi, daha hızlı ve etkin yönetilmesi için afet yönetiminde yer alan ilgili Bakanlıklara ve taşra teşkilatımızın kullanımına sunulmuştur.

AYDES 3 ana modülden oluşmaktadır. Olay Komuta Sistemi, sıfırıncı dakikadan itibaren tüm müdahale aşamalarının yönetilmesini sağlar. Mekansal Bilgi Sistemi, afet anında kullanılabilecek tüm coğrafi verilerin AYDES’te toplanarak analizine imkan sağlar. İyileştirme Sistemi, Afet ve acil durumlar sonrasında hayatın en kısa sürede normale dönmesi için hasarın tespiti, acil yardım taleplerin takibi, etüt raporlama sürecinin sistematik hale getirilmesini sağlar.

HER KOŞULDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

1999 yılında yaşanan Marmara Depreminde yaşanan imkansızlıklar ve koordinasyon eksikliği sonucunda üç kurumun birleştirilmesi ile 2009’da Başbakanlığa bağlı AFAD kuruldu.

2011 yılında meydana gelen Van merkez ve Erciş ilçesinde meydana gelen iki büyük deprem sonrasında hızlı müdahele ve etkin koordinasyonla elde edilen sonuç, arama kurtarma hizmetlerinde profesyonel olarak yetiştirilmiş personel, çağın gereklerine uygun modern araç, gereç ve malzeme ile donatılmış ekip ve birliklerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Van Depremi’nde:

0-6. Saatte: 1.000’den fazla personel olay yerine sevk edildi.

0-18 Günde: 13 çadırkent kurulmuş, 75.000 çadır dağıtıldı.

39. Günde: Afet konutlarının inşaatı başladı.

1. Yılında: 15.341 konut teslim edildi.

Arama kurtarma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında 2012 öncesi 353 olan araç envanteri, 101 adet orta, 115 adet hafif, 21 adet ise ağır tonajlı arama kurtarma aracı; 18 adet arazi aracı, 103 adet 8*8 amfibik araç,  23 adet mobil koordinasyon aracı ve 20 adet haberleşme aracı olmak üzere toplam 401 özel dizayn araç envantere katıldı ve araç sayısı toplamda 754’e çıkarıldı.

Özel olarak tasarlanan araçlar arama kurtarma mal ve malzemesi ile donatılarak il ve birlik müdürlüklerimize gönderildi.

Türkiye, deprem, sel, heyelan gibi afetlerin her an yaşanabileceği bir ülkedir. Afet ve acil durum hallerinde barınma ihtiyacının hızlıca karşılanması için çadır stoku artırıldı. Stoklardaki Türk aile tipine uygun çadır sayısı yaklaşık 100 bine ulaştırıldı. Yeni kurulan AFAD lojistik depolarında ve Kızılay depolarında bulunan çadırlar, muhtemel bir afette en kısa sürede afetzedelere ulaştırılacak şekilde hazır tutuluyor.

DÜNYANIN VİCDANI OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Ülkemiz, yardım bekleyen değil, “yardım beklenen” ülke olmuştur. Son dönemde; sel, kıtlık, kuraklık, yangın, iç karışıklık gibi nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan 5 kıtada son 6 yılda 50’yi aşkın ülkeye insani yardımda bulunduk. Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Bu alanda dünyada en başarılı ve öncü ülkeler arasına girmiş bulunmaktayız.

Zor durumdaki insanlara ve insanlığa umut olan Türkiye, Kalkınma İnisiyatifleri adlı kuruluşun açıkladığı Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu’na göre geçen yıl 6 milyar dolar yardım yaparak 6,3 milyar dolar yardım yapan ABD’nin ardından en çok insani yardım yapan ikinci ülke olduk.

Mili gelirimizin yüzde 0,75’ini insani yardıma ayırarak, bir kez daha, “Dünya’nın En Cömert Ülkesi” olduk. 2013, 2014 ve 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre de, üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü; geçen yıl ise ikinci ülke olduk.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği 6 milyar dolar insani yardım, geçen yıl dünyada yapılan yardımın %22’sini oluşturdu.

Uluslararası alanda işbirlikleri

2014’te, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Donör Destek Grubu’nun bir üyesi olarak, dünyada insani yardım stratejisinin yönlendirilmesinde söz sahibi olduk.

2015’te ise Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’nın bir üyesi olduk.

2017’de Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu (EFDRR)  Başkanlığını iki yıllığına devraldık.

22-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Bosna Hersek’te düzenlenen Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi (DPPI SEE) 35. Bölgesel toplantısında ülkemiz 2018 yılı dönem Başkanlığı görevini devraldı.

İnsani yardım alanında vites yükseltmemiz tarihteki ilk Dünya İnsani Zirvesi’nin 2016’da İstanbul’da düzenlenmesini sağladı.

Ülkemiz 2018 yılında Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı Danışma Kurulu Başkanlığını devralacak.

One thought on “AFAD Açılımı Nedir? Afad Ne İşe Yarar?

  • Dominique Burdin

    Bu rapor büyük bir saka, üç gün esnasinda depremzede yardim beklediler!

    Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.