2019 Yılı Harcırah Gündelik Tutarları Ne Kadar ….2019 Yılı Bütçe H Cetveli

2019 Yılı Harcırah Gündelik Tutarları Ne Kadar ….2019 Yılı Bütçe H Cetveli

2019 Harcırah Gündelik ve Tazminat Tutarları

31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30642 (1. Mükerrer)

H- CETVELİ

GÜNDELİK MİKTARI (TL)

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33)

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları………………………………. 67,40

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanlan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları………………………………………………………………………………………………………………………….. 61,50

B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)……………………………………….. 51,60

b ) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar………………………………….. 48,15

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar…………………………………….. 45,20

d) Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar…………………………………………………………………………………………… 39,85

e) Aylık kadro derecesi 5-15 olanlar…………………………………………………………………………………………. 38,75

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tular esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı. (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si. müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1,2,3,4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel;

a) Kadro derecesi 14 olanlar…………………………………………………………………………………………………….. 15,80

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar……………………………………………………………………………………………………. 15,25

Bu tazminattan yararlananlardan:

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 21/2/1981 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. https://goo.gl/RkqgJX

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

2018 Yılı Harcırah Gündelik Tutarları Ne Kadar ….2018 Yılı Bütçe H Cetveli

Kamu çalışanlarının geçici görevli olarak görev mahalli dışında bir yerde görevlendirilmeleri halinde alacakları gündeliklerini görsterir 2018 h cetveli yani harcırah miktarları belli oldu.

2018 YILI HARCIRAH (H CETVELİ) MİKTARLARI BELLİ OLDU, 2019 YILI HARCIRAH TUTARLARI?

2018 YILINA İLİŞKİN HARCIRAH MİKTARLARI AÇIKLANMIŞ OLUP AŞAĞIDADIR:

YURT İÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLER (MADDE 33)

 ÜNVANGÜNDELİKKONAKLAMA İÇİN ESAS ALINACAK MİKTAR
ATBMM BAŞKANI VE BAŞBAKAN67,40101,1
 Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı . Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları61,5092,25

BMEMUR VE HİZMETLİLERDEN
 Ek Göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar51,6077,4
 Ek Göstergesi 5800 ;(Dail)- 8000 hariç olanlar48,1572,225
 Ek Göstergesi 3000 ;(Dail)- 5800 hariç olanlar45,2067,8
 Aylık Kadro Derecesi 1-4 olanlar39,8559,775
 Aylık Kadro Derecesi 5-15 olanlar38,7558,125

DENETİM ELEMANLARININ HARCIRAHI 2018,

Türkiye  düzeyinde  teftiş,  denetim  ve  inceleme  yetkisine  haiz  bulunanların gündeliği 67,08 TL

Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz  bulunanların gündeliği 56,76 TL

İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanların gündeliği 46,44 TL

 

KONAKLAMA

Türkiye  düzeyinde  teftiş,  denetim  ve  inceleme  yetkisine  haiz  bulunanların gündeliği 100.62  TL

Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz  bulunanların gündeliği 85,14 TL

İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanların gündeliği 69,66 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.