Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler

Muhasebe-2

Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler
Yeniden değerleme yapabilecek olan mükellefler şunlardır:
a) Bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler,
b) Bilanço esasına göre defter tutan ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri,
c) Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler)
d) Kooperatifler.
e) İktisadi Kamu Müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Petrol Kanunu’na göre kurulmuş olan ve yabancı ortağı olan kurumlar.
g) İş ortaklıkları. (3)
Yukarıda belirtilen mükelleflerin işletmelerinde kayıtlı iktisadi kıymetleri yeniden değerlemeye tabi tutmaları kendi teklerine bırakılmıştır. Dileyen mükellefler bilançolarında kayıtlı iktisadi kıymetleri yeniden değerleme hükümlerinden

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.