Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat (MMHK); Soruşturma aşamalarının çokluğu ve bu aşamada görev alanların yetersizliği sebebiyle soruşturmaların uzamasına ve sürüncemede kalmasına, bazen de bu süreçte zamanaşımının dolması nedeniyle suçun cezasız kalmasına yol açması, Konu ve kapsam yönünden, görev sırasında More...

by admin | Yayınlanmış 60 dakika Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Dış Denetim Amacı Nedir, Nasıl ve Kimler Tarafından Yapılır?

Dış denetim amacı nedir, nasıl ve kimler tarafından yapılır? 5018 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Memura Aynı Suçtan Dolayı İki Kere Ceza Verilebilir mi?

  Memura Aynı Suçtan  Dolayı İki Kere Ceza Verilemeyeceğine İlişkin Danıştay kararı yazımız ekindedir. Danıştay 12. Daire Başkanlığı Esas No : 2011/6728 Karar No : 2015/5715 İstemin Özeti More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Günümüzde Teftiş Kurulları ve Kontrolörlerin Durumu

Türk kamu yönetiminde, teftiş kurulları ve kontrolörler açısından 2004 yılını milat olarak kabul edebiliriz. Zira Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun bu More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Rüşvet Suçu Nedir? Rüşvet Suçunun Cezası Nedir?

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN RÜŞVET SUÇUNUN HÜKÜMLERİNİN İRDELENMESİ I- GİRİŞ: Yeni bir ceza kanunu yasalaştırma çabaları, TBMM. tarafından 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 15th, 2018
0 Comments

Denetim Elemanınca Bilirkişi Atanması Halinde Ücretinin Nerden Ödeneceği…(Sayıştay Kararı)

TEMYİZ KURULU KARARI Tarih  : 05.02.2008 No       : 29907   Belediyenin çeşitli iş ve işlemlerini denetleyen İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri tarafından atanan bilirkişilerin ücretlerinin More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 15th, 2018
0 Comments

2018 Genel Af Ne Zaman Çıkacak?

        Binlerce vatandaşımızı af beklentisi sardı…. Hükümet kaynaklarından alınan haberlere göre yeni bir af kanunu hazırlanıyor… Bu af kanununun kimleri kapsayacağı More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 15th, 2018
0 Comments

ACL Denetim Programı Nedir?

ACL, Veri madenciliği alanında geliştirilmiş, denetim ve kontrol dostu bir BDDT (Bilgisayar destekli denetim tekniği) yazılımıdır. Özellikle dönemsel olarak çok sayıda işlem gerçekleştirilen işletmelerin, More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 15th, 2018
0 Comments

Soruşturm Nedir? Kovuşturma Nedir?

    Ceza yargılamasının temel kavramlarından iki önemli kavram soruşturm nedir? kovuşturma nedir? Bir suçla ilgili olarak savcılık tarafın yapılan tahkikat ve incelemeye soruşturma denir…. Mahkemeye More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 15th, 2018
0 Comments

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi More...