KAMU İHALE MEVZUATI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ihale-2

26 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29307

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE

KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2008 tarihli ve 26899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğrudan temin

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, idarenin ihtiyaçlarının ilan yapılmaksızın, istek veya isteklilerle idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan temin edilebildiği usuldür.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal veya hizmet alımları,

ç) Doğrudan yayın ve program yapım hizmetlerine ilişkin her türlü mal ve hizmet alımları,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak, Genel Müdür yetki limitini aşmayan mal ve hizmet alımları,

e) Kurumun doğrudan üretim ve ana faaliyetlerine ilişkin 70.000 TL (Yetmiş bin Türk Lirası)’yi aşmayan mal ve hizmet alımları,

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme, şirketler veya Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden her türlü program yapım ve yayınlarla ilgili mal ve hizmet alımları,

g) Kurumun ana faaliyetlerine ilişkin (ç) bendi kapsamında temin edilemeyen program, yapım ve yayın hizmetlerine ilişkin hizmet alımları,

ğ) Kurumun yayınlarının dağıtımı için ulusal veya uluslararası kuruluşlardan yapacağı her türlü hizmet alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, komisyon kurma ve bu Yönetmelikte belirtilen yeterlik kurallarını arama, teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Ancak (c) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında teknik rapor düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, (ç) bendinde belirtilen mal ve hizmet alımları ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/6/2008

26899

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2012

28352

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.