Doğrudan Temin Yönteminde İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Olur mu?

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN KAMU SATIN ALIMLARI SÜRECİNDE OLUŞACAK YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARIN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNA KONU EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?-II 2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükmü “GÖREVLİLERİN SORUMLULUĞU Madde 86 – İhale, muayene ve kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile More...

by admin | Yayınlanmış 2 saat Önce
Yazar admin Aç Çarşamba, Ekim 17th, 2018
0 Comments

Ön İnceleme Raporu Baz Alınarak Disiplin Cezası Verilebilir mi?

  Türk Ceza Kanununda, memurların işleyebileceği suçlar sayılmıştır…..Memurun 4483 sayılı kanunda belirtilen suçları işlemesi halinde izin vermeye yetkili merci tarafından yaptırılacak More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ekim 17th, 2018
0 Comments

Teftiş Nedir?…Teftiş Ne Demek?

Teftiş Kavramı Teftiş kavramının sözlükler dışında tanımına (Yücel, 2009, s. 48) denetim kavramıyla kıyasladığımızda daha az rastlanılmaktadır. Bir başka deyişle literatürde denetimle ilgili More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ekim 17th, 2018
1 Comment

Kamu Denetimi Nedir?

Kamu Denetimi Nedir? Kamu Denetimi Kamu düzeninin sağlanması ve kamu haklarının korunması maksadıyla kamu kuruluşlarına ait denetim elemanlarının yaptıkları denetimlerdir. Kamusal denetimler, yasalar More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ekim 17th, 2018
0 Comments

Takipsizlik Nedir? Takipsizlik Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

  Takipsizlik kararı Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu 172’inci maddesinde düzenlenmiştir….. Bu kapsamda, savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, yapılan filler ilgili dava açacak kadar More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ekim 17th, 2018
0 Comments

Denetçi Türleri Nelerdir?

DENETÇİ TÜRLERİ     Denetçi, denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan uzman bir kişidir. Denetçiler genel olarak More...

Yazar admin Aç Salı, Ekim 16th, 2018
0 Comments

Faaliyet Denetimi Nedir?

Faaliyet Denetimi Faaliyet denetimi iç denetimin doğal olarak gelişmiş olduğu bir uzantısıdır. Organizasyonların büyümesi, holdingleşmenin artması ve merkezleşmeme eğiliminin kuvvetlenmesi sonucu More...

Yazar admin Aç Salı, Ekim 16th, 2018
0 Comments

Rüşvet Suçu Nedir? Rüşvet Suçunun Cezası Nedir?

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN RÜŞVET SUÇUNUN HÜKÜMLERİNİN İRDELENMESİ I- GİRİŞ: Yeni bir ceza kanunu yasalaştırma çabaları, TBMM. tarafından 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk More...

Yazar admin Aç Salı, Ekim 16th, 2018
0 Comments

Sözleşmeli Personelin TCK Açısından Memur Sayılıp Sayılmayacağı

Sözleşmeli Personelin TCK Açısından Memur Sayılıp Sayılmayacağı İçtihat Metni” İtirazname : 2009/35556 Yargıtay Dairesi : 7. Ceza Dairesi Mahkemesi : BURSA 2. Ağır Ceza Günü : 03.06.2008 Sayısı More...

Yazar admin Aç Salı, Ekim 16th, 2018
0 Comments

En Üst Amir Nedir? En Üst Amir Kimdir? (4483 Uygulaması)

En üst idari amir: Anayasanın 129 uncu maddesiyle ilgili olmak üzere MYHK nun 3 üncü maddesi d fıkrasında sayılan; “Başbakanlık ve bakanlıkların merkez (“teşkilatı” kelimesi ilave edilmeli idi) More...