GENEL HUKUKMahkeme Usul Kanunları

Temyiz Yolu Nedir?

mevzuat-19

Temyiz Yolu

Temyiz, ilk derece mahkemesinin kararlarına karşı bir üst mahkemeye başvurmaktır. Temyiz incelemesini yapacak mahkemeyle ilk derece mahkemesi aynı olamaz. Ulusal Hukukumuzda temyiz mercileri Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesidir.

AİHM’in yerleşmiş içtihadına göre, sözleşmeci devletler temyiz yada istinaf mahkemesi kurmak zorunda değildir fakat sözleşmeci devlet bu mahkemeleri kurma yoluna gitmişse, iç hukuk yollarını tüketmiş sayılmak için bu yollara da başvurmak gerecektir.[21] Türk Hukukunda temyiz yolu mevcut olduğundan başvuru için temyiz yolunun kullanılmış olması gerekir.

kaynak:baltaci.av.tr

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.