Kamu Maliyesinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Mevzuat-12

sayılı kanunun 5’inci maddesinde kamu maliyesinin temel ilkeleri aşağıdaki şekilde sayıllmıştır.

Kamu maliyesinin temel ilkeleriMadde 5-Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır:a) Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür.b) , kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.c) Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür.d) Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin hakkına uygun şekilde yürütülür.

e) Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar.f) Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşmasıiçin gerekli ortamı yaratır.g) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerinyapılması esastır.İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarMaliye Bakanlığınca belirlenir ve izlen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.