Engelli personelin, İstanbul B.Ş.Belediyesi sınırları içinde yol bedeli alınmayacağı ileri sürülerek,açıklama yapılabilir mi?

  Kararın Özü Hal böyle iken, başvuru sahibinin iddiasında belirttiği ve yukarıda ilgili hükümleri aktarılan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları

Devam

Ortak İhale Genelgesi Yayınlandı

Ortak İhale Genelgesi Ortak İhale Genelgesi Maliye Bakanlığınca yayınlandı… Birden Fazla İdarenin Ortak İhtiyaçları İçin İhale Yapılması 97/A.1. Birden fazla

Devam

İhale Teklifinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Nelerdir…Kik Kararı

  Kanunun 30′ uncu maddesinde teklif mektubu nun taşıması gereken hususlara yer verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması Madde 30- Teklif

Devam

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik (29.11.2016)

29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Devam