İhalede Bilanço ve Gelir Tablosunda Mali Müşavir Kaşesi

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI I-GİRİŞ İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe sahip olması ve sahip olunan mali yeterliğin sunulacak belgelerle ispatlanması gerekmektedir. Bunu ispatlayacak belgeler ise bilanço, gelir tablosu ve bankalardan alınacak mali More...

by admin | Yayınlanmış 1 saat Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

İsteklilerin Sunduğu Bilançonun Yanıltıcı Olduğu İddiası ve Değerlendirilmesi

İsteklilerin Sunduğu Bilançonun Yanıltıcı Olduğu İddiası ve Değerlendirilmesi Toplantı No : 2015/002 Gündem No : 4 Karar Tarihi : 07.01.2015 Karar No : 2015/UH.II-8 Şikayetçi: Saft More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

İşletme Kayıt Belgesinin Geçersiz Olmasının İhale Sonucuna Etkisi

    İşletmenin ihale için sunmuş olduğu, işletme kayıt belgesinin geçersiz olmasının ihale sonucuna etkisi konusunda KİK kararı aşağıda sunulmuştur……   Toplantı No : More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Konsolide Bilanço İhalede Dikkate Alınır mı?

  Konsolide Bilanço İhalede Dikkate Alınır mı? Konsolide halde sunulan mali tabloların ihalede dikkate alınıp alınmayacağına dair Kamu İhale Kurulu kararı aşağıda sunulmuştur. konsolide bilanço, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Ekap Nedir? Ekap Ne İşe Yarar?

ELEKTRİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) UYGULAMAYA GEÇTİ I-GİRİŞ Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) uygulama tebliği, 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Hizmet Alım İhalelerinde Benzer İş Nedir?

HİZMET ALİM İHALELERİNDE BENZER İŞ UYGULAMASI I-GİRİŞ Kamu kurumları tarafından açılan ihalelerde, belirleceyici unsurlardan biri, ihaleye katılan firmanın, ihale konusu işe benzer işleri daha More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Projeyi Hazırlayan Firma, Aynı İdarenin İmalat İhalesine Girebilir mi (Kik Kararı)

Toplantı No : 2016/019 Gündem No : 28 Karar Tarihi : 16.03.2016 Karar No : 2016/UY.III-785 Şikayetçi: Enmon Enerji Montaş İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. İhaleyi Yapan Daire: Türkiye More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde bulunan diğer bir istekliye verilmesi gizlilik ilkesine aykırı mıdır?

Kararın Özü ***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-2241 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Bulunması Gereken Unsurlar

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 68 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.II-647 Şikayetçi: Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Tic.Ltd.Şti. İhaleyi Yapan Daire: İett İşletmeleri More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Yeni Kamu İhale Kanunu Taslak Metni

TASLAK ÇALIŞMA Tanımlar Madde 4– (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Aday: Belli istekliler arasında ihale, ilanlı pazarlık, rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usullerinde yeterliğe başvuran More...