hastane

Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Üniversite Hastanelerinin (Vakıf Üniversiteleri Hariç) Tedavi Alacaklarının Terkinine İlişkin Genel Yazı-1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı   : B.07.0.MGM.0.20-320-7/19339                                                                     19/12/2008 Konu : İlgi       : 09/06/2008 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20/320-7/8460 sayılı

Read More