nakit sıkıntısı

Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Nakit Sıkıntısı Bulunan Döner Sermaye Saymanlıklarında Ödemelerde Öncelik Sırası Hk. Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.MGM.0.23/ 115-2277                                                        18/02/2009 Konu : Nakit Sıkıntısı Bulunan Döner Sermaye    Saymanlıklarında

Read More