Belediye Mali Mevzuat Çözüm Önerileri

dolar-6

Yeni kamu mali yönetimi oldukça kapsamlı bir reform süreci gerektirmektedir. Merkezi uyumlaştırmayla görevli kamu idarelerinin bu süreçte sorumlulukları oldukça fazladır. Kanun düzeyinde gerçekleştirilen yapısal değişimlerin anlaşılabilmesi, uygulaması, yerleşmesi, sahiplenilmesi isteniliyorsa, diğer alt hukuki normlarla açık, anlaşılır ve uygulanabilir bir şekilde ortaya konulması şarttır.

Diğer taraftan, mali mevzuat düzenlemelerindeki eksiklikler birçok önemli sorunu da beraberinde getirmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda sayılmıştır:

  • Bir başka mevzuata atıf yapıldığında, (örneğin, genel bütçe için yayımlanan mevzuat geçerli olacaktır denildiğinde), bu konuda hangi mevzuatın yürürlüğe girdiğini tespit etmek zorlaşmaktadır. Kaldı ki bazı durumlarda düzenleme bile yapılmamaktadır. Dolayısıyla düzenleme yapılmadığında, mevzuat boşluğu doğmaktadır.
  • Yine atıf yapıldığında, bütçe farklılıkları nedeniyle uygulanmasında tereddütler oluşmaktadır. Bu durumda her bir idare farklı çözümler üretmekte ve standartlaşma bozulmaktadır.
  • Mevzuatı açık olarak belirlenmeyen alanlarda kontrol ve denetim zafiyeti doğmakta, fiili uygulamalar yerleşmektedir.
  •  Yayımlanması gereken bazı mali mevzuatın yayımlanmaması, yeni kamu mali yönetimin amaçladığı ilkelerin yara almasına neden olmaktadır. Örneğin, bütçe kodlarının her yerel yönetimin tercihine bırakılması, genel yönetim bütçesinin konsolide edilmesini imkansız hale getirmekte, bütçe hazırlama rehberinin yayımlanmaması ise bütçe hazırlık sürecinin yürütülmesinde belirsizliklere neden olmaktadır.

Yukarıda yer verilen nedenlerle ve çalışmamız kapsamında incelenen hususlar çerçevesinde yerel yönetimlerin mali mevzuat düzenlemelerinin güncellenmesi, eksiksiz yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

SEVİMLİ, A. (1999) “Belediye Bütçe ve Muhasebe Sistemi” Sayıştay Dergisi, 35, 38

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.