GÜNCEL HABERLERVERGİ MEVZUATIVergi Usul Kanunu

Vergi Dairesi Yetki Alanı Nedir? Bağlı Olunan Vergi Dairesi…..

 

Vergi Dairelerinin Yetki Alanı

Vergi dairelerinin yetki alanı, kurulduğu ilçenin idari sınırları ile çevrelenir. Birden çok vergi dairesi kurulmuş olan il ve ilçe merkezlerinde yetki alanı sınırları Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Mükelleflerin vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairelerine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Ancak, Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgah adresleri ile ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi dairelerini ve vergi dairelerinin yetki alanını belirlemeye yetkilidir.

Birden çok vergi dairesi kurulan il ve ilçe merkezlerinde işyeri ya da ikametgahları bağlı olduğu vergi dairesinin yetki alanı dışında bulunan mükelleflere ilişkin kovuşturma, yoklama, tebliğ gibi işlemlerin, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince veya mükellefin iş yahut ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesince yürütülmesine Maliye Bakanlığınca karar verilir.

İl ve ilçe merkezlerinde iş hacmi dikkate alınarak birden çok vergi dairesi kurulması halinde, bunların iştigal konuları Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Mükelleflerin Bağlı Olacağı Vergi Dairesi Hangisidir?

Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Ancak Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.

Yukarıdaki yetki uyarınca Maliye Bakanlığınca yapılan belirlemeler çerçevesinde mükellefler hangi vergi dairesine bağlı olduğunu aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tayin edebilirler:

Kurumlar Vergisi Mükelleflerininin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi. 

Kurumlar vergisinde tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerde tarha yetkili vergi dairesi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesidir. Ancak İstanbul’da “Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mükellefi” olarak tayin edilen mükellefler için söz konusu kural geçerli değildir. Bu mükellefler İstanbul’un hangi ilçesinde olursa olsun, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefidirler.

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Gelir vergisinde, mükellefin kanuni ikametgahının, bulunduğu yer vergi dairesidir.

ANCAK;
1- Maliye Bakanlığına tanınan yetki uyarınca; bütün il ve ilçelerde bulunan gelir vergisi mükelleflerinin işyerinin veya işyeri merkezinin bulunduğu,

2- Gelirleri; sadece zirai kazanç, ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan veya bunların bir kaçından veyahut tamamından ibaret olan mükellefler ile belli bir işyeri bulunmaksızın çalışan ticaret ve serbest meslek erbabının ikametgahının bulunduğu

yerde tarha yetkili vergi dairesidir.

Bağlı Olacağım Vergi Dairesini Nasıl Öğrenirim?

Kurumlar vergisi mükellefi iseniz kanuni veya iş merkezinizin bulunduğu adresin hangi vergi dairesinin yetki alınana girdiğini öğrenmeniz gerekir. Bulunduğunuz ilçede tek vergi dairesi varsa sorun yoktur. O vergi dairesinin mükellefisinizdir.

Gelir vergisi mükellefleri için gelirleri; sadece zirai kazanç, ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan veya bunların bir kaçından veyahut tamamından ibaret olan mükellefler ile belli bir işyeri bulunmaksızın çalışan ticaret ve serbest meslek erbabının bağlı olacağı vergi dairesi ikametgahının bulunduğu yerde tarha yetkili vergi dairesidir. Diğer gelir vergisi mükelleflerinin bağlı olacağı vergi dairesi ise işyeri merkezinin bulunduğu vergi dairesidir. 

Ancak büyükşehirlerde birden fazla vergi dairesi bulunabilmektedir. Bu durumda ilgili ildeki Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlığın internet sitesinden vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu bölgeleri öğrenmeniz gerekir. Böylece hangi vergi dairesinin mükellefi olacağınızı tayin edersiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.