KAMU İHALE MEVZUATI

HizmetAlımı Yöntemiyle Yürütülen İşlerde Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmalar İçinAsgari Ücret Farkları Nasıl Hesaplanmalı?

Kamu İhale Kurumu-1

HizmetAlımı Yöntemiyle Yürütülen İşlerde Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmalar İçinAsgari Ücret Farkları Nasıl Hesaplanmalı?

Asgari ücret esasalınarak ihale edilen işlerin yaklaşık maliyetleri, 4857 sayılı İş Kanunuhükümleri uyarınca sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasına rastlayançalışılan ve çalışılmış sayılan süreler dikkate alınarak hesabedilir.
Kamu idareleriningüvenlik hizmetleri ile özellikle sağlık kurumlarının temizlik hizmetlerininhafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de yürütülmesininsağlanması için bu tür hizmetlerin alımına ilişkin idari şartnamelerinde hangitatil gününde kaç kişiye çalışma yaptırılacağına ilişkin düzenlemelere yerverilir.
Sözleşmelerinuygulanması sırasında, tatil çalışması yapılan aylara ilişkin hakediştutarlarının hesabında, ilgili ayda çalışılan ve çalışılmış sayılan günler içinsözleşme bedeli üzerinden hesaplanan tutarlara, çalışılan tatil günleri içinsözleşme bedeli üzerinden hesaplanan tutarlar dâhil edilir. Bu arada asgariücrette bir değişme (artma) olması halinde, hem çalışılan ve çalışılmış sayılangünler için hem de çalışılan tatil günleri için hesaplanan asgari ücretfarkları, ödenecek hakediş tutarlarına ilâve edilir.
Buna göre, çalışılantatil günü için asgari ücret farkı iki defa hesaplanıp ödenmektedir. İlkbakışta aynı gün için asgari ücret farkı ödenmesinde mükerrerlik olduğugörülmekte ise de; yüklenicinin, çalışılan tatil günü için bir kez bir işkarşılığı olmaksızın, bir kez de çalışma karşılığında olmak üzere aynı gün içinbirbirinden ayrı iki hakedişe müstahak olması ve her bir hakedişin bünyesindeasgari ücretin yer almış olması karşısında, aynı gün için asgari ücret farkınıniki kez hesaplanıp ödenmiş olduğu söylenemez. Kaldı ki tatil çalışması için İşKanununa göre en az bir gündelik ödenmesi gerektiğinden, tatil çalışmasıkarşılığında ödenmesi gereken gündeliğe hak kazanıldığı tarih itibariylegeçerli olan asgari ücrete göre fiyat farkı ödenmediği durumda bu çalışma içinbir gündelik de ödenmiş olmaz.
Şimdi bunu aşağıda birörnekle somutlaştırmaya çalışalım.
Örnek:16.05.2012 tarihinde 302.400,00 TL’ye ihale edilen (A) İli Devlet Hastanesinin“Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” işinin sözleşmesi 01.05.2012 tarihinden geçerliolarak akdedilmiştir. Sözleşme süresi (6) ay olan söz konusu işin Temmuz 2012ayı hak edişine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
-Sözleşmebedeli : 302.400,00 TL
-Sözleşmesüresi : 01.06.2012- 30.11.2012 (6 Ay)
-Güvenlikçisayısı : 40 Kişi
-Sözleşmebedelinin bir aylık tutarı : 302.400÷6 ay=50.400,00 TL
-Birgüvenlikçinin bir aylık tutarı : 50.400÷40 Kişi=1.260,00 TL
(Sözleşme bedeli üzeriden)
-Birgüvenlikçinin bir gündelik tutarı : 1.260÷30= 42,00 TL
-Sosyalsig. ve işsizlik sig. primi işveren oranı : %18,5+1+2=21,5
-İhaletarihindeki aylık asgari ücret : 886,50 TL
-01.07.2012tarihindeki aylık asgari ücret :940,50 TL
-İdari şartnamede hafta tatillerinde (8) er güvenlikçinin görev yapacağıyazılıdır.
-Temmuzayının (5) hafta sonunda (8) er güvenlikçi görev yapmıştır.
-Temmuzayı puvantajına göre eksik çalışma yoktur.

Temmuz 2012 Ayı Hakedişinin Hesabı:
-Sözleşmebedeli 1.260x40Kişi : 50.400,00
Asgariücret farkı 940,50
(-) 886,50
54,00
Sig.Prim farkı 54,00x%21,5 (+) 11,61
65,61
-40Kişi için fiyat farkı (65,61×40=) : 2.624,40
Tatilgünü çalışma ücreti (1.260÷30= 42,00)
-8Kişi için5 günlük tatil çalışma ücreti (42x8x5=) : 1.680,00
Fiyatfarkının bir günlüğü (65,61÷30=2,187)
-8Kişi için 5 günlük tatil ücreti f.f. (2,187x8x5=) : 87,48
Toplam 54.791,88

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.