Ceza Kovuşrutması ve Mahkumiyetin Memuriyete Etkisi Var mı?

Mahkumiyet Kararlarının Memuriyete Etkileri 657 sayılı Yasa‘da; haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları hakkında yapılacak işlemlerle ilgili hükümler yer almasına rağmen  mahkeme sonucu hüküm giyenlerin aylık ve özlük hakları konusunda bir hükme yer verilmemiştir. Memuriyet öncesi veya memuriyette More...

by admin | Yayınlanmış 15 saat Önce
Yazar admin Aç Pazartesi, Aralık 17th, 2018
0 Comments

Denetim Elemanınca Bilirkişi Atanması Halinde Ücretinin Nerden Ödeneceği…(Sayıştay Kararı)

TEMYİZ KURULU KARARI Tarih  : 05.02.2008 No       : 29907   Belediyenin çeşitli iş ve işlemlerini denetleyen İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri tarafından atanan bilirkişilerin ücretlerinin More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Aralık 17th, 2018
0 Comments

Yeni TCK’ da İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

YENİ TCK’DA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU I ) GİRİŞ 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) -özellikle devlet memurları için 205 ve 208- 362, 366, 367 ve 368. maddelerinde hüküm altına alınmış More...

Yazar admin Aç Pazar, Aralık 16th, 2018
0 Comments

Denetçi Nedir? Denetçiler Kaça Ayrılır?

Denetçi Nedir? Denetçiler Kaça Ayrılır? Denetçi Kavramı Denetçi; denetim faaliyetini gerçekleştiren mesleki bilgi ve deneyimi yeterli düzeyde olan, bağımsız davranabilen, yüksek ahlaki nitelikler More...

Yazar admin Aç Pazar, Aralık 16th, 2018
0 Comments

4483 Sayılı Kanuna Göre Soruşturma Nasıl Yapılır?

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki kanuna göre yapılacak soruşturmalarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir….. Bu yönerge Maliye Bakanlığınca More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Aralık 15th, 2018
0 Comments

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Maliye Bakanlığı Yönergesi

      BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Aralık 15th, 2018
0 Comments

2018 Genel Af Ne Zaman Çıkacak?

        Binlerce vatandaşımızı af beklentisi sardı…. Hükümet kaynaklarından alınan haberlere göre yeni bir af kanunu hazırlanıyor… Bu af kanununun kimleri kapsayacağı More...

Yazar admin Aç Cuma, Aralık 14th, 2018
0 Comments

Doğrudan Temin Yönteminde İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Olur mu?

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN KAMU SATIN ALIMLARI SÜRECİNDE OLUŞACAK YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARIN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNA KONU EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?-II 2- 2886 Sayılı Devlet İhale More...

Yazar admin Aç Cuma, Aralık 14th, 2018
0 Comments

Teftiş Nedir?…Teftiş Ne Demek?

Teftiş Kavramı Teftiş kavramının sözlükler dışında tanımına (Yücel, 2009, s. 48) denetim kavramıyla kıyasladığımızda daha az rastlanılmaktadır. Bir başka deyişle literatürde denetimle ilgili More...

Yazar admin Aç Perşembe, Aralık 13th, 2018
1 Comment

Kamu Denetimi Nedir?

Kamu Denetimi Nedir? Kamu Denetimi Kamu düzeninin sağlanması ve kamu haklarının korunması maksadıyla kamu kuruluşlarına ait denetim elemanlarının yaptıkları denetimlerdir. Kamusal denetimler, yasalar More...