Devlet MuhasebesiGÜNCEL HABERLERMALİYE MEVZUATIÖne Çıkan Haberler

2024 Değerli Kağıt Bedelleri Ne Kadar? Ehliyet, Evlenme Cüzdanı Bedelleri

 

2024 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayınlanan tebliğ ile zamlanmıştır…

Zamlı fiyatlar aşağıda gösterilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 86)

DEĞERLİ KAĞITLAR

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3- (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2023 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 30/12/2022 tarihli ve 32059 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

2024 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri:

Değerli kağıtların yeni yıldaki satış bedelleri belli oldu

Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira,

protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira,

pasaport bedeli 790 lira,

ikamet izni bedeli 565 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira,

kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 260 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli 705 lira olurken

sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira,

motorlu araç tescil belgesi 885 lira,

iş makinesi tescil belgesi 740 lira,

banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira,

mavi kart 130 lira,

yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

 

28 Aralık 2023 Perşembe

 

Buna göre 2024 yılı için belirlenen değerli kağıt bedelleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.