Mali Yönetim Yargı Kararı

Çeşitli Konularla İlgili Seçilmiş Sayıştay Kararları-4

Sayıştay-1

Çeşitli Konularla İlgili Seçilmiş Sayıştay Kararları-3

  1. Daire

Karar Tarihi : 17.9.1998

Tutanak No : 6566

Gaziantep Büyükşehir Beylediyesi Saymanlığı 1995

832 sayılı Sayıştay Kanunun 30’uncu maddesinde;

“(1260 S.K.7 mad. İle değişik) Sayıştay’ın denetimine tabi daire ve kurumlarca harcamaya ilişkin olarak yapılan sözleşmelerle her türlü bağıtlar tescile, genel ve katma bütçeli dairelerin kadro ve ödenek dağıtım işlemleri önceden vizeye tabidir.

Sözleşmeler ile bağıtların, dayanakları ile birlikte, bağıt tarihinden itibaren üç gün içinde Sayıştay’a gönderilmeleri zorunludur. Bu sözleşme ve bağıtlar Sayıştay’ca tescil edilmedikçe uygulanamaz.

(3162 S.K 3. Mad. İle değişik) Ancak 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64’üncü maddesi uyarınca ve bütçe kanunları ile vizeden istisna edilen sözleşmelerle ivedilik ve gizlilik sebebi ile eksiltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilen hususlar ve yabancı memleketlerde yapılan satın almalara ilişkin sözleşmeler bu hüküm dışındadır” denilmektedir.

Sayıştay Genel Kurulunun 4825/1 numaralı ve 5.1.1995 tarihli kararında 1995 mali yılı için İl Özel İdareleri ve belediyelerin harcamaya ilişkin olarak yapacakları sözleşmelerle her türlü kağıtlardan, konu ve niteliklere bakılmaksızın 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64’üncü maddesi uyarınca anılan yıl bütçe kanununa ekli (i) cetvelinde genel ve katma bütçeli kuruluşlar için belirlenen 3.000.000.000.liralık parasal sınır altında kalanların tescil işleminden istisna edilmesine karar verilmiştir.

Bu hükümlere aykırı olarak, “…………..Düzenli Çöp Sahasının 5 Yıl Süreli Olarak İşletilmesi” işine ilişkin sözleşmenin tescil edilmeden uygulamaya konulması sonucu, 1995 mali yılı içerisinde ödenen toplam tutarın sorumlulara ödettirilmesine, konunun araştırılması ve Belediye Başkanı ile diğer ilgililer hakkında soruşturma yapılması için İçişleri Bakanlığına yazılmasına,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.