GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Teminatının Hesaplanması

Muhasebe-7

İhale Teminatının Hesaplanması
 Teminat: Bir işin yapılmasının üstlenilmesini, gerçekleşecek bir alacağının veya geri almak üzere verilen değerlerin karşılığını temin gayesi ile, sözleşme gereği olarak alınan değerleridir.
   Geçici ve kesin teminat olmak üzere iki çeşit teminat söz konusudur.
   a. Geçici Teminat: İhaleye katılacak isteklilerden, teklif edilen bedelin %3 olarak alınan teminattır. Nitekim 4734 sayılı yasanın 33. maddesinde İhaleye katılanların İhalelerde, teklif edilen bedelin %3’nden az olmamak üzere, geçici teminat yatırmaları zorunludur. 
 

Örnek. Teklif bedeli 1.000.000. YTL olan bir işin geçici teminatı
G.T = 1.000.000.x3/100
G.T = 30.000. YTL olacaktır.
Geçici teminat ihale kazanılıp, kesin teminat yatırılıp, sözleşme yapılmasından sonra iade edilir.
b. Kesin Teminat: Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmadan önce üzerinde ihale kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında alınan teminata kedin teminat denir.

7
Örnek: İhale Bedeli 1.000.000. YTL bir işin kesin teminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

         Kesin Teminat     = İ.B x 6/100
                    = 1.000.000. x 6/100
                    = 60.000.000. YTL olarak bulunur.
   Kamu ihalelerinde Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler ise şunlardır;

1. Tedavüldeki Türk Parası.
2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
3. Bankalar Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Bu senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden sayış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.,
4. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.