LIFE STYLE

Klasik Müzik Nedir? Ünlü Besteciler Kimlerdir?

klasik müzik nedir kısa

Klasik Müzik Nedir?

Klasik müzik nedir tarihçesi, klasik müzik nerede doğmuştur, klasik müzik hakkında bilinmesi gerekenler, klasik müzik çalgıları, klasik müzik türleri, klasik müziğin özellikleri maddeler halinde konuları ile ilgili detaylar haberimizde..

Klasik müzik yapısı gereği diğer müziklerden tamamen ayrılmış, halk müziklerinden büyük farklılıklar gösteren elit bir tabakaya atfedilen müzik türüdür. Klasik müzik dinleyicilerinin seçkin halk kitleleri olduğu görüşü birçok kesim tarafından kabul edilmektedir. Avrupa’da tohumları atılmış klasik müzik, bütün dünya tarafından benimsense de eser üretim oranı ve yaygınlığı bakımından Avrupa hala klasik müziğin merkezi olarak kabul edilir. 1700’lerin başından 1900’lerin başına kadar olan dönemde üretilen eserlerin klasik müzik sayıldığı literatürlere geçmiş olmasına rağmen, hala klasik formatta müzikler bestelenmektedir. Kısaca, birçok enstrümanın bir arada çalındığı çok sesli ve sözsüz müziğe verilen isim olarak tanımlanabilir.

klasik müzik nedir kısa bilgi

Klasik müzik dört döneme ayırılır; bunlar sırasıyla Rönesans Dönemi (1450 – 1600), Barok Dönem (1600 – 1750), Klasik Dönem (1750 – 1820), Romantik Dönem (1820 – 1900), ve Modern Dönem (20. Yüzyıldan Günümüze) olarak adlandırılırlar. Bu döneme damga vurmuş ünlü sanatçıları saymak gerekirse; Rönesans Döneminde,  Gesualdo, Ockeghem , Dufay; Barok Dönemde, Vivaldi, Bach, Corelli, Handel; Klasik Dönemde, Mozart, Haydn, Clementi; Romantik Dönemde, ilk dönem romantikleri, Beethowen, Schubert, Weber, Rossini, orta dönem romantikleri, Chopin, Brahms, Verdi, Wagner, Liszt, Paganini, geç dönem romantikleri, Çaykovski, Karsakov, Grieg; Modern Dönemde ise, romantik akımı sürdürenler, Mahler, Rahmaninov, Strauss ve modern besteciler Ravel, Stravinski, Debussy, Prokofyev gösterilebilir.

Ülkemizde klasik müziğin benimsenmesi Modern Döneme rastlar ve Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Cemal Reşit Rey gibi sanatçılar bu dönemde yetişmiştir. Klasik müzik başlangıcından günümüze geçirdiği her evrede bir gelişim göstermiştir. Rönesans döneminde kilise ve kilise çevrelerinde gelişmeye başlayan klasik müzikte ilk kez çok seslilik hâkim olmuştur. Barok dönemde, klavsenin ön plana çıkmasıyla birlikte, daha süslü eserlere yer verilmiştir. Konçerto ve süit besteleri yaygınlaşırken, ayrıntı müziğin içerisine girmiş ve vokal performanslar yanında enstrümantal müzik gelişim göstermiştir. Ayrıca Opera sanatının filizlendiği dönem olarak Barok Dönem gösterilebilir. Günümüzde kullanılan pek çok müzik terimi barok dönemde ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Klasik döneme gelindiğinde, yoğun süslemelerle ağırlaştırılmış müzikte yeni ve daha sade bir üsluba geçiş yapıldığı görülür. Piyano bu dönemde icat edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Orkestralarda klavyeli çalgı zorunluluğuna son verilirken,  piyano bu dönemin öne çıkan çalgısı olmuştur. Romantik dönemse, klasik dönemin bir ileriye götürülüp tamamen özgürleşmenin sağlandığı dönem olarak görülebilir. Klasik müzik, kilisenin ve saray çevrelerinin otoritesinden sıyırılıp yeni ve özgür alana kavuşmuş, kalıplar yıkılmış ve müzik sıkıştırıldığı düzenden çıkmıştır. Modern dönem, içerisinde romantizm akımını sürdürenler kadar, yepyeni bir müzik türünü klasik müziğin içine karıştıranlar da vardır.

klasik müzik nedir özet

Klasik Müzik çalgıları üç başlık altında toplanır. Bunlar, Üflemeli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar ve Yaylı Çalgılardır. Üflemeli çalgılar da kendi içerisinde ikiye ayrılırlar, bakır ve tahta üflemeli çalgılar. Üflemeli çalgılar, Flüt, Obua, Trompet, Trombon, Korno, Klarnet, Tuba, Kormen’dir.  Vurmalı Çalgılar, Tef, Zil, Timpani, Kastanyet, Çıngırak, Trampet, Üçgen’dir ve orkestranın en arkasında yer alırlar. Yaylı Çalgılar, Keman, Kontrbas, Çello, Viyola, Klavsendir ve bir orkestranın en önemli unsurlarıdırlar.

KLASİK MÜZİK NEDİR? TARİHÇESİ, KLASİK MÜZİK NEREDE DOĞMUŞTUR?

Günümüzde geniş bir hayran kitlesine sahip olan klasik müzik, Batı Avrupa’da başlamış olup günümüzde de Avrupa müziği olarak tanınmaktadır. Klasik müzik kilisede başlamış ve gelişmiştir.

Klasik müzik ilk olarak Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Barok dönemde Bach ve Vivaldi ile kimlik bulmuştur. Klasik müzikte en ünlü bestekarlar bu dönemde yaşamıştır. Romantik dönem ile birlikte kiliseden çıkmı ve bütün dünyaya yayılmıştır.

klasik müzik nedir vikipedi

KLASİK MÜZİĞİN ÖZELLİKLER MADDELER HALİNDE

 • Sanat yapıtı olarak değerlendirilir,
 • Klasik müzik çok seslidir,
 • Disiplinli bir müzik alanıdır,
 • Dinleyiciler üzerinde olumlu duygular hissettirir,
 • Klasik müziğin en önemli parçaları; orkestra ve enstrümanlardır,
 • Duygular ön plandadır.

klasik müzik nedir tarihçesi

KLASİK MÜZİK TÜRLERİ

Opera

Yazılı metinlerin müzikle bestelenmesidir. Dans, kostüm, dekor vb. görsel öğelerle desteklenir ve İtalya’dan dünyaya yayılmıştır.

Senfoni

Uzun müzik yapıtlarıdır ve dört ya da daha fazla bölümden meydana gelir, orkestralar ya da korolar için bestelenir.

Sonat

Solo çalgılar ile üç ya da dört bölüm halinde olup, bir – iki çalgı için bestelenen müziktir.

Oda Müziği

Küçük müzik yapıtlarıdır.

KLASİK MÜZİK ÇALGILARI

Klasik müzik eserleri yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgıların çoğunu kullanır.

Yaylı çalgılar;
Keman, viyola, çello, klavsen, bastır.

Üflemeli çalgılar; Flüt, torna, trompet, klarnettir.

Vurmalı çalgılar; Trampet, zil, çıngırak, teftir.

Ünlü Besteciler Kimlerdir?

 1. Frederic Chopin (1810-1849) …
 2. Johann Sebastian Bach (1685 -1750) …
 3. Sergei Rachmaninov (1873 -1943) …
 4. Johannes Brahms (1833-1897) …
 5. Sergei Sergeyevich Prokofiev (1891-1953) …
 6. Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ünlü Besteciler ve En Beğenilen Eserleri

klasik müzik nedir kısa bilgi ödev

1) Johann Sebastian Bach:

1685 tarihi, Bach, Alman besteci, müzisyen ve bir org oldu. 51 yaşında Augustus III onun üzerine “Kraliyet saray bestecisi” ünvanını haiz. Onun sağlık ve vizyon onun daha sonraki yıllarda başarısız oldu ve 1750 yılında öldü. Yaptığı besteleri dahil

 1. Yıldız savaşları
 2. Brandenburg konçertoları
 3. İki tutkunun
 4. B kütle küçük
 5. Goldberg Varyasyonları
 6. Goldberg Varyasyonları
 7. Buluşlar ve Sinfonias
 8. Dans suites
 9. Overture Fransız tarzı
 10. İtalyan Konçertosu

klasik muzik nedir

2) Wolfgang Amadeus Mozart:

Çok yönlü bir besteci Mozart 1756 ve oluşan 600’den fazla eserlerinde Salzburg’da doğdu. Onun müzik Klasik stili bir güzel örneği duruyor. Erken ölümüne sebebiyet veren birçok efsane için gizemli bir durumdu. En beğenilen eserleri bazılarıdır.

 1. Yıldız savaşları
 2. Küçük bir Piyano sonatı
 3. Paris Senfoni
 4. Sihirli Flüt
 5. K. 595 B-Flat
 6. Klarnet Konçertosu K. 622
 7. K. 614 E-Flat
 8. Motet Ave verum corpus K. 618
 9. Bitmemiş Requiem K. 626
 10. Motet Exsultate, jubilate, K. 165

klasik müzik nedir sanatçıları kimlerdir

3) Ludwig van Beethoven:

Beethoven tüm zamanların en ünlü ve etkili besteciler olarak kabul edilir. 1770 yılında ve tamamen sağır döndü onun hayatının son on yılda dünyaya geldi ancak en hayranlık duyulan tüm eserleri oluşur. Beethoven’ın en ünlü kompozisyon kariyer çalışmaları

 1. Birinci ve ikinci Senfoni
 2. Opus 18
 3. Pathetique sonatı
 4. Üçlü Konçertosu
 5. Keman Konçertosu
 6. Ay ışığı
 7. Waldstein
 8. Açıklar
 9. Kreutzer

klasik müzik nedir kısaca

4) Richard Wagner:

Bir Alman besteci, tiyatro yönetmeni ve bir iletken, Richard Wagner’in Tristan ve Isolde modern müzik başlangıcı sayılır. 1813 doğdu ve Royal Sakson mahkeme iletken Dresden’de yaşarken atandı. O aşağıdaki operalar yazdı

 1. Die feen
 2. Das Liebesverbot
 3. Der Fliegende Hollander
 4. Der Fliegende Hollander
 5. Tannhauser
 6. Hochzeit ölmek
 7. Leubald
 8. Lohengrin
 9. Wesendonck Lieder

Classical Music

5) Joseph Haydn:

Joseph Hayden 1732 doğdu ve bir mahkeme müzisyen olarak kariyer hayatı Basel’de Esterhazy ailesi için Avusturyalı besteci. O Michael Haydn ve Johann Evangelist Haydn, Mozart’ın iyi bir dostu ve Beethoven öğretmeni kardeşiydi. Kutlama erken eserleri

 1. Oluşturma
 2. Mevsim
 3. Trompet Konçertosu
 4. Beşte
 5. İmparator
 6. Sunrise
 7. Gott erhalte Franz den Kaiser
 8. Harmoniemesse
 9. L’anima del filosofo

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

6) Johannes Brahms:

Johannes Brahms 1833 yılında doğdu ve hangi nedeniyle tahrip ve diğer birçok uzlaşmaz bir mükemmeliyetçi yayımlanmamış. A Alman Requiem onu tamamlamak için yeterli güven verdi onun prömiyeri sonra popülerlik kazandı

 1. Rinalda
 2. Klarnet Trio, Op. 114
 3. Klarnet Quintet, Op. 115
 4. Klarnet sonat, Op. 120
 5. Dört ciddi şarkı
 6. Onbir Koral prelüd
 7. Piyano parcasi, opp 116-119
 8. İlk yaylı çalgılar dörtlüsü
 9. Üçüncü piyano dörtlüsü

klasik müzik bestecileri

7) Franz Schubert:

Üretken bir Avusturyalı besteci Franz Schubert 1797 yılında doğdu ama 31 yaşı çok genç öldü ve kime o çok takdir Beethoven yanına gömüldü. Bu yetenekli besteci olan eser içerir haraç birçok çok beğenilen müzisyenler tarafından ödenen

 1. A-Flat kitle büyük
 2. Senfoni B-küçük
 3. Fierrabras
 4. Schone Mullerin die
 5. Winterreise
 6. Bir küçük Sonata
 7. F büyük sekizli
 8. Yola a la hongroise
 9. Bir küçük yaylı çalgılar dörtlüsü

klasik müzik makamı

8) Robert Schumann:

Robert Schumann kim çoğunlukla romantik çağın en büyük besteciler saygıyla anılmaktadır Alman besteci. Ölümüne kadar yaş 46 Schumann yorulmadan çalıştı ve tutkuyla bazı en iyi kompozisyon oluşturmak için. Tabi are onun en ünlü arasında.

 1. Kinderszenen
 2. Albüm kürk die Jugend
 3. Blumenstuck
 4. Sonat
 5. Albumbaltter
 6. Carnaval
 7. Fantasiestucke
 8. Davidsbundlertanze
 9. Kreisleriana

klasik müzik mozart

9) Georg Friedrich Handel:

40’tan fazla operaları onun ömrü Handel oratoryo, marşlar ve organ konçertoları için bilinen oluşur. Ancak, o asla bir İtalyan sersem başarısını sonra Mesih ile gerçekleştirdi. Barok döneminin en ünlü eseri vardır

 1. İskender’in bayram
 2. Su müzik
 3. Kraliyet Fireworks için müzik
 4. Taç giyme töreni marşlar
 5. Zadok rahip
 6. Rinaldo
 7. Lascia ch’io pianga
 8. Ultrecht Te Deum ve Jubilate
 9. Amadigi di Gaula

klasik müzik eba

10) Pyotr İlyiç Çaykovski:

Çünkü onlar onun müzik tarafından Batı etkisi kusurlu iddia bir Rus besteci rağmen Çaykovski asla Ruslar arasında tanıma kazandı. Yine de onun büyük işler ve besteleri aşağıdaki gibi dünyanın her yerinden tiyatro müzik için kullanılmaya devam.

 1. Voyevoda
 2. Undina
 3. Oprichnik
 4. Vakula demirci
 5. Rokoko Tema varyasyonları
 6. Kuğu Gölü
 7. Eugene Onegin
 8. Cherevichki
 9. Fındıkkıran

klasik müzik sanatçıları

11) Felix Mendelssohn Bartholdy:

Mandelssohn bugün romantik dönemin en popüler besteciler kabul edilmektedir. O artık müzik Üniversitesi ve tiyatro Leipzig Leipzig Konservatuarı kurdu. O ünlü filozof Moses Mendelssohn torunudur, en iyi bilinen eserleri şunlardır

 1. Sözcükler olmadan şarkıları
 2. Dize sekizli
 3. Bir yaz gecesi rüyası overture
 4. Hebrides Overture
 5. Overture Ruy Blas için
 6. Beiden Neffen die
 7. Heimkehr en düşük aud der Fremde die
 8. Hochzeit des Camacho ölmek
 9. Nibelung destan

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

12) Antonin Dvorak:

1841 yılında doğdu bir Çek besteci Dvorak. Prag Konservatuarı’nda profesörüydü. En başarılı oda müziği eserleri Dumky Trio, Milli Konservatuvarı Müzik Amerika New York’taki Direktörü olmak için ABD’ye hareket olanak sağlamıştır. Aşağıdakiler için bilinir.

 1. Stabat Mater
 2. Hareketli beste
 3. Şarkı annem öğretti
 4. Rusalka
 5. Yeni Dünya’dan
 6. Viyolonsel Konçertosu
 7. Amerikan yaylı çalgılar dörtlüsü
 8. Yedinci Senfoni
 9. Slav dansları

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

13) Franz Liszt:

Liszt çok iyi bir piyanist olarak gelişmiş ve teknik bilgisi yaptığı gün önde olan bir Macar besteci. Onun birçok miraslar arasında senfonik şiirler ya da bunların yaptığı katkıları kendi buluşu olduğunu. Ünlü piyanist, ancak o da aşağıdaki inşaat için tanındı.

 1. Angiolin dal biondo crin
 2. Buch der Lieder
 3. Ich mochte hingehn
 4. Beşikten mezara
 5. Üzgün keşiş
 6. Dissonances
 7. Vila d’Este çeşmeler
 8. Maximilian anısına cenaze marşı
 9. Csardas ürkütücü

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

14) 14) Frederic Chopin:

Chopin romantik dönemin virtüözü piyanist bilinir ama daha samimi salon ortamı tercih etti. Her ne kadar Polonya 1810 yılında tarihi 25 yaşında Fransız vatandaşlığı elde. Yaptığı besteleri büyük bir çoğunluğu vardı hangi da katmak solo piyano için

 1. Sonat
 2. Mazurka
 3. Vals
 4. Nocturn
 5. Polonaises
 6. Etüdler
 7. İmpromptus
 8. Scherzos
 9. Prelüd

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

15) Igor Stravinsky:

Stravinsky bir besteci, piyanist ve 1954 yılında Royal Filarmoni Derneği altın madalya verildi bir iletken oldu. Yaşam boyu başarı ölümünden sonra da dahil olmak üzere birçok Grammy Ödülü kazandı. O son derece kariyer hayatı boyunca katkıda bulunmuştur. Bazı dikkate değer eserler

 1. Faun ve çoban
 2. Scherzo fantastique
 3. Feu d’artifice
 4. Firebird
 5. Petrushka
 6. Renard
 7. Komisyon’ın ilerleme
 8. Settet
 9. Α Sacrum

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

16) Giuseppe Verdi:

Verdi Opera İtalyan besteci. Onun halefleri için onun müzikal etkisi sınırlı oldu. Ancak, üç İtalyan konservatuarlar onun adı ve onun Opera kez dünya çapında hazırlanır. Her ne kadar birçok çağdaş eleştirmenler tarafından onaylanmamış aşağıdaki onun Opera halk takip edilmektedir.

 1. Nabucco
 2. Aida
 3. Ölülerin ruhu için dua
 4. Otello
 5. Falstaff
 6. Rigoletto
 7. Il trovatore
 8. La traviata
 9. Oberto

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

17) Gustav Mahler:

Mahler kim 19 ve 20. yüzyıl stilleri müzik Avusturya-Alman geleneksel ve modernizm arasında köprü Avusturyalı besteci. New York Filarmoni ve New York Metropolitan Opera Direktörü olarak son birkaç yılını geçirdi. Eserleri onun son yıllarda önemli bazı hangi are:

 1. Dokuzuncu ve onuncu Senfoni
 2. Ruckert şarkıları
 3. Kindertotenliender
 4. Lieder eines fahrenden Gasellen şarkı döngüsü
 5. Wunderhorn
 6. Das Klagende yalan
 7. Das Knaben Wunderhorn
 8. Dalibor
 9. Lieder und Gesange

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

18) Sergei S. Prokofiew:

Prokofiew bir Rus besteci, piyanist ve altı Stalin ödüller ve ölümünden sonra verilmişti Lenin Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül alıcı iletken oldu. Kariyer hayatı boyunca Prokofiew onu 20. yüzyılın büyük bir besteci yapılan aşağıdaki eserlerini üretti.

 1. Üç portakal için sevgisinden Mart
 2. Teğmen Kije Süiti
 3. Bale Romeo ve Juliet
 4. Peter ve kurt
 5. İskit Süiti
 6. Kumarbaz
 7. Ateşli melek
 8. Yedi, yedi vardır
 9. Sinfonietta

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

19) Dmitri Shostakovich:

Shostakovich, Rus besteci ve Sovyetler Birliği’nin hükümeti ile fırtınalı bir ilişki vardı tanınmış bir piyanist 20 oldu. Birçok ödül ona Lenin ve Stalin ödüller dahil olmak üzere haiz. Onun çalışmaları olarak gibi başyapıtları arasında

 1. Burun
 2. Yeni Babil
 3. Leydi Macbeth Mtsensk bölgesinin
 4. Fin Temalar paketi
 5. Yahudi Folk şiir
 6. Yahudi Folk şiir
 7. Viola Sonata
 8. Kumarbaz
 9. Prologue bir Opera “Orango”

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

20) Richard Strauss:

Strauss, Alman besteci, kendi alanında 20 1 yarım aracılığıyla yaşamı boyunca en iyiydi. 1864’te tarihi, bu besteci operaları olan bazı tartışmalı kabul edildi ve bazı diğerleri müstehcen eserlerinde bilinir. Onun diğer ünlü Opera bazılarıdır.

 1. Der Rosenkavalier
 2. Salome
 3. Lieder
 4. Don Juan
 5. Ölüm ve başkalaşım
 6. Till Eulenspiegel’ın neşeli Pranks
 7. Sprach Zerdüşt
 8. Ein Heldenleben
 9. Symphonia Domestica

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

21) Hector Berlioz:

Berlioz 1803 yılında doğdu ve bir Fransız besteci onun besteleri Symphonie fanatastique ve Grande messe des morts olan ana katkısı oldu. O halk yaşamı boyunca, ancak, aşağıdaki eserleri kabul onun doğum Schubertiade sırasında kabul edilmedi.

 1. La damnation de Faust
 2. “Symphonie dramatique” Romeo et Juliette
 3. Harold en Italie
 4. Le Corsaire
 5. Le Carnaval romain
 6. Oratoryo enfance du Christ
 7. Te Deum
 8. Frande messe des morts
 9. Benvenuto Cellini

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

22) Claude Debussy:

Debussy izlenimci müzik ile ilişkili olan bir Fransız besteci. Onun klasik ile ünü yayılana ve orijinal parça Prelude l’apres-MIDI d’un faune aradı. Aşağıdaki eserlerini kariyer hayatı boyunca onu onun döneminde önde gelen bestecileri kuruldu.

 1. Deux Arabesk
 2. Suite bergamasque
 3. Clair de Lune
 4. Pelléas et Melisande
 5. La mer
 6. Le piyano dökün
 7. Reflets dans l’eau
 8. Estampes
 9. Çocuk Köşesi

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

23) Giacomo Puccini:

Puccini operaları evrensel standartlar. O eserleri verismo tarzı geliştiren İtalyan besteci. ABD’li şarkıcı ve yönetmen Harry Dunstan Puccini araştırmalar Amerikan Merkezi 2004 yılında kurulmuştur. En ünlü eserleri şunlardır:

 1. Messa di Gloria
 2. Le villus
 3. Edgar
 4. Manon Lescaut (Puccini)
 5. La boheme
 6. Tosca
 7. Tosca
 8. Tosca
 9. La rondine

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

24) Giovanni Pierluigi da Palestrina:

O Palestrina Efsaneye göre kutsal müzik, bir İtalyan besteci olarak kabul ‘Kurtarıcı Kilisesi müzik’ olmak. 1525 tarihi Roma’nın hayatının en geçirdim. 105 kitleler, 68 offertories ve 140 madrigallerini oluşur. Bazı önemli eserleri şunlardır:

 1. Missa Papae Marcelli
 2. Doktor bonus
 3. Ave Maria
 4. Ey Domine Jesu Christe
 5. Sal es Petrus
 6. Ave Maria, gratia plena
 7. Nunc dimittis servum tuum
 8. Aurea luce
 9. De profundis

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

25) Anton Bruckner:

“Yarım keriz, yarı Tanrı” diğer müzikal radikaller olarak kabul, Bruckner büyük ölçüde sonraki besteciler tarafından takdir edilen biri bir Avusturyalı besteci yapıldı. Naziler kuvvetle onun müzik onayladı. Aşağıdaki eserleri onun dini şevk yansıtır.

 1. Te Deum
 2. Ayarları beş Mezmurlar
 3. Şenlikli bir Cantata
 4. Bir Meryemana
 5. Tantum sekiz ayarlarını ergo
 6. Christus factus est pro nobis üç ayarları
 7. Ave Maria üç ayarları
 8. Yedi kitleler
 9. Missa solemnis

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

26) Georg Philipp Telemann:

Telemann, Alman besteci ve sazende özel yayın hakları takip ve müzik eserleri bestecinin fikri mülkiyet olarak dikkate alınarak için emsal teşkil olduğu söylenir. Onun en ünlü operaları listesi aşağıdakileri içerir:

 1. Nergis
 2. Der lachende Demokritos
 3. Ferdinand und Isabella
 4. Cajus Caligula
 5. Germanicus
 6. Adonis
 7. Mario
 8. Jüpiter und Semele
 9. Satyren Arcadien içinde ölmek

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

27) Camille Saint-Saens:

Saint-Saens, 1835’te bir Fransız besteci Legion of Honor Chevalier 32 yaşında yapılmıştı ve 1902 yılında İngiliz Victoria sipariş ile onurlandırıldı. O müzik yeni bir tür oluşturma aracı vardı çoğu en iyi bilinen parçaları oluşur. Onlar şunlardır:

 1. Yıldız savaşları
 2. Hayvanlar Karnavalı
 3. Le Rouet d’Omphale
 4. La princesse üç
 5. Samson et Dalila
 6. Henry VIII
 7. Fantasia Afrika
 8. Vaat edilmiş topraklar
 9. Vaat edilmiş topraklar
 10. Ascanio

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

28) ean Sibelius:

Sibelius bir Fin kemancı ve besteci yapıtları Finlandiya Ulusal kimlik duygusu gelişmiş oldu. 2011 yılından bu yana Finlandiya bayrağı gün Hatıra olarak onun doğum günü olarak 8 Aralık kutladı. Onun Senfoni yanı sıra, en iyi bilinen bestelerini aşağıda belirtilmiştir.

 1. Finlandia
 2. Karelya Süiti
 3. Valse triste
 4. Kullervo
 5. Tuonela Kuğu
 6. Kalevala
 7. Jungfrun ben tornet
 8. Tapiola
 9. Tr destan

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

29) Maurice Ravel:

Ravel, Fransız besteci, piyanist ve sık sık İzlenimcilik ile ilişkili bir orkestra vardı. O çok iyi onun çağdaşları arasında saygı değil. Legion d’honneur ve tüm devlet onur üzerinden de dahil olmak üzere birçok ödül reddettiniz bilinmektedir. Ünlü eserleri şunlardır:

 1. Bolero
 2. Bir sergi resimleri
 3. Gaspard de la nuit
 4. Daphnis et Chloe
 5. Jeux d’eau
 6. Sheherazade
 7. Ma mere l’Oye
 8. L’Heure espagnole
 9. Adelaide ou le dil des fleurs

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

30) Gioacchino Rossini:

Rossini İtalyan besteci, 1929 yılında emekli olana kadar en popüler opera bestecisi olarak kabul edildi. O 39 Opera, korkmuş müzik ve oda müziği yazdı. Rossini Onur Nişanları Grand memuruydu. En ünlü eserleri şunlardır.

 1. Il barbiere di Siviglia
 2. La Cenerentola
 3. Moise et Pharaon
 4. Guillaume söyle
 5. L’aurora
 6. Valse
 7. La scala di seta
 8. Tancredi
 9. Aureliano Algeri içinde

Top 30 Music Composers and Their Famous Classical Music

Ünlü besteciler müzik eserleri zaman test dayanmış doğrudur. Onlar ezelden için bazı bu sanatçıların büyük başyapıtlarından saygı olmuştur. Aynı derecede ilginç nedir ve en iyi 30 müzik bestecileri arasında tek bir kadın sanatçı yokluğu dikkat çekicidir. Bu belki de birçok insanın kulaklarına müzik olmayabilir. Yine de, bu hiçbir şekilde ustalığı yukarıdaki tarafından elde indirimler içinde müzik bestecilerinin bahsetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.