Mali Yönetim Yargı Kararı

Belediye Bütçesinden Yapılabilecek Giderlere İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-1

dolar-3

Belediye Bütçesinden Yapılabilecek Giderler (Örnek Sayıştay Kararları)

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILABİLECEK GİDERLER

1. Daire

Karar Tarihi : 19.3.1996

Tutanak No : 6013

Antalya Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı 1992

2908 sayılı Dernekler Kanununun “Derneklere yapılacak yardımın şartları” başlıklı 61’inci maddesi;

” …. Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kuruluşlar, ancak kamu yararına çalışan derneklere; …………… yardım edebilirler” şeklindedir.

Gazeteciler Cemiyeti Derneğine yapılan ödeme her ne kadar encümen kararında basın mensuplarına verilen yemek bedeli olarak gözükse de, para nakden ödenerek karşılığında dernek gelirleri alındı belgesi kesildiğinden derneğe yapılan yardım niteliği taşımaktadır. Kanunun yukarıya alınan maddesinde kamu kuruluşlarının ancak kamu yararına çalışan derneklere yardımda bulunabilecekleri belirtildiğinden, belediyenin kamu yararına çalışmayan Gazeteciler Cemiyeti Derneğine yardımda bulunmasının mümkün olmadığına,

1. Daire

Karar Tarihi : 19.3.1996

Tutanak No : 6013

Antalya Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı 1992

1580 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi belediyenin vazifelerinin, 17’nci maddesi ise belediyenin masraflarının neleri kapsayacağını belirtmiştir. Söz konusu kanun hükümleri; beldenin yerel ihtiyaçlarının temini, temizliği, huzuru gibi hizmetlerin yerine getirilmesini belediyenin görevleri arasında saymıştır. Buna karşın Ordu Evi içerisine belediyece yaptırılan er koğuşu ve çalışma ofisi ne belediyenin vazifeleri ne de masrafları arasında mütalaa edilebilecek yerel bir ihtiyaç değildir. Genel güvenlik hizmetine ilişkin olan bu tür harcamaların Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanması gerekeceğinden, belediye bütçesinden böyle bir ödemenin yapılmasının mümkün olmadığına,

7. Daire

Karar Tarihi : 11.4.1996

Tutanak No : 7807

Isparta Belediyesi Saymanlığı 1992

Belediye Encümeninin kararıyla Isparta ilinde başarılı 36 lise öğrencisinin 6 belediye görevlisi eşliğinde belediyeye ait resmi bir otobüsle Suudi Arabistan’a umre ziyaretine gönderilmesi sonucu yapılan tüm masrafların,

1580 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinde sayılan “Belediyenin Vazifeleri” ve 117’nci maddesinde sayılan “Belediyenin Masrafları” içinde, böyle bir harcamanın yer almaması nedeniyle, belediye bütçesinden ödenmesinin mümkün görülmediğine,

1. Daire

Karar Tarihi : 25.2.1997

Tutanak No : 6139

Keçiören Belediyesi Saymanlığı 1993

Belediye çalışanlarına Tasarrufu Teşvik Fonundan sağlanacak nemalara mahsuben belediye bütçesinden nema adı altında avans ödenmesinin, “Çalışanların Tasarrufa Teşvik edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair” 3417 sayılı kanununun 4, 5 ve 6’ncı maddeleri uyarınca mümkün olmadığına,

8. Daire

Karar Tarihi : 15.5.1997

Tutanak No : 3820

Sinop Belediyesi Saymanlığı 1995

2908 sayılı Dernekler Kanununun 57’nci maddesinin 1’inci fıkrasında kamu kuruluşlarının ancak kendi bünyesinde kurulan derneklere ve spor klüplerine yardım edebileceği belirtilmiş olduğundan, belediye bütçesinden Sinop Amatör Futbol takımlarına spor malzemesi satın almasının mümkün görülmediğine,

7. Daire

Karar Tarihi : 20.11.1997

Tutanak No : 8112

Edirne Belediyesi Saymanlığı 1994

1580 sayılı Belediye Kanununun belediye harcamalarını belirten 117’nci maddesinde, Belediye Başkanı ve daire müdürlerine kartvizit bastırılmasına dair bir masraf çeşidi bulunmadığından ve ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146’ncı maddesinin “memurlara ……………. bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz” hükmü uyarınca memur statüsündeki daire müdürlerine kartvizit bastırılmasının mümkün olmadığına, söz konusu meblağın sorumlulara ödettirilmesine,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.